Wykaz mężczyzn w wieku 31-35 lat z gminy Dzietrzkowice. Stan na 1855 rok.

Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi o. Sieradz, zesp. nr 152 Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach, sygn. 29 Akta tyczące się Spisu Wojskowego…oraz o Poborze do Wojska i Zbiegłych 1841-1859, b. pag.

MiejscowośćImię i nazwiskoRok i miejsce urodzeniaStan zdrowiaSytuacja zawodowa i rodzinna
DzietrzkowiceZnamiec Antoni1825Wzrost dość dobrySłuży za parobka. Rodzice nie żyją. Kawaler. Bracia: Tomasz l.34 gospodarz, Marcin l.27 w wojsku rosyjskim, Franciszek l.24 w służbie, Jan w wojsku rosyjskim, Augustyn l.18, Grzegorz l.13 w służbie.
DzietrzkowiceKordas Józef 1825Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec nie żyje, matka mieszka przy nim. Żonaty ale bezdzietny. Ma brata Jakuba l.17, niepełnosprawny i nieszka przy nim.
DzietrzkowiceHąncel Michał1825Wzrost mały, zdrów.Służy za parobka. Rodzice nie żyją. Kawaler.Bracia: Marcin l.32 gospodarz, Szczepan l.27 z miejsca zam.nieznany, Leon l.22 z miejsca zam.nieznany, Roch l.20 zam. Chróścin.
DzietrzkowiceKmiecik Maciej 1825Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec mieszka przy nim, drugi raz się ożenił. Matka nie żyje. Żonaty i ma syna. Ma brata Daniela l.19, mieszka przy nim.
DzietrzkowiceBilea Grzegorz 1825Wzrost mały, zdrów.Gospodarz 2 dniowy. Rodzice nie żyją. Ma żonę i córkę. Brat Jan l. 20 mieszka z nim.
DzietrzkowiceOwrzarz Aleksander 1825Wzrost średni, zdrów.Gosdpoarz 6-cio dniowy. Matka nie żyje, ojciec w powtórnym związku małżeńskim. Żonaty i ma dwóch synów oraz cókę. Brat mateusz l.4 mieszka przy ojcu.
DzietrzkowiceAndrzej Owczarz 1823Wzrost dobry, zdrów.Służy za polowego. Rodzice utrzymują się z wyrobku. Braci ma dwóch: Kazimierz i Feliks l.22.
DzietrzkowiceMikołaj Picher 1824Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzice nie żyją. Braci nie ma.
DzietrzkowicePijus Fojtar 1823Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec nie żyje, matka mieszka przy nim. Ma dwóch: Feliks l.39 gospodarz i Mateusz l.37 wyrobnik.
DzietrzkowiceKędzia Tomasz 1823Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec mieszka przy nim, matka nie żyje. Bracia: Feliks l.39 gosp., Mateusz l.37 wyrobnik.
DzietrzkowiceTomasz Grzegorek 1821Wzrost średni, słaby.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec mieszka przy nim, matka nie żyje. Bracia: Walenty l.32, Jan l.29, Balcer l.21, Jakub l.15 z pobytu wymienieni nie znani.
DzietrzkowiceKarol Kowal 1822Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Brat: Franciszek w wojsku rosyjskim.
DzietrzkowiceAndrzej Syguła 1823Wzrost średni, słaby.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją, braci ma dwóch: Maciej l.29 gosp. i Grzegorz zbiegł w 1849.
DzietrzkowiceStanisław Kujawa 1824Wzrost mały, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Matka nie żyje, ojciec ponownie się ożenił. Braci ma dwóch: Damazy l.34 organista i Józef l.28 żonaty.
DzietrzkowiceWacław Kowal1824Wzrost średni, słaby.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Brat: Józef l. 40 żonaty.
DzietrzkowiceAugustyn Bednarz 1822Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice mieszkają przy nim. Bracia: Jakub l.29 gosp., Marek l.21 mieszka przy nim.
DzietrzkowiceJan Krzywy1823Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec nie żyje, matka żyje. Brat: Mikołaj l.26 zbiegł.
DzietrzkowiceDominik Wojtasik 1823Wzrost mały, zdrów.Gospodarz 2 dniowy. Rodzice nie żyją. Bracia: Michał l.36, Karol l.27, Wawrzyniec l.25 w wojsku rosyjskim.
DzietrzkowiceAndrzej Białek 1821Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzice nie żyją. Bracia: Leon l.28 gosp. i Walenty l.22 mieszka przy nim.
DzietrzkowiceAleksander Zawieja 1823Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzice nie żyją, braci nie ma.
DzietrzkowiceKazimierz Kubala1823Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec nie żyje, matka przy nim. Brat: Kasper l.22 żonaty gosp.
DzietrzkowiceBonifacy Lipieta ?1824Wzrost mierny, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec przy nim, matka nie żyje. Brat: Józef l.16.
DzietrzkowiceKlemens Kaleta 1823Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Braci brak.
DzietrzkowiceGrzegorz Piec1822Wzrost średni, zdrów.Wyrobnik. Rodzice nie żyją. Bracia: Paweł l.30 zbiegł, Hipolit l.27, Michał l.23 zam. Radostów.
DzietrzkowiceBernard Psuja 1821Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Ojciec mieszka przy nim, matka nie żyje. Brat: Roch zbiegł.
DzietrzkowiceJan Brzeżówka 1822Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Ojciec mieszka przy nim, matka nie żyje. Bracia: Alojzy l.29 zbiegł, Antoni l.24 w wojsku rosyjskim.
ŁubnicePłociennik Marceli 1825Wzrost dobry, zdrów.Wyrobnik. Ojciec nie żyje, matka wyrobnik. Braci brak.
ŁubniceWojtasiak Karol 1825Wzrost średni, zdrów.Z wyrobku. Ojciec nie żyje. Kawaler. Bracia: Michał l.40 gosp., Dominik l.32 gosp., Wawrzyniec od 1851 w wojsku rosyjskim.
ŁubniceMaluśki Wawrzyniec 1825Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzice nie żyją. Żonaty. Brat: Kazimierz mieszka przy nim.
ŁubniceStarczyk Karol 1825Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Żonaty i ma syna. Bracia: Bernard l.40 gosp.
ŁubnicePawyza Aleksy 1825Słabowity Gospodarz 6-cio dniowy. Matka przy nim, ociec nie żyje. Ma syna i córek 3. Bracia: Franciszek zbiegł, Szymon l.22 w Wójcinie, Jóżef l.15, Sebastian l.11 mieszka przy nim.
ŁubnicePodeszwa Bartłomiej 1825Wzrost dobry, zdrów.Służy. Rodzice nie żyją. Kawaler. Bracia: Franciszek l.34, Antoni l.32.
ŁubniceWoźny Wincenty1821Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Żonaty. Brat: Andrzej l.30 gosp.zam Chróścin.
ŁubniceSyguła Paweł1821Wzrost mały, zdrów.Na (…?) przy bracie. Rodziców nie ma. Brat Piotr l.40 gosp.w Łubnic.
ŁubniceStrzała Mateusz 1821Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Braci brak.
ŁubniceSkalski Norbert 1822Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Brat Kazimierz zbiegł w 1848 r.
ŁubniceKarol Polowy1822Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzice nie żyją. Braci nie ma.
ŁubniceHąncel Marcin1822Wzrost średni, zdrów.(Na …?). Rodzice nie żyją. Bracia: Michał l.30, Szczepan l.27, Leon l.24 zbiegł, Roch l.22 zam. Chróścin.
ŁubniceGalewski Onufry 1824Wzrost mały, słabyWyrobnik. Ojciec żyje. Bracia: Jan l.27 w Łubnicach przy bracie.
ŁubniceNiezgoda Maciej 1824Wzrost średni, zdrów.Gospodarz w Radostowie. Ojciec tylko żyje. Braci brak.
ŁubniceBłach Sebastian 1824Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec tylko żyje. Braci nie ma.
ŁubniceSkał Jan Kanty 1824Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Ojciec tylko żyje. Brat Michał l.15 mieszka przy nim.
ŁubniceAbazur Dominik1824Wzrost dobry, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy. Rodzice nie żyją. Braci nie ma.
ŁubnicePaweł Franciszek 1824Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 6-cio dniowy.Rodzice nie żyją. Bracia: Dominik l.27, Alojzy l.25 zbiegł, Józef l.24 gosp.
ŁubniceHadryan Walenty 1824Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzinie nie żyją. Bracia: Marcin l.36 wyrobnik, Idzi l.46 wyrobnik, Teodor l.29 wyrobnik, (Mateusz?) l.24 zbiegł.
ŁubniceStrzała Klemens 1822Wzrost średni, zdrów.Gospodarz 3 dniowy. Rodzice mieszkają z nim. Brat Wojciech l.23 gospodarz.