Linia Andrzeja z Ochędzyna

Glądałowie z Ochędzyna są uchwytni w źródłach historycznych od końca XVIII wieku. Podstawę źródłową do opracowania wywodu przodków stanowią w pierwszej kolejności akta stanu cywilnego parafii Sokolniki, akta Komisji Cywilno Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz akta notarialne zgromadzone w Archiwum Państwowym w Łodzi o. Sieradz.

Rodzina Glądałów z Ochędzyna czasami w księgach stanu cywilnego wymieniana jest nie jako Glądała lecz jako Sergiel, co stanowi poważny problem w rozszyfrowaniu pokrewieństwa. Stąd też duże braki w budowaniu drzewa genealogicznego.

Protoplaści rodu.

1.0 Andrzej Glądała (?-?) i Marianna z d. Hadrys (ok.1749-1821)

Dalsze dzieje.

1.1 Jan Glądała ok.1764-1829. W 1793 roku poślubił Mariannę Mostowiak. W 1807 roku poślubił Katarzynę Bura. Jan w akcie zgonu zapisany jest jako Sergiel.

1.1.2 Joanna Sergiel 1804- zm.?, w 1826 wychodzi za Mikołaja Kubiaka.

1.2 Kasper 1768-?,poślubił Franciszkę Zimoch.

1.2.1 Konstancja Glądała ur.1810- zm.?

1.2.2 Krystyna Glądała ur. ?-1848.

1.3 Katarzyna Glądała ur. 1772- zm.?, w 1792 poślubiła Piotra Mostowiaka.

1.4 Wojciech Glądała 1780-1859, w 1808 poślubił Małgorzatę Chwałek. Wojciech umiera jako Sergiel.

1.4.1 Wincenty Glądała ?-1817

1.4.2 Józefa Glądała 1838- zm.?, w 1854 wyszła za Rocha Strzeleckiego.

1.4.3 Roch Glądała 1819- zm.?

1.4.4 Marianna Gladała 1818-1818

1.4.5 Karol Glądała 1811-1871. W 1839 poślubił Anastazję Stryjak. W 1857 poślubił Monikę Nowojewską. Karol umiera jako Sergiel.

1.4.5.1 Walenty Glądała 1842- zm.?, w 1867 jako Segiel żeni się z Antoniną Olek.

1.4.5.1.1 Julianna Sergiel 1871- zm.?

1.4.5.1.2 Marianna Sergiel 1868- zm.?, w 1884 jako Marianna Glondała wychodzi za Antoniego Gasztych.

1.4.5.2 Nepomucen Glądała 1854- zm.?

1.4.5.3 Andrzej Gladała 1840- zm.?

1.4.5.4 Franciszka Glądała 1845- zm.?

1.4.5.5.Karol Glądała 1847-?, w 1877 ożenił się z Balbiną Tomala.

1.4.5.5.1 Antonina Glondała ur. 1882 – zm. ?

1.4.5.5.2 Józef Glondała ur. 1884 – zm.?

1.4.5.5.3 Marianna Glądała ur. 1891 – zm.?

1.4.5.5.4 Julianna Glądała ur. 1898 – zm. ?

1.4.5.5.5 Ignacy Glądała ur. 1901- zm. 1975.

1.4.5.5.6 Mikołaj Glądała ur. 1903 – zm.?

1.4.5.6 Marcjanna Glądała 1850-zm.?, w 1889 roku wychodzi za Ludwika Wrzalak.

1.4.5.7 Józef Glądała 1866-?, w 1900 roku ożenił się z Walerią Słodowa.

1.4.5.7.1 Ignacy Glądała ur. 1901 – zm. 1975.

1.4.5.7.2 Mikołaj Glądała ur. 1903 – zm.?

1.4.5.8 Jan Glądała ?-1857

1.4.5.9 Walenty Sergiel 1867- zm.?

1.4.5.10 Rozalia Sergiel 1864- zm.?

1.4.5.11 Wawrzyniec Sergiel 1869- zm?

1.4.5.12 Wojciech Sergiel 1859- zm. 1880. Umiera jako Wojciech Sergiel vel Glondała.

1.4.6 Domicela Glądała 1824- zm.?, w 1844 poślubiła Antoniego Wrzoła vel Łebek.

1.4.7 Michalina Glądała 1829- zm.?, w 1847 poślubiła Feliksa Samulskiego.

1.5 Paweł Glądała 1784- zm.?

1.6 Maria Glądała 1787- zm.?, w 1807 poślubiła Karola Pośpieszyka.

Osoby których nie możemy połączyć z żadnymi wymienionymi wyżej rodzinami to:

Bartłomiej Glądała 1803- zm.?

Filip Jakub Glądała 1801- zm.?

Marianna Glądała 1801-1802

Scholastyka Glądała 1795-1800

Zuzanna Glądąła 1797- zm.?