Spisy ludności

Projekt Prosna

Spisy parafialne z czasów działania Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej

 

Uchwałą sejmową z dnia 24 listopada 1789 roku, nakazano proboszczom sporządzanie dla Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, corocznych spisów parafialnych.
Poczynając od 1 stycznia 1790 roku, plebani jak też rządcy gmin wyznaniowych, mieli za zadanie sporządzać wykaz wszystkich osób swojego wyznania zamieszkujących parafię w danym roku.

 

Spis ten był imiennym wykazem wiernych przypisanych do domostwa z uwzględnieniem płci, wieku oraz pokrewieństwa między domownikami. Corocznie do księgi były dołączane metryki urodzeń, ślubów i zgonów z danego roku spisu. Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa dość dużą uwagę przykładała do spraw oświatowych. Wynikiem tych zainteresowań, był spis dzieci pobierających naukę, lub w przypadku kiedy szkoła nie funkcjonowała, należało podać przyczynę zaistniałego faktu. Komisje zakończyły swoją działalność w 1792 roku, pozostawiając po sobie materiał uważany za początek regularnej ewidencji ludności na ziemiach polskich.

 

 

W okresie 1939 – 1945, spisy parafialne z okresu działalności Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej uległy znacznemu zniszczeniu. W chwili obecnej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz w archiwach państwowych przechowywane są m.in. spisy sporządzone przez następujące Komisje:

Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego (Archiwum Główne Akt Dawnych).

Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i kruszwickim (Archiwum Główne Akt Dawnych).

Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa województwa krakowskiego (Archiwum Narodowe w Krakowie).

Komisja Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej, Powiatu Urzędowskiego i Ziemi Łukowskiej 1790-1793 (Archiwum Państwowe w Lublinie).

Komisja Cywilno-Wojskowa Województwa Ruskiego i Ziemi Chełmskiej 1790-1793 (Archiwum Państwowe w Lublinie).

 

 

Autorów strony szczególnie interesują spisy sporządzone przez komisję dla ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego. Zachowało się 58 spisów parafialnych dla wyżej wymienionych ziem.

Pomocna literatura:

W. Obraniak, Sytuacja demograficzna komorników i czeladzi chłopskiej w Wieluńskiem w końcu XVIII w. [w] „Przeszłość Demograficzna Polski”  2, 1968, s. 109-117.

A. Siluch, Parafialne spisy ludności ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego z lat 1790-1791 [w] „Przeszłość Demograficzna Polski”  15, 1984, s. 141-144.

K. Rzemieniecki, Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku [w] „Przeszłość Demograficzna Polski”  29, 2010, s. 29-67.

 

Poniżej tabela z numerami sygnatur i mikrofilmów. W celu sprowadzenia mikrofilmu do archiwum państwowego położonego najbliższej naszego miejsca zamieszkania , na rewersie należy podać nr zespołu oraz mikrofilmu wg danych z tabeli.

KLIKNIJ BY ROZWINĄC TABELĘ Z NUMERAMI SYGNATUR I MIKROFILMÓW

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół 64

Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i
powiatu ostrzeszowskiego.

AGAD

Projekt Prosna

Materiały udostępnione na stronie

l.p.

Parafia

Nr
mikrofilmu

Spis
ludności

Metryki

Uczniowie

1

Dzietrzniki

12359

1791;

2

Dzietrzkowice

12359

1791;

3

Grabów
nad Prosną

12359

1790;

4

Jaworzno

12359

5

Kadłub

12359

1791;

6

Kępno

12359

1791; 1792; Ew1790; Ew1792; Ż1790

UMZ1790;

Ew1790;

7

Kłomnice

12359

8

Kobylagóra

12359

9

Komorniki

12359

1791;

10

Konopnica

12359

11

Kotłów

12359

M1791;

12

Kraszewice

12359

1790;

13

Kruszyna

12359

14

Krzyworzeka

12359

1792;

15

Kierzno

12360

16

Lututów

12360

1790;

17

Łagiewniki

12360

1791;

18

Łaszów

12360

1791;

19

Łyskornia

12360

20

Mieleszyn

12360

1790 ; 1791

1790;

21

Mierzyce

12360

22

Mikorzyn

12360

1791;

23

Mikstad

12360

24

Mokrsko

12360

1791;

25

Myjomice

12360

1791;

26

Mykanów

12360

27

Naramice

12360

1792;

28

Olszowa

12360

1791;

29

Opatów

12361

1791;

30

Osjaków

12361

31

Ostrzeszów

12361

32

Ożarów

12361

1791;

33

Parzymiechy

12361

34

Parzynów

12361

35

Pątnów

12361

1791;

36

Praszka

12361

U1791; M1791;

37

Przedborów

12361

38

Raczyn

12362

39

Rogaszyce

12362

40

Ruda

12362

41

Rudlice

12362

42

Rudniki

12362

43

Rychłowice

12362

44

Siemianice

12362

1791;

45

Siemkowice

12362

46

Skomlin

12362

1791;

1790;

47

Słupia
k. Kępna

12362

1790;

48

Sokolniki

12362

1790;

49

Stare
Krzepice

12362

50

Trzcinica

12362

1790;

M1791; U1792; Z1792;

51

Walichnowy

12362

52

Wąsosza

12362

53

Wieluń

12362

54

Wieruszów

12362

1791;

M1790-1791;

55

Wierzchlas

12362

1791;

56

Wójcin

12362

1791;

57

Wydrzyn

12362

58

Wyszanów

12362


 

Artykuły:

Parafia Wydrzyn, spis ludności z 1790 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wydrzyńskiej w Wojewóztwie Sieradzkim, Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 1go Stycznia Roku 1790 przez ks. Franciszka Salezego Gogolewskiego Kanonika Katedry Smoleńskiej, Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej.

Parafia Trzcinica, spis ludności chrześcijańskiej z 1790 roku (fragment).

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Trzcinickiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżący spisany od dnia 1 stycznia 1790 przez ks. Alojzego  Senture Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej Obrządku. Wsie: Laski, Smardze, Nowa Wieś, Pawłówka – Parafia Trzcinica cz. 1

Parafia Słupia f. Opatów, spis ludności chrześcijańskiej z 1790 roku.

Regest Ludności w kościele filialnym Słupskim w Parafii Opatowskej w Ziemi Wieluńskiej przez ks. Jana Szemberga Wikarego Religii Katolickiej Rzymskiej od dnia 1 stycznia 1790 do dnia ostatniego grudnia roku tegoż spisany

Mieleszyn spis ludności z 1790-1791 roku

Mieleszyn spis ludności z 1790-1791 roku

Parafia Łyskornia, spis ludności z lat 1791-1792

Parafia Łyskornia, spis ludności z lat 1791-1792 Rejestr ludności chrześcijańskiej, żydowskiej i luterańskiej z lat 1791-1792 z parafii Łyskornia. Opracował Piotr Glądała na podstawie: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12360.

Parafia Siemkowice, spis ludności 1791 roku.

Rejestr parafii Siemkowce wieś Lipnik 16.02.1791 sporządzona przez ks. Wyrzykowskiego wieś dziedziczna Jacka i Delfiny Karśnickich i Franciszka i Marianny Świecickich – Dziedzice w niej nie mieszkają. Opracowała Małgorzata Białas na podstawie AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Wieluń spis ludności z 1791 roku

Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Miasta JKMści Wielunia Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany dnia 12 Stycznia Roku 1791 przez ks. Teodora Pisarskiego Seniora i Poddziekaniego Balcera Szczecinskiego Marcina i Jana Laskowskich Wikarjuszów Kolegiaty Wieluńskiej Religii Katolickiej Rzymskiej. Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Lututów spis ludności z 1790 roku

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Lututowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej dnia 1 Stycznia Roku 1790 Przez Imci Ks. Jakuba Chrzanowskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej do Dnia Ostatniego Grudnia Roku tegoż spisany. Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359.

Spis ludności ewangelickiej 1790 Kępno

Spis ludności Kępna wyznania ewangelickiego sporządzony dnia 31.12.1790 r. przez księdza pastora Michała Wincklera plebana Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359 Autor Małgorzata Białas

Spis ludności ewangelickiej 1792 Kępno i okolice

Spis ludności wyznania ewangelickiego sporządzony przez Michała Wincklera plebana kościoła ewangelickiego w 1792 r. Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359 Autor Małgorzata Białas

Parafia Kępno, spis ludności z okolic Kępna 1791 roku.

Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359 Autor Małgorzata Białas

Parafia Kępno, spis ludności 1792 roku.

Rejestr ludności chrześcijan w parafii Kępińskiej w ziemi Wieluńskiej powiecie Ostrzeszowskim leżącej, spisanej przez księdza Mikołaja Ordęgę kanonika inflanckiego , proboszcza Kępińskiego religii katolickiej rzymskiej roku 1792 dnia 1 lutego Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359 Autor Małgorzata Białas Miasto Kępno dziedziczne JW Bronikowskiego szambelana JKM

Spis ludności z parafii Ożarów z 1791 roku

Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12361 Autor Piotr Glądała l.p. Rejestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Ożarowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżący dnia 29 stycznia Roku 1791 przez ks. Ignacego Korzenickiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej spisany. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek Wieś Ożarów Dziedziczna 1 2 3 4 5 6 7 8 […]

Parafia Kępno, spis ludności 1791 roku.

Rejestr ludności chrześcijan w parafii Kępińskiej w ziemi Wieluńskiej powiecie Ostrzeszowskim leżącej, spisanej przez księdza Ordęgę kononika inflanckiego , proboszcza Kępińskiego religii katolickiej rzymskiej roku 1791 dnia 1 lutego Miasto Kępno dziedziczne JWW Bronikowskiego szambelana JKM Oprócz 840 mieszkańców wyznania katolickiego byli jeszcze żydzi i ewangelicy

Parafia Sokolniki, spis ludności z 1790 roku.

Regestr Ludności Chrześcjan w Parafii Sokolnickiej Województwie Sieradzkim, Ziemi Wieluńskiej leżący, spisany dnia 1 stycznia 1790 r. przez ks. Jana Żulickiego Kommendarza Religii Katolickiej Rzymskiej   Mieszkańcy Wiek Miasteczko Frydrychów Królewskie Dom Pański w którym są dwie izby w jednej mieszka Jakub Dreślarz, tenże żonaty Jadwiga żona jego Jakub syn  Z drugiej strony mieszka  Chryzostom […]

Parafia Olszowa, spis ludności z 1791 roku.

Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12360 Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Olszowa w Województwie Sieradzkim w Powiecie Ostrzeszowskim leżącej, spisany dnia pierwszego stycznia roku 1791 przez księdza Jana Karwackiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej. Lokalizacja Mieszkańcy kolumna I Mieszkańcy kolumna II Wiek Część Wielmożnego Józefa Siewierskiego Dwór Wielmożny Pan Józef Siewierski […]

Parafia Siemianice, spis ludności z 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijan w parafii Siemianickiej w Województwie Sieradzkim,Ziemi Wieluńskiej leżącej, spisany Dnia 1 Stycznia Roku 1791 przez JM ks. Aleksego Wodzińskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej. Opracowali Małgorzata Białas i Marek Poprawa na podstawie: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362.

Parafia Łaszów, spis ludności z 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Łaszów w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej przez WJM Księdza Mikołaja Rola Kłossowskiego Kanonika Kaliskiego, Parafii Łaszów Plebana Religii Rzymskiej Katolickiej Dnia 3go Lutego Roku 1791 Spisany.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12360. Wieś Łaszów w częściach Część duchowna Przeświętej Kapituły Gnieźnieńskiej l.p. […]

Parafia Naramice, spis ludności z 1792 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Naramskiej w Ziemi i Powiecie Wieluńskim leżący, spisany dnia 1go stycznia roku 1792 przez księdza Józefa Gutowskiego Kanonika Chełmskiego Plebana Religii Rzymskiej Katolickiej. Mieszkańcy Wiek Wieś Naramice Dwór Wielmożny Józef Stokowski [?] Komisji Cywilno Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego. Dziedzic. Panna Justyna Myślińska gospodyni Karol Sobolewicz pisarz Paweł lokaj […]

Parafia Łagiewniki, spis ludności z 1791 roku.

Ludność wsi Łagiewniki w 1791 roku   Wieś Łagiewniki w której są dwie części dziedziczne, jedna JW. Imć Pana. Ignacego Skorzewskiego Łowczego Wieluńskiego, Przeświętej Komisji Cywilno Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego Komisarza Lokalizacja Mieszkańcy Wiek Dwór Wielmożny Imć Pan Ignacy Skorzewski Łowczy Wieluński, komisarz Cywilno Wojskowy Z.W i Powiatu Ostrzeszowskiego J.W. Imć Pani Marianna […]

Parafia Wójcin, spis ludności z 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej Parafii Wójcińskiej w Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżącej przez ks. Ignacego Karsznickiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej dnia 3 lutego roku 1791 spisany. Lokalizacja Mieszkańcy kolumna I Mieszkańcy kolumna II Wiek Wieś Wójcin Królewska do Starostwa Bolesławieckiego należąca Dwór Mikołaj Nawrocki   Zofia żona jego Anastazja służąca Wojciech służący Szymon służący 45 32 […]

Parafia Krzyworzeka, spis ludności z 1792 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Krzyworzeka w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej Leżącej, Spisany Dnia Trzeciego Miesiąca Stycznia Roku 1792 Przez ks. Antoniego Sokołowskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej. Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359 Lokalizacja Właściciel Mieszkańcy domu Wiek Wieś Krzyworzeka Królewska   Dom 1 Maciej Komor wdowiec     […]

Parafia Myjomice oraz Kierzno, spis ludności 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Myjomskiej w Województwie Sieradzkim w Powiecie Ostrzeszowskim leżącej spisany Dnia 1 Stycznia Roku 1791 przez ks. Kaspra Głowienkowskiego Plebana Myjomskiego Religii Katolickiej. To jest od dnia 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia tegoż roku.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12360. Wieś Myjomice dziedziczna […]

Parafia Mikorzyn, spis ludności z 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Mikorzyn w Powiecie Ostrzeszowskim leżącej przez ks.Franciszka Rożalskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej od Dnia 1go stycznia 1791 do Dnia Ostatniego Grudnia Roku tegoż spisany.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362 l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek Domanin wieś dziedziczna 1 2 3 4 5 6 […]

Parafia Wierzchlas, spis ludności z 1791.

Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Wierzchlejskiej w Województwie Sieradzkim w Ziemi Wieluńskiej leżącej, Spisany Dnia 26 grudnia Roku Pańskiego 1791go przez ks. Tomasza Wiktoryna Milewskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362 Wieś Wierzchlas dziedziczna WW Wierzchleyskich l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek 1 2 3 4 […]

Parafia Komorniki, spis ludności z 1790 roku.

Rejestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Komornickiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej, spisany Dnia 10 Stycznia Roku 1790 przez Ks. Stanisława Tomaszewskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359. Wieś Komorniki pod Prawem dożywotnim l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek 1 2 3 4 5 Dom 1 […]

Parafia Dzietrzkowice, spis ludności 1791 roku.

Regestr ludności chrześcijańskiej w Parafii Dzietrzkowickiej* w Województwie Sieradzkim w Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany przez Imć księdza Hipolita Chrzanowskiego Religii Katolickiej Rzymskiej dnia 5go miesiąca lutego roku 1791.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362 Wieś Duchowna Dzietrzkowice* l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek 1 2 3 4 5 6 7 […]

Parafia Skomlin, spis ludności z 1791 roku.

  Rejestr Ludności Chrześcijan w Parafii Skomlińskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 10 stycznia Roku 1791 przez ks. Jana Krękowskiego Kanonina Kruświckiego Plebana Skomlińskiego Religii Katolickiej Rzymskiej   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362. Wieś Skomlin dziedziczna l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek 1 2 3 4 5 […]

Parafia Mieleszyn, spis ludności z 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Mieleszyńskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej, przez ks. Jana Kozłowskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej od Dnia Pierwszego Stycznia Roku 1791 do Dnia Ostatniego Grudnia Roku tego spisany.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk. 12360. l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek Wieś Mieleszyn Duchowna 1 […]

Parafia Kadłub, spis ludności z 1791 roku.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Kadłub w Województwie Sieradzkim w Ziemi Wieluńskiej w Dekanacie Rudzkim leżącego. Spisany dnia ostatniego Grudnia Roku 1791go przez Księdza Wincentego Ossuchowskiego Administratora Plebanii Kadłub Religii Katolickiej Rzymskiej.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk. 12359. l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek Wieś Kadłub Duchowna Kapituły Wieluńskiej […]

Parafia Pątnów, spis ludności z 1791 roku.

Regestr ludności chrześcijańskiej wsi Pątnowa Królewskiej Parafii […] Ziemi Wieluńskiej leżącej Dnia 1 stycznia przez ks. Wincentego Poczek Dobrowolskiego Pleban Religii Katolickiej roku 1791 spisany.   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12361 Wieś Pątnów l.p. Lokalizacja Mieszkańcy Wiek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 […]

Parafia Wieruszów, spis ludności z 1791 roku. Cz.II – Wokół Wieruszowa

https://gladala.com/agad-spis-mieszkancow-z-wieruszowa-z-1791-roku-pelny/ Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 2. Lutego Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnieskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej  Część I – Wieruszów Cześć II – Chobanin, Świba, Skakawa, Kuźnica, Podzamcze,Tekloniów, Mierków, Dobrzygoszcz. Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362 l.p. Lokalizacja […]

Parafia Wieruszów, spis mieszkańców z Wieruszowa z 1791 roku. Część I-Wieruszów.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 2. Lutego Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnieskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej Część I – Wieruszów Cześć II – Chobanin, Świba, Skakawa, Kuźnica, Podzamcze,Tekloniów, Mierków, Dobrzygoszcz.  Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362 l.p. Lokalizacja Mieszkańcy […]

Parafia Opatów, spis ludności z 1791 roku.

Schemat spisywania ludności chrześcijańskiej w Parafii Opatowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej Spisany dnia 23 stycznia 1791 przez JM. Ks. Gabriela Cedrowicza Plebana Opatowskiego Religii Katolickiej Rzymskiej   Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12361   l.p. Lokalizacja Mieszkańcy domu Wiek   Wieś Dziedziczna Opatów JW. Jm. P. Franciszka […]

Parafia Kraszewice, spis ludności z 1790 roku.

Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Kraszewickiej w Dekanacie Kaliskim w Województwie i Powiecie Sieradzkim leżącej Dnia Ostatniego Miesiąca Grudnia Roku 1790 Spisany przez Księdza Antoniego Wrońskiego Komendarza Dożywotniego Religii Rzymsko Katolickiej Zaczynający się od Dnia 1-go Stycznia 1790 Roku a kończący się Dnia 1-go Stycznia 1791 Roku.   Notatka 1. Cała ta Parafia są dobra […]

Kępno, Spis ludności Żydowskiej z 1790 r.

Rejestr ludności Żydowskiej zamieszkującej w Mieście Kępnie dziedzicznym JW. Samuela Bronikowskiego szambelana JKM w województwie Sieradzkim, powiecie Ostrzeszowskim, w ziemi Wieluńskiej przez magistrat tegoż miasta spisany w roku 1790 Spis zredagowany przez Małgorzatę Białas