Parafia Wieruszów, spis mieszkańców z Wieruszowa z 1791 roku. Część I-Wieruszów.

Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 2. Lutego Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnieskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej

Część I – Wieruszów

Cześć II – Chobanin, Świba, Skakawa, Kuźnica, Podzamcze,Tekloniów, Mierków, Dobrzygoszcz.

 Źródło: AGAD, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12362

l.p.

Lokalizacja

Mieszkańcy

Wiek

Miasto Wieruszów dziedziczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Dwór

Michał Walewski Szambelan JKM

Salomea z Barskich żona jego

Tekla córka

W. Felicjana Myszkowska stolnikówna wieluńska

Marianna de Sauteran […]

Aniela Sakowiczówna

Johan Ernest de Schuttenbach komisarz

Jan Wojciechowski ekonom

Tomasz Sosnowski dozorca

Mateusz Bogusz kamerdyner

Jan Lenowiecki fryzjer

Szymon Rech lokaj

Antoni Maciejowski lokaj

Paweł Kuśnierski kredencerz

Wojciech Sroczyński usar

Aleksy Maszczyk usar

Wojciech Janaszewski służący

Marcin Borkowski kuchmistrz

Ignacy Raczek

Franciszek Maciejowski

Jakub Kozłowski

Józef Bartoskiewicz

Wawrzyniec Janik

Tomasz Domal

Izydor Pietrzak

Bartłomiej

Barbara Markiewiczówna

Marianna Kuśnierska

Marianna Janikówna

Marianna Janikówna

Helena Janikówna

Marianna Pazdejanka

29

9

10

27

26

43

40

40

44

20

34

47

31

29

28

35

40

27

12

40

36

20

27

28

22

24

13

13

54

29

20

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Klasztor ojców
Paulinów

Ks. Sebastian Wichliński Generał

Ks. Firmian Tarnowski przeor

Ks. Gabriel Krasiński superior

Ks. Roman Sokolski kaznodzieja

Ks. Amand Wąsowicz kaznodzieja

Ks. Teofil Kasałczyński

Ks. Marek Dulski

Ks. Hermenegild Kurdliczka

Jan Gorecki pisarz

Jan Chroniewski służący generalski

Walenty Staliński

Andrzej Baderski

Rafał Fanisiak

Antoni Kozłowski

Antoni Mazurkiewicz

Łukasz Pośpiech

Jan Zawisiak

Józef stróż

Andrzej fornal

Jakub Stasiak

Bogusław Henkiel

Franciszek

Marianna Pośpieszka

Łucja Zanisiakowa

Rozalia dziewka

Agnieszka Jozkówna

Anna Kałusianka

Rozalia

67

53

71

47

29

56

47

34

26

19

36

24

19

24

18

60

40

45

26

20

49

2

45

25

18

18

19

1

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Plebania

Ks. Franciszek Magnieski pleban

Mateusz Bartosiński organista

Kasper Parnowski

Andrzej Kubacki

Grzegorz Staniszewski

Felicjan Siejba

Piotr Kijak

Tomasz służący

Agnieszka Mikulska

Elżbieta Kubianka

Franciszka Kamelanka  

32

26

16

24

18

18

12

15

26

24

12

Domy w mieście

75

76

77

78

79

80

81

Dom 1

Mateusz Kempski żonaty

Franciszka żona

Mateusz syn

Jakub syn

Ewa córka

Marianna córka

Mikołaj komornik

50

45

20

19

17

13

30

82

83

84

85

Dom 2

Szymon Konopacki żonaty

Małgorzata żona

Tekla córka

Magdalena Kijakówna

50

40

18

20

86

87

88

89

90

91

92

Dom 3

Karol Kijak żonaty

Marianna żona

Kasper syn

Józef syn

Rozalia córka

Marianna córka

Grzegorz służący

33

50

16

5

4

2

17

93

94

95

96

97

98

Dom 4

Szymon Sznajder żonaty

Barbara żona

Grzegorz Szubert żonaty

Katarzyna żona jego

Apolonia córka

Katarzyna komornica

50

60

33

23

5

40

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Dom 5

Mateusz Wolny żonaty

Urszula żona

Wiktoria córka

Jakub służący

Marcin służący

Kajetan Roski komornik

Agnieszka żona

Wojciech syn

Wincenty syn

Michał syn

Antonio syn

Andrzej Piaseczki komornik

Marianna żona

Antoni syn

Agnieszka córka 

30

36

4

18

24

40

30

12

6

4

2

50

30

12

3

114
115

116

117

118

Dom 6

Tomasz Ostrzycki wdowiec

Piotr Banaszewski

Agnieszka Banaszewska

Rozalia Banaszewska

Katarzyna służąca

60

14

15

7

20

119

120

121

122

Dom 7

Dawid Pogramowicz żonaty

Julianna żona

Jadwiga komornica

Zofia służąca

37

30

70

11

123

124

125

Dom 8

Stanisław Siwicki strażnik żonaty

Marianna żona

Marianna córka

40

40

4

126

127

128

129

130

131

Dom 9

Elżbieta Stąpalina wdowa

Tomasz syn żonaty

Zofia żona jego

Marianna córka

Marianna

Rozalia

60

34

20

3

16

15

132

133

134

135

136

Dom 10

Michał Gołębiowski

Agnieszka żona jego

Kasper syn

Małgorzata córka

Marianna komornica

70

50

20

14

30

137

138

139

140

Dom 11

Tomasz Drobczyński żonaty

Małgorzata żona

Barbara służąca

Elżbieta komornica

25

28

15

60

141

142

143

144

Dom 12

Stanisław Muszyński żonaty

Łucja żona

Wojciech syn

Franciszka komornica

74

50

18

55

145

146

147

148

149

150

151

152

Dom 13

Stanisław Ciszewski

Katarzyna żona

Jakub syn

Szymon komornik

Antoni komornik żonaty

Marianna żona

Marianna córka

Jadwiga komornica

45

50

6

40

50

40

8

50

153

154

155

156

157

158

159

Dom 14

Mikołaj Buieński

Zofia żona

Marianna córka

Marianna córka

Katarzyna córka

Salomea córka

Elżbieta córka

50

30

16

12

9

4

1

160

161

162

163

164

165

Dom 15

Jan Adamski

Justyna żona

Szymon syn

Marcin syn

Katarzyna córka

Marianna komornica

40

30

4

1

13

60

166

167

168

169

170

171

Dom 16

Kasper Baranowski żonaty

Salomea żona

Tomasz syn

Małgorzata córka

Salomea córka

Ewa komornica

45

38

4

6

1

25

172

173

174

175

176

Dom 17

Adam Zieliński

Marianna żona

Jan syn

Andrzej syn

Marianna córka

44

30

7

5

1

177

178

179

180

181

182

Dom 18

Ignacy Buieński żonaty

Krystyna żona

Jan syn

Józef syn

Marianna córka

Łukasz komornik

40

30

14

6

2

58

183

184

185

186

Dom 19

Jan Kozłowski żonaty

Franciszka żona

Kasper syn

Jadwiga córka

35

24

7

2

187

188

189

190

191

Dom 20

Józef Młodowski żonaty

Salomea żona

Ignacy syn

Jakub syn

Apolonia komornica

38

25

8

2

70

192

193

194

Dom 21

Rozalia Kozłowska mąż w służbie

Bartłomiej syn

Rozalia
komornica

30

[?]

60

195

196

197

198

Dom 22

Jakub Mania żonaty

Rozalia żona

Michał syn

Magdalena córka

54

54

30

18

199

200

201

202

203

204

205

Dom 23

Michał Walkowski żonaty

Zuzanna żona

Roch syn

Marianna córka

Agnieszka córka

Wojciech komornik

Marianna komornica

36

24

6

3

1

56

28

206

207

208

209

210

211

Dom 24

Łukasz Bryłka żonaty

Rozalia żona

Marcin syn

Agnieszka syn

Wojciech służący

Urszula komornica

30

23

2

5

22

30

212

213

214

215

216

Dom 25

Wincenty Pędziwiatr żonaty

Agnieszka żona

Marianna córka

Jan służący

Marianna komornica

26

27

1

26

70

217

218

219

220

221

222

223

224

225

Dom 26

Jan Korzysta żonaty

Regina żona

Paweł syn

Andrzej syn

Tekla córka

Michał komornik żonaty

Marianna żona

Paweł syn

Anna komornica

45

30

5

1

2

50

40

11

56

226

227

228

229

230

231

Dom 27

Szymon Wolny żonaty

Agnieszka żona

Ludwik komornik żonaty

Regina żona

Józef syn

Marianna córka

40

50

30

24

2

5

232

233

234

235

Dom 28

Aleksander Knura żonaty

Eleonora żona

Franciszek syn

Konstancja córka

40

40

7

12

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

Dom 29

Izydor Olszakowski żonaty

Franciszka żona

Dominik syn

Franciszek syn

Kasper syn

Marianna córka

Andrzej służący

Kajetan służący

Agnieszka służąca

Jan komornik żonaty

Rozalia żona

37

30

7

4

2

8

40

14

17

50

47

247

248

249

250

251

252

253

Dom 30

Wojciech Polak żonaty

Marianna żona

Maciej syn

Tomasz syn

Salomea córka

Marianna córka

Kazimierz syn

40

30

12

10

6

3

1

254

255

256

Dom 31

Wojciech Ciszewski żonaty

Agnieszka żona

Katarzyna córka

50

50

11

257

258

259

260

261

262

263

264

265

Dom 32

Marcin Knura żonaty

Marianna żona

Marianna córka

Urban komornik żonaty

Małgorzata żona

Józef syn

Paweł syn

Zofia córka

Bernard komornik

54

36

26

48

40

2

1

7

60

266

267

268

269

270

271

272

Dom 33

Mateusz Huńcia żonaty

Franciszka żona

Jakub syn

Kunegunda córka

Walenty służący

Marcin służący

Zuzanna komornica

26

22

1

4

22

15

56

273

274

275

276

277

278

Dom 34

Andrzej Polak żonaty

Salomea żona

Kasper syn

Jakub syn

Elżbieta
komornica wdowa Jakub syn

40

25

5

2

38

11

279

280

281

282

283

284

285

286

Dom 35

Kazimierz Wolny żonaty

Salomea żona

Antoni syn

Krystyna córka

Marianna córka

Marianna córka

Marianna komornica wdowa

Łukasz syn

50

40

7

20

10

1

50

7

287

288

289

Dom 36

Stanisław Pogramowicz żonaty

Agnieszka zona

Marianna komornica

70

60

35

290

291

292

293

294

295

296

297

Dom 37

Ks. Leonard Skibiński

Regina matka

Magdalena siostrzenica

Piotr służący

Andrzej służący

Walenty służący

Franciszek służący

Agnieszka służąca

44

70

16

40

20

12

10

25

298

299

300

301

302

303

304

305

Dom 38

Wojciech Kijak żonaty

Marianna żona

Teresa córka

Katarzyna córka

Tekla córka

Michał komornik żonaty

Katarzyna żona

Jerzy syn

46

50

70

18

19

48

34

13

306

307

308

309

310

311

Dom 39

Andrzej Huńcia żonaty

Małgorzata żona

Michał syn

Łukasz komornik

Katarzyna żona

Marianna córka

34

50

4

48

36

1

312

313

314

Dom 40

Tomasz Karcz żonaty

Marcjanna żona

Gertruda komornica

34

25

75

315

316

317

Dom 41

Paweł Mikulski żonaty

Marianna żona

Wincenty służący

27

20

15

318

319

320

321

Dom 42

Andrzej Wolny

Magdalena żona

Salomea córka

Marianna komornica

21

20

1

56

322

323

324

325

326

327

328

329

Dom 43

Bartłomiej Gliński żonaty

Zofia żona

Michał syn

Maciej syn

Agnieszka służąca

Marianna komornica

Kunegunda komornica

Józef komornik

33

28

4

2

10

16

30

40

330

331

332

333

334

Dom 44

Jakub Kufelek żonaty

Petronela żona

Błażej syn

Mikołaj syn

Jadwiga komornica

50

33

15

18

60

335

336

337

338

339

340

Dom 45

Justyna Ulewiczowa wdowa

Wojciech syn

Łukasz komornik żonaty

Małgorzata żona

Marianna córka

Wojciech komornik

60

15

30

24

2

70

341

342

343

344

345

346

347

Dom 46

Klemens Knura żonaty

Zofia żona

Jakub syn

Jan syn

Franciszek syn

Katarzyna córka

Rozalia komornica

40

40

15

9

2

4

50

348

349

350

351

352

353

Dom 47

Kasper Ostrzycki żonaty

Katarzyna żona

Zofia córka

Magdalena córka

Marianna córka

Jadwiga komornica

36

27

8

4

2

64

354

355

356

357

358

359

360

Dom 48

Tomasz Zimny żonaty

Salomea żona

Andrzej syn

Izydor syn

Wincenty syn

Franciszka córka

Marcin służący

40

30

8

3

1

5

25

361

362

363

Dom 49

Konstancja Markiewiczowa wdowa

Józef syn

Stanisław syn

50

18

15

364

365

366

367

368

369

370

Dom 50

Idzi Sobol żonaty

Agnieszka żona

Marcin syn

Andrzej syn

Stanisław syn

Marianna córka

Magdalena córka

80

50

24

18

15

12

9

371

372

373

374

375

Dom 51

Michał Cieślak żonaty

Teresa żona

Bartłomiej syn
żonaty

Marianna żona

Józef syn

60

50

34

30

1

376

377

378

379

380

381

Dom 52

Idzi Kaliński żonaty

Kunegunda żona

Jakub syn

Agnieszka córka

Marianna córka

Tekla komornica

36

30

[?]

6

4

60

382

383

384

385

386

Dom 53

Barbara Gaworska wdowa

Jan syn

Gotfryd komornik żonaty

Jadwiga żona

Barbara córka

30

5

30

30

2

387

388

389

390

391

392

Dom 54

Sebastian Widkowski żonaty

Marianna żona

Marianna córka

Kunegunda córka

Ignacy komornik żonaty

Konstancja żona

50

50

15

7

50

50

393

394

395

396

Dom 55

Tomasz Smelka żonaty

Justyna żona

Marianna córka

Paweł komornik

25

20

2

80

397

398

399

400

401

402

Dom 56

Tomasz Kolęda żonaty

Katarzyna żona

Paweł komornik żonaty

Marianna żona jego

Tomasz służący

Magdalena komornica

50

50

40

40

12

29

403

404

405

406

407

Dom 57

Ignacy Słowak żonaty

Zofia żona

Ignacy syn

Agata komornica wdowa

Agnieszka córka

32

20

1

50

13

408

409

410

411

412

Dom 58

Kazimierz Leszczyk żonaty

Marianna żona

Jan Cieślak zięć

Marianna żona jego

Marcjanna córka ich

50

50

22

22

1

413

414

415

416

Dom 59

Michał Bakalarz żonaty

Jadwiga żona

Justyna córka

Franciszka córka

50

33

5

3

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

Dom 60

Pod jednym
dachem w kilku izbach.

Należy do o.
Paulinów.

Franciszek Algier żonaty

Jadwiga żona

Andrzej Hilary żonaty

Rozalia żona

Marianna córka

Katarzyna córka

Salomea córka

Rozalia córka

Tekla córka

Barbara córka

Bartłomiej Szkudlarz żonaty

Rozalia żona

Mateusz Wądzyński żonaty

Barbara żona

Jadwiga córka

Bartłomiej Stanisławski żonaty

Marianna żona

Katarzyna
komornica

Szymon Faltyn żonaty

Anna żona

Michał syn

Walenty syn

Franciszek syn

Jan Gaj żonaty

Marianna żona

Mateusz syn

Anna komornica

Jakub Chyś

Anna żona

Józef German żonaty

Anna żona

Marcin syn

Sebastian syn

Andrzej Poznański żonaty

Barbara żona

Ignacy syn

Wojciech syn

Salomea córka

Elżbieta córka

Agnieszka córka

Wawrzyniec Pokrzyński żonaty

Katarzyna żona

Jan syn

Józef syn

Walenty syn

Franciszka córka

Jan Mach żonaty

Anna żona

Mateusz syn

Katarzyna Kozłowska komornica  

50

30

40

40

14

13

9

7

3

1

80

90

40

24

2

30

27

60

46

36

11

5

1

32

30

9

70

66

54

30

24

4

1

58

30

6

5

10

4

1

45

30

9

7

3

11

54

52

10

25

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

Dom 61

Józef Szpigiel

Tomasz Szpigiel

Tekla Szpiglówna

Marianna Szpiglówna wdowa

Franciszka córka

Jadwiga
komornica

Szymon Niemot żonaty

Barbara żona

Julianna córka

Józef Klauza żonaty

Marianna żona

Roch syn

Wojciech Mazur

Szymon Biskupski żonaty

Zofia żona

Teodor syn

Domicela córka

Wojciech Wolny żonaty

Zofia żona

Benedykt syn

Adam syn

Antoni syn

Agnieszka córka

Magdalena córka

50

30

26

30

18

80

40

40

5

40

40

6

40

60

50

9

20

48

40

11

10

7

6

4

491

492

493

494

495

496

497

Dom 62

Józef Skibiński żonaty

Rozalia żona

Tekla córka

Adam służący

Marianna służąca

Agnieszka służąca

40

24

1

26

18

16

 

498

499

500

501

502

Dom 63

Stanisław Parnowski żonaty

Łucja żona

Wojciech syn

Franciszek syn

Małgorzata komornica

50

44

13

10

45

503

504

505

506

507

508

509

510

Dom 64

Jan Mokuiński żonaty

Elżbieta żona

Andrzej syn

Antoni syn

Izydor komornik żonaty

Krystyna żona

Mateusz syn

Elżbieta komornica

63

52

16

13

23

23

2

80

511

512

Dom 65

Walenty Kozubek żonaty

Apolonia żona

70

40

513

514

515

516

517

518

Dom 66

Michał Rychlik żonaty

Katarzyna żona

Józef syn

Tomasz syn

Rachwał syn

Marianna córka

41

32

10

3

1

5

519

520

521

522

523

524

525

Dom 67

Kazimierz Sadowski żonaty

Agnieszka żona

Grzegorz syn

Konstanty syn

Justyna córka

Marianna służąca

Marianna komornica

43

31

4

1

6

16

70

526

527

528

Dom 68

Piotr Smolka żonaty

Agnieszka żona

Wincenty syn

70

44

40

529

530

531

532

533

534

535

Dom 69

Krzysztof Bieniakowski żonaty

Petronela żona

Karol syn

Mateusz syn

Katarzyna córka

Augustyn syn

Franciszek komornik

45

50

20

10

4

1

30

536

537

538

539

Dom 70

Marianna Leniewiecka mąż w drodze

Katarzyna służąca

Jan komornik żonaty

Małgorzata żona

38

20

40

26

540

541

542

543

Dom 71

Antoni Miedziński żonaty

Jadwiga żona

Wojciech syn

Łukasz czeladnik

26

30

1

22

544

545

546

547

548

549

Dom 72

Ludwik Mokuiński żonaty

Franciszka żona

Jadwiga córka

Justyna córka

Wiktoria córka

Franciszka córka

44

42

14

9

4

1

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

Dom 73

Tomasz Szymanowski żonaty

Zofia żona

Piotr Wolny zięć

Marianna żona

Paweł syn

Stanisław syn

Zofia córka

Marianna córka

Andrzej służący

Barbara komornica 

60

66

50

34

14

5

11

3

15

90

560

561

562

563

564

565

Dom 74

Sebastian Huncia żonaty

Ewa żona

Roch syn

Marianna córka

Jan służący

Michał służący

40

38

1

2

13

24

566

567

568

569

570

571

572

Dom 75

Jan Wolny wdowiec

Franciszek syn

Mateusz Brawatka zięć

Barbara żona

Wojciech Byliński zięć

Marianna żona

Zofia córka

60

12

24

24

26

26

2

573

574

575

576

577

578

Dom 76

Franciszek Cieszkiewicz żonaty

Gertruda żona

Tomasz syn

Florian służący

Jakub służący

Agnieszka komornica

33

26

6

22

18

70

579

580

581

582

583

Dom 77

Marianna Bartoskiewiczówna mąż w służbie

Walenty syn

Anna córka

Małgorzata córka

Agata komornica

26

3

5

1

70

584

585

586

587

588

Dom 78

Tomasz Bryliński żonaty

Ewa żona

Maciej syn

Szymon syn

Wawrzyniec syn

66

54

22

16

14

589

590

591

592

593

594

595

Dom 79

Franciszek Gaworski

Franciszek komornik żonaty

Katarzyna żona

Jakub syn

Marianna córka

Marianna mąż w służbie

Walenty syn

28

32

30

11

7

26

1

596

597

598

Dom 80

Sebastian Wyphliński

Julianna żona

Brygida córka

50

28

3

599

600

601

602

603

604

Dom 81

Tomasz Tupski żonaty

Elżbieta żona

Tomasz syn

Mateusz syn

Franciszka córka

Franciszek komornik

40

24

3

1

6

80

605

606

607

608

609

Dom 82

Wojciech Bąbski żonaty

Barbara żona

Augustyn syn żonaty

Agnieszka żona

Marianna służąca

70

70

34

22

30

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

Dom 83

Józef Bok żonaty

Marianna żona

Jakub syn

Dominik syn

Józef syn

Wiktoria córka

Zuzanna służąca

Elżbieta komornica wdowa

Anna córka

Magdalena córka

Marianna komornica mąż w służbie

Wojciech syn

Szymon syn

Antonina córka

27

24

5

4

3

1

12

44

9

5

3

10

9

1

624

625

626

627

628

629

Dom 84

Izydor Wdowczyński

Teresa żona

Szymon służący

Krystyna służąca

Marianna Wolska wdowa

Katarzyna córka

40

40

15

18

40

12

630

631

632

Dom 85

Katarzyna Marszałkowska wdowa

Marianna córka

Magdalena córka

50

16

10

633

634

635

636

637

638

639

640

Dom 86

Jan Brzoska żonaty

Marianna żona

Salomea córka

Marianna córka

Julianna córka

Franciszek komornik żonaty

Marianna żona

Błażej służący

50

32

14

8

3

60

56

16

641

642

643

644

645

Dom 87

Mikołaj Bielewicz żonaty

Franciszka żona

Wojciech syn

Katarzyna córka

Antonina córka

43

38

10

15

8

646

647

649

649

Dom 88

Grzegorz Sawicki żonaty

Rozalia żona

Brygida córka

Elżbieta służąca

66

70

30

18

650

651

652

Dom 89

Jakub Scisłowski żonaty

Zofia żona

Elżbieta córka

63

50

11

653

654

655

656

657

Dom 90

Zuzanna Młodowska wdowa

Franciszek syn

Wincenty syn

Jan syn

Salomea córka

52

18

12

9

15

658

659

660

661

Dom 91

Antoni Bryłka żonaty

Wiktoria żona

Franciszek syn

Franciszka córka

30

24

1

5

662

663