Linia Pawła z Naramic

1.0 Paweł Glądała (ok.1741-1821)  i Zuzanna z Gislerów (ok.1740-1820).
protoplaści rodu

Historię tej rodziny możemy śledzić w księgach metrykalnych od 1776 roku. Protoplaści  linii, Paweł i Zuzanna z Gislerów mieszkali we wsi Roszkowice – miejscowości należącej wówczas do parafii Byczyna.  Między 1776 a 1790 rokiem w zachowanych księgach metrykalnych z Byczyny, widnieją cztery wpisy, w tym dwa chrzty oraz dwa zgony. W 1784 roku umiera w Roszkowicach Łucja Glądała mająca 70 lat a w 1790 Bartłomiej Glądała dożywszy 80 lat. Możliwe że  Bartłomiej i Łucja byli rodzicami Pawła, ale potwierdzenia tej hipotezy nie odnajdujemy w aktach metrykalnych. Po tym okresie nie ma już więcej żadnych wpisów o Glądałach mieszkających w Roszkowicach. Kolejny raz Paweł i Zuzanna wraz z dziećmi zostali wymienieni jako mieszkańcy miejscowości Naramice w parafialnym spisie ludności z 1792 roku, powstałym na potrzeby Komisji Porządkowej Cywilno Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego. Wówczas Paweł i Zuzanna mieszkali w Naramicach a ich wymienione dzieci to Szymon l.18, Jan l.8 , Aleksy l.6, Jakub l.1 i Marianna l.12.  ( Dane ze spisu ludności z 1791 roku różnią się od informacji zawartych w spisie z roku kolejnego).

Fragment spisu ludności parafii Naramice z 1792 roku w aktach Komisji Porządkowej Cywilno Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego. (AGAD zesp.64)

Zuzanna umarła w Naramicach w domu pod nr 34 dn. 14 grudnia 1820 roku w wieku 80 lat zaś Paweł umarł także w Naramicach w domu swego syna Aleksego, dn. 1 lutego 1821 roku w wieku 80 lat. W przypadku dzieci Pawła i Zuzanny z Gislerów nie dysponujemy metrykami chrztów, bowiem w 1830 roku spłonął kościół w Naramicach wraz z archiwum parafialnym. Zatem przybliżoną datę urodzin jesteśmy zmuszeni ustalać na podstawie akt komisji porządkowej oraz późniejszych, zachowanych akt stanu cywilnego m.in. ślubu i zgonu.

Akt zgonu Zuzanny Glądała w 1820 roku.
( ASC Naramice, ks.zgonów 1820, a. 8)

Akt zgonu Pawła Glądały z 1821 roku.
(ASC Naramice, ks. zgonów 1821, a. 1 )

Wykres przedstawia protoplastę linii wraz z dziećmi.

1.1  Szymon Glądała (ok. 1774-1836)

Szymon urodził się prawdopodobnie w 1774 roku w Naramicach.  Nie wiemy gdzie oraz w którym roku poślubił Apolonię Włodarczyk [w akcie zgonu zapisano nazwisko rodowe Gałecka] ale małżonkowie doczekali się syna Stanisława urodzonego w maju 1809 roku zatem ślub musiał nastąpić przed tą datą. Po śmierci Apolonii w dniu 25 maja 1825 roku, już 10 lipca 1825 roku w Naramicach  Szymon poślubił Agnieszkę Krzemińską córkę Macieja i Brygidy z Pastuchów urodzoną w Naramicach. Małżeństwo zaowocowało dwójką dzieci, Jakubem urodzonym w 1829 i Marianną urodzoną w 1831 roku. Szymon umarł jako wyrobnik 24 września 1836 roku w Naramicach.

Ich dzieci:

1.1.1 Stanisław Glądała  urodził się 7 maja 1809 roku w Naramicach. Dnia 4 listopada 1827 roku w Naramicach poślubił Brygidę Nielubiak córkę Tomasza i Gertrudy z Skowronków. Stanisław umarł dnia 3 lipca 1837 roku w Naramicach.

1.1.2 Jakub Glądała  urodził się 18 lipca 1829 roku w Naramicach, dnia 11 stycznia 1853 roku w Walichnowach ożenił się z Petronelą Świątek, córką Jana i Marianny z Chmielińskich.Czynszownik.

Ich dzieci:

1.1.2.1 Andrzej Glądała  ur. 22 września 1860 w Pichlicach.

1.1.2.2 Tomasz Glądała w 1900 roku w parafii Klonowa poślubił Władysławę Amroża córkę Józefa i Marianny z Ryłów.

1.1.2.2.1 Teodozja Glądała wyszła za Wójcika. (Nowograd)

1.1.2.2.2 Jan Glądała (Wrocław)

1.1.2.2.3 Wacław Glądała (Gorzów Wielkopolski)

1.1.2.2.4 Stefan Glądała ( zginął tragicznie w Kamionce)

1.1.2.2.5 Adam Glądała 1908-1968, ożenił sie z Kazimiera Kujawa

1.1.2.2.5,1 Zenon Glądała 1946-1992, ożenił się z Krystyną.

1.1.2.2.5.1.1 Tomasz Glądała ożenił się z Beatą.

1.1.2.2.5.1.1.1 Maciej Glądała

1.1.2.2.5.1.2 Ireneusz Glądała ożenił się z Anetą.

1.1.2.2.5.1.2.1 Piotr Glądała

1.1.2.2.5.1.2.2 Patryk Glądała

1.1.2.2.5.2 Zbigniew Glądała ? -2015, brak więcej informacji.

1.1.2.2.5.2.1 Daniel Glądała

1.1.2.2.5.2.2 Marcin Glądała

1.1.2.2.6 Jerzy Glądała ?-2003 (Kamionka)

1.1.2.2.6.1 Marian Glądała (Bełchatów)

1.1.2.2.6.2 Leszek Glądała (Sieradz)

1.1.2.2.6.3 Jan Glądała ur.1906 -zginął tragicznie w 1977 roku.

1.1.2.2.6.3.1 Stanisław Glądała

1.1.2.2.6.3.1.1 Beata Glądała

1.1.2.2.6.4 Zofia Glądała (Kamionka)

1.1.2.2.6.5 Wiesław Glądała (Kamionka)

1.1.2.3 Stanisława Glądała ur. 1876 w par. Kraszewice.

1.1.3  Marianna Glądała  urodziła się 22 marca 1831 roku w Naramicach, zmarła 24 marca 1847 w Pustkowiu Pichelskim zwane Wyglądacze.

1.2 Aleksy Glądała (ok. 1786-1861)

Urodził się  ok. 1786 roku w Naramicach. Zapewne ok. 1805 roku poślubił Petronelę Stężała [czasami zapisywana jako Tężała]. Małżeństwo zaowocowało piątką dzieci: Franciszką urodzoną w 1806 roku, Pawłem ur. w 1808, Katarzyną ur. w 1817, Marianną ur.1825 oraz Piotrem ur.1823. Aleksy umarł w 26 września 1861 we Wronach parafii Klonowa. W akcie zgonu podano że był wyrobnikiem.

Ich dzieci:

1.2.1 Franciszka Glądała  urodziła się ok 1806 roku w Naramicach. Dnia 19 sierpnia 1832 roku w Łyskorni poślubiła Mateusza Idaczyka syna Marcina i Tekli z Kucharskich.

1.2.2  Piotr Glądała  ur. 31 lipca 1823 roku w Naramicach.

1.2.3 Katarzyna Glądała  urodziła się 11 listopada 1817 roku w Naramicach. Dnia 23 lutego 1840 roku w Łyskorni wyszła za Wincentego Rybińskiego, wdowca po Jadwidze z [Kuziajów?]

1.2.4 Marianna Glądała  urodziła się 24 lutego 1825 roku w Naramicach. Dnia 17 października 1841 roku w Łyskorni wyszła za Ignacego Pawlaka syna Andrzeja i Marianny z Adamków.

1.2.5  Paweł Glądała  urodził się ok 1808 roku w Naramicach. Dnia 31 stycznia 1836 w Łyskorni poślubił Józefę Skopińską córkę Alojzego i Franciszki Skopińskich z Lututowa. Józefa czasami zapisywana jest jako z Olków.

Ich dzieci:

1.2.5.1 Marianna Glądała urodziła się 24 stycznia 1837 roku w Naramicach.

1.2.5.2  Marianna Glądała urodziła się 5 września 1843 roku w Naramicach. Dnia 11 lutego 1862 w Klonowej wyszła za Karola Przybysień, syna Antoniego i Anny z Grajetów.

1.2.5.3 Julianna Glądała urodziła się 1 sierpnia 1846 roku w Naramicach, dnia 22 listopada 1865 w Klonowej wyszła za Antoniego Rosińskiego, wdowcu, synu Stanisława i Felicjany z Owczarków.

1.2.5.4 Katarzyna Glądała urodziła się 15 listopada 1848 roku w Naramicach.

1.2.5.5 Marcin Glądała urodził się 26 października 1838 w Lututowie. Dnia 19 lutego 1865 w Unikowie poślubił Mariannę Klimczak córkę Franciszka i Agnieszki z Forjaszów.

1.2.5.5.1 Jadwiga Glądała ur. 14 września 1866 w Pustkowie Wrony w par. Klonowa.

1.2.5.5.2 Weronika Glądała ur. 15 lutego 1868 w Pustkowie Wrony w par. Klonowa.

1.2.5.5.3 Marianna Glądała ur. 31 maja 1877 w Raczyn.

1.2.5.6 Franciszka Glądała ur.1841 w Naramicach. Dnia 7 lutego 1858 roku w Klonowej wyszła za Szymona Olbińskiego syna Mateusza i Ewy z Masławskich.

1.3 Jakub Glądała (ok. 1783-1845)

Jakub urodził się prawdopodobnie w 1783 roku.  Z małżeństwa z Barbarą Bąk doczekał się piątki dzieci, z czego tylko dwóch synów Jan ur. w 1821 i Idzi ur. w 1827,  przeżyło okres dzieciństwa i założyli swoje rodziny. Jakub umarł w Naramicach w domu pod nr 54 dnia 3 czerwca 1845 roku.  W akcie zgonu zapisano że był wyrobnikiem. Jego żona Barbara z Bąków umarła mając 66 lat dnia 24 stycznia 1857 roku w Naramicach. W akcie zgonu Barbary podano imiona rodziców, Jakub i Elżbieta.

1.3.1 Jan Glądała  urodził się w 1822 roku. Dnia 19 listopada 1843 roku w Łyskorni poślubił Katarzynę Wicher córkę Stanisława i Marianny z Gluszaków.Chałupnik, gospodarz,

1.3.1.1 Jadwiga Glądała urodziła się 24 września 1845 roku w Naramicach, zmarła tamże dnia 1 kwietnia 1848 roku.

1.3.1.2 Józefat Glądała  urodził się 15 listopada 1854 roku w Naramicach, zm. 29 marca 1856 roku.

1.3.1.3 Franciszek Glądała  ur. się 17 września 1850 w Chotowie, zm. 11 grudnia 1855 roku w Naramicach.

1.3.1.4 Kacper Glądała ur. 2 stycznia 1858 w Naramicach, w 1883 w Łodzi-Mileszki poślubił Mariannę Ceran. W karcie meldunkowej Kacpra widnieje adnotacja “7.4.19 do woj.”

1.3.1.4.1 Józef Glądała ur. 1900 w Łodzi.

1.3.1.4.2 Bolesław Glądała ur. 5.10.1901 w Łodzi.

1.3.1.4.3 Helena Glądała w 1911 w Łodzi poślubiła Stanisława Pągowskiego.

1.3.1.4.4 Apolonia Glądała ur. 1897 w Łodzi (par. św. Krzyż)

1.3.1.4.5 Stanisława Glądała ur. 1892 w Łodzi (par.św.Krzyż)

1.3.1.4.6 Franciszek Glądała ur. 1890 w Łodzi, zm. 1891 w Łodzi (par. św. Krzyż)

1.3.1.4.7 Aleksander Glądała ur. 1889 w Łodzi, zm. 1893 w Łodzi (par. św. Krzyż)

1.3.1.4.8 Władysław Glądała ur. 1887 w Łodzi (par. św. Krzyż)

1.3.1.4.9 Ignacy Glądała ur. 1884 w Łodzi (par. św. Krzyż)

1.3.1.4.10 Zofia Glądała zm. 1886 w Łodzi (par. św. Krzyż)

1.3.2 Idzi Glądała urodził się 30 sierpnia 1827 roku w Naramicach. Dnia 28 stycznia 1849 roku w Łyskorni poślubił Mariannę Perch córkę Piotra i Zofii z Koniecznych. Fornal dworski z Chotowa.

1.3.2.1 Paweł Glądała urodził się 12 stycznia 1854 roku w Naramicach, zmarł tamże dnia 12 marca 1856 roku.

1.3.2.1 Marcjanna Glądała  urodziła się 19 grudnia 1851 roku w Chotowie.

1.3.3  Feliks Glądała  urodził się 8 maja 1826 roku w Naramicach, zmarł tamże dnia 8 października 1836 roku.

1.3.4 Wojciech Glądała  urodził się 8 kwietnia 1817 roku w Naramicach, zmarł 6 lipca 1825 roku w Naramicach.

1.3.5 Krystyna Glądała urodziła się w 1833 roku, zmarła dnia 16 lutego 1839 roku w Naramicach..

1.4 Jan Glądała oraz Marianna Glądała

Jan i Marianna to kolejne dzieci Pawła i Zuzanny. Jan urodził się w 1784 a Marianna w 1780 roku. Niestety w ich przypadku nie posiadamy informacji o dalszych losach. Dużym utrudnieniem jest stan zachowania ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego. Przypomnijmy że w 1830 roku spłonął kościół w Naramicach a wraz z nim archiwum parafialne. Zachowały się akta stanu cywilnego z 1809 oraz od 1816 roku.