Parafie

Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego.

Księgi metrykalne i późniejsze akta stanu cywilnego są najważniejszym źródłem do prowadzenia badań genealogicznych. Na podstawie zachowanych dokumentów budujemy wykres rodzinny, który w naszych zainteresowaniach genealogicznych stanowi niejako konstrukcję w dalszych poszukiwaniach, wprowadza porządek i pozwala nam się zorientować, jakie są powiązania rodzinne.

Księgi metrykalne, zaczęto tworzyć od końca XVI wieku ale w praktyce, biorąc pod uwagę stan zachowania jak też informacje zawarte w poszczególnych wpisach, najczęściej udaje nam się zebrać informacje do początku XVIII wieku. Późniejsze, bo dopiero wprowadzone w 1808 roku, akta stanu cywilnego w znacznym stopniu różniły się od poprzednich ksiąg i szczegółowość wpisów, pozwala na zbudowanie bardzo dokładnego wykresu. Niezależnie do jakiego stanu społecznego należała rodzina, każdy może zająć się genealogią. Jedyną barierą jest stan zachowania i udostępniania oraz język. W księgach metrykalnych posługiwano się łaciną, w aktach stanu cywilnego od 1808 do 1867 językiem polskim, zaś od 1868 do 1915 językiem rosyjskim. Z pomocą przychodzą genealodzy skupieni na różnych forach, grupach czy stronach i obecnie nie jest to już taki problem jak choćby kilkanaście lat temu. Materiały te są przechowywane w archiwach państwowych i kościelnych. Jednak obecnie, przynajmniej dla Ziemi Wieluńskiej, nie ma sensu jeździć do tych miejsc, ponieważ skany są udostępniane na stronach internetowych.

Obecnie udostępnianie ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego odbywa się poprzez strony internetowe:

www.szukajwarchiwach.pl

www.familysearch.org

www.genealodzy.pl

 

Dla ułatwienia poszukiwań, od wielu lat miłośnicy genealogii tworzą indeksy ze wspomnianych wcześniej ksiąg. Do najważniejszych informacji jakie spisujemy przy tworzeniu indeksów należą takie dane, aby ułatwiły budowanie drzewa genealogicznego. Zatem imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia jak też ślubu i zgonu, informacje o rodzicach są to najważniejsze składniki metryki, którą indeksujemy i to udostępniamy w indeksach. Na swojej stronie stosuję zasadę szerszej informacji i często podaję zawód, zajmowaną funkcję, wymienioną rodzinę itp.

Poniżej znajduje się lista parafii gdzie prowadzę indeksację. Po kliknięciu na nazwę parafię nastąpi rozszerzenie do rodzaju ksiąg tj. urodzenia, małżeństwa i zgony. Należy kliknąć na rodzaj księgi jaką chcemy przeszukać i strona otworzy wybrany materiał. Nad indeksem jest wewnętrzna wyszukiwarka. Można szukać po nazwisku jak też po miejscowości. Warto pamiętać że na przestrzeni wieków nazwisko mogło się różnić. Najwięcej zmian odnotowuję w przypadku nazwiska, gdzie występują polskie znaki diakrytyczne.

Najczęściej używane skróty:

s. – syn , c. – córka, ż.- żona, m. – mąż, ur. – urodzony/a, zm. – zmarł, l. -lat, par. – parafia, m. – miesiąc, d. – dzień, r. – rok.