Księga ludności stałej wsi Wójcin i Gola z 1865 r.

Artykuły
W Archiwum Państwowym w Łodzi o. Sieradz w zespole pn. Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach pod sygnaturą 2847, znajduje się Księga ludności stałej wsi Wójcin i Gola z 1865 roku. Księga liczy 687 stron, choć łatwo można zauważyć, że część kart została usunięta. Pomimo braku tych kilku, może kilkunastu stron, które zapewne dotyczyły miejscowości Radostów, reszta stron jest w dobrym stanie i można ją opracować w formie zbiorczej tabeli. Na poszczególnych stronach znajdziemy szereg ciekawych informacji, które z punktu widzenia genealoga są bardzo interesujące. Na jednej karcie, składającej się z dwóch stron jest miejsce dla mieszkańców jednego domu. Podano numer domu lub numer kolejny, imię i nazwisko mieszkańców z podziałem na mężczyzn i kobiety. Przy kobietach należało podać nazwisko panieńskie oraz nazwiska z poprzednich małżeństw. Następnie znajdziemy informacje o rodzicach…
Czytaj więcej

O poszukiwaniu 27 wojskowych z powiatu wieluńskiego w 1868 roku.

Artykuły
Dnia 9 grudnia 1868 r. Wojskowy Naczelnik Powiatu Wieluńskiego. Do Wójta gminy Dzietrzkowice Przy sprawdzaniu w obecnym czasie Kontroli zaprowadzonej w Biurze powiatowym okazało się że niektórzy wojskowi zapisani do takowej nie stawili się do opisu i niewiadomi są z miejsca zamieszkania i nie są pomieszczeni na listach przez wójtów gmin i Magistraty nadesłanych na skutek rozporządzenia mojego z dn. 4 listopada rb. Nr 29 wydanego, pragnąć zatem sprawdzić i przekonać się bliżej o zamieszkaniu niżej wymienionych wojskowych a mianowicie: Imera Wolf niewiadomego z miejsca zamieszkani i pułku z którego na urlop został uwolniony.Gorala Stanisława.Gorala Tomasza.Dragańskiego Urbana.Iwanowa Antoniego.Kustal Mateusza.Zachert Dimitryewa.Bartelak Walnetego.Gęsiarza Adama.Gonery Adama.Konradyewa Dymitra.Walusiak Walenty.Gaiczyk Franciszek.Woźniak Bartłomiej.Randa Szczepan w podobnej jak pierwszy kategorii zostający tudzieżGatner Jakub żołnierz Hersenskiej Inwalidnej Komendy, który chociaż w Kontroli zapisany że zamieszkuje we wsi Kowale…
Czytaj więcej

Wystawa on-line na stronie Archiwum Państwowego w Lublinie

Artykuły
Post swój dedykuję rodzinom Armatysów i Rudnickich z którymi jestem spokrewniony poprzez moją mamę a obecnie nie mam z Wami żadnego kontaktu. Mam nadzieję że informacja o wystawie jaką zorganizowało Archiwum Państwowe w Lublinie a na której prezentowane są archiwalia wspomnianych rodzin, dotrze do jak największej liczy odbiorców. Dnia 17 grudnia 2020 roku na stronie dostępnej pod adresem [LINK] zaprezentowane zostały zbiory tematycznie wpisujące się w wystawę "Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej". Archiwum udostępniłem zbiory rodziny Armatysów którzy pochodzili z Miechowa oraz Rudnickich, którzy mieszkali w Kielcach a następnie w Lublinie. Jest to część zbiorów jaka została zaprezentowana, znacznie więcej przekazałem do Archiwum Państwowego w Lublinie w 2014 roku, pod linkiem można zobaczyć najciekawsze dokumenty i zdjęcia [LINK]. Część zbiorów i fotografii nadal przechowuję u siebie. Życzę miłego oglądania i zachęcam…
Czytaj więcej

Ugoda między Dozorem Kościelnym z Bolesławca a Janem i Józefem Antoniewskimi z 1857 roku.

Artykuły
Na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi o.Sieradz, Notariusz Antoni Kowalski w Wieluniu, sygn. 51 Akt 36. Działo się w Wieluniu w Kancelarii Rejenta dnia dwudziestego lutego/czwartego marca tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku. Przede mną Antonim Kowalski Rejentem Okręgu Wieluńskiego w Mieście Wieluniu w kamienicy nr 75 zamieszkałym i tamże urzędującym w przytomności świadków na końcu Aktu wymienionych osobiście stanąwszy Dozór Kościoła Parafialnego Miasta Bolesławca w osobach – 1. Jan Doruchowski Naddzierżawca Ekonomii Bolesławiec we wsi Chróścinie Okręgu Wieluńskim jako Prezes Dozoru, 2. Tomasz Spalikowski Obywatel, we wsi Piaskach w tym że Okręgu, 3. Michał Warski, również Obywatel w Mieście Bolesławcu zamieszkali, 4. Wincenty Krupski Kanonik, Proboszcz Bolesławski, Dziekan Dekanatu Wieruszowskiego, tamże w Mieście Bolesławcu zamieszkały, z jednej:- Jan Antoniewski wieczysty dzierżawca Młyna we wsi Chróścinie Okręgu Wieluńskim- i Józef Antoniewski…
Czytaj więcej

Kahał Bolesławski- spis ludności żydowskiej z 1787

Artykuły
Z Rezolucji 70. Komisji przez Uniwersał pod dniem dziewiątego Miesiąca Marca, w Roku teraz idącym do Lustrowania Głów Żydowskich w Ziemi Wieluńskiej w Województwie Sieradzkim będącej i z tychże ułożenia Taryfy wyznaczonym zostawiwszy, przeto jak najściślej dopełniając obowiązków Uniwersałem przepisanych, po wykonaniu przed Aktami Grodu Wieluńskiego przeze mnie zaprzysiężony, do Lustracji Głów Żydowskich w Ziemi Wieluńskiej będących i ułożenia Taryfy przystąpiłem Dnia piętnastego Miesiąca Lipca 1787. Opracował Piotr Glądała na podstawie AGAD, Wieluńskie z. i gr. Libri castrenses oblatarum 1785-1792. Kahał Bolesławski Kahał Miejscowość Dom   Głów Bolesławski Bolesławiec 1 Aleksander Lachimowicz Marek Salomon komornik Marek Szalewicz Wigdor Dawidowicz 3 2 2 3 Bolesławski Bolesławiec 2 Szlama Genoryt 3 Bolesławski Bolesławiec 3 Pinkus Joachim Dawidowicz komornik Grytta wdowa 3 3 1 Bolesławski Bolesławiec 4 Dawid Maszkowicz 4 Bolesławski Bolesławiec 5…
Czytaj więcej

Kahał Działoszyński – spis ludności żydowskiej z 1787.

Artykuły
Z Rezolucji 70. Komisji przez Uniwersał pod dniem dziewiątego Miesiąca Marca, w Roku teraz idącym do Lustrowania Głów Żydowskich w Ziemi Wieluńskiej w Województwie Sieradzkim będącej i z tychże ułożenia Taryfy wyznaczonym zostawiwszy, przeto jak najściślej dopełniając obowiązków Uniwersałem przepisanych, po wykonaniu przed Aktami Grodu Wieluńskiego przeze mnie zaprzysiężony, do Lustracji Głów Żydowskich w Ziemi Wieluńskiej będących i ułożenia Taryfy przystąpiłem Dnia piętnastego Miesiąca Lipca 1787. Opracował Piotr Glądała na podstawie AGAD, Wieluńskie z. i gr. Libri castrenses oblatarum 1785-1792. Kahał Działoszyński Kahał Miejscowość Dom   Głowy Działoszyński Działoszyn 1 Abraham Rabin Osierowicz 6 Działoszyński Działoszyn 2 Lewek Moszowic wdowiec Szlama Natanowicz komornik Leyzer Faybunowicz komornik 3 2 2 Działoszyński Działoszyn 3 Josko Jezkowicz Herszko syn komornik Judko Moszowicz komornik 2 2 3 Działoszyński Działoszyn 4 Gadel Leyzerowicz 3 Działoszyński Działoszyn…
Czytaj więcej