Kępno, Spis ludności Żydowskiej z 1790 r.

Rejestr ludności Żydowskiej
zamieszkującej w Mieście Kępnie dziedzicznym JW. Samuela Bronikowskiego
szambelana JKM w województwie Sieradzkim, powiecie Ostrzeszowskim, w ziemi
Wieluńskiej przez magistrat tegoż miasta spisany w roku 1790

Spis zredagowany przez Małgorzatę Białas

L.p.MieszkańcyPokrewieństwoWiek
1Jan Józefowiczrabin31
2Gillajego żona26
3Leybuśjego syn9
4Hajasłużąca18
5Silman Dawidowicz42
6Wolfjego syn15
7Laiajego córka16
8Blumasłużąca18
9Berek Lilmanowicz30
10Freydlajego żona26
11Elias Hayslowicz30
12Feygylajego żona28
13Józefjego syn12
14Mosiek Hanczlowicz47
15Halajego żona40
16Abramjego syn6
17Lowyajego córka12
18Mosiek Józefowicz50
19Payskajego żona46
20Nynzik Dawidow46
21Pryczajego żona30
22Dawidjego syn5
23Esterajego córka17
24Smul Hynsztowicz47
25Hindajego żona40
26Joachimjego syn18
27Syfrajego córka12
28Fałek Stancztowicz28
29Huchajego żona40
30Abrahamjego syn14
31Leybeljego syn12
32Worajego córka8
33Baylasłużąca23
34Lewek Wołkowicz28
35Reyzlajego żona18
36Lewek Izralowicz36
37Lotkajego żona36
38Rywkajego córka14
39Esterasłużąca18
40Bonius Hynszowicz30
41Sprzyncajego żona40
42Hawajego córka14
43Jerzyk Szmulowicz40
44Lajajego żona30
45Lirma Kustel30
46Gilajego żona28
47Dawid Izak70
48Peysajego żona56
49Jakub Wołkowicz30
50Hindajego żona26
51Józef Moskowicz34
52Reynajego żona30
53Jerzyk Lewkowicz44
54Rochla40
55Leyser Żelichowicz29
56Hanajego żona27
57Dawid Moskowicz34
58Baylajego żona24
59Józef Leyzrowicz50
60Peysajego żona40
61Aron Józefowicz25
62Belgajego żona20
63Hyrszel Bekowicz35
64Rażajego żona20
65Abramjego syn14
66Berek Abramowicz60
67Frayalajego żona60
68Leyzer Dawidowicz30
69Braunajego żona28
70Etrykun? Jeskowicz35
71Raskajego żona35
72Jakubjego syn8
73Mendel Abramowicz30
74Peysajego żona24
75Reyzlawdowa68
76Hanajej córka24
77Mosiek Lewkowicz22
78Hanajego żona36
79Josiel Dawidowicz50
80Sydlajego żona40
81Leyser Moskowicz40
82Blurmajego żona40
83Freydajego córka24
84Berek Dawid30
85Slowajego żona26
86Dawidjego syn2
87Abraham Moskowicz40
88Rywkajego żona40
89Jada Abram30
90Rywkajego żona28
91Berek Lendrowicz26
92Hindajego żona30
93Boruch Markus30
94Rochlajego żona28
95Smuljego syn10
96Lajajego córka7
97Nysel Lewek30
98Eliklajego żona30
99Dawid Abram30
100Lajajego żona28
101Jakub Moskowicz45
102Blumajego żona44
103Dawidjego syn24
104Esterażona syna24
105Loracórka Jakuba16
106Regiacórka Jakuba10
107Aton Sitman30
108Lorajego żona18
109Hynszlik Moskowicz30
110Rywkajego żona30
111Aron Smulowicz30
112Feygylajego żona28
113Dawid Mosiek36
114Rochlajego żona34
115Rywka Siemsinawdowa55
116Jakubjej syn30
117Matkajej córka18
118Esterasłużąca18
119Jankiel Dawid40
120Lorajego żona40
121Beylajego córka18
122Jeyk Dawid35
123Zelich Dawid40
124Rywkajego żona40
125Joachimjego syn12
126Esterajego córka6
127Hanasłużąca20
128Aron Jakub36
129Seindlajego żona23
130Hajajego córka2
131Jskusłużąca23
132Lender Józef70
133Syfrajego żona70
134Lilmanjego syn24
135Esterajego żona23
136Smul Marek40
137Rywkajego żona38
138Jerzykjego syn19
139Mosiek Lewek26
140Freydlajego żona26
141Borych Dawid40
142Szarlajego żona37
143Wołekjego syn14
144Hindajego córka5
145Gillasłużąca23
146Reychtawdowa60
147Esterajej córka20
148Fraydasłużąca22
149Marek Jochym30
150Lotkajego żona28
151Mosiekjego syn8
152Hanasłużąca18
153Jankiel Dawid40
154Rywkajego żona30
155Józefjego syn7
156Kuyzajego córka15
157Siajn Hurszel24
158Mertajego żona24
159Hajajego córka2
160Hyrszel Lewek26
161Lorajego żona25
162Lewekjego syn5
163Hanasłużąca18
164Marek Mendel28
165Hanajego żona29
166Marek Jerzyk29
167Jentajego żona27
168Lajasłużąca25
169Salomon Jakub65
170Faygylajego córka24
171Joachim Dawid40
172Peysajego żona38
173Lujajego córka14
174matka wdowa42
175Dawidjej syn12
176Hajajej córka18
177Loisia16
178Hyrszel Nota25
179Jeta22
180Gillawdowa45
181Lujajej córka20
182Markus Elliss24
183Hodyczjego żona24
184Smaja Mosiek50
185Różajego córka20
186Józef Dawid30
187Entlajego żona28
188Mosiek Hyrszowicz32
189Reychlajego żona30
190Marek Slama30
191Rochlajego żona28
192Slamajego syn6
193Wolf Slama50
194Slamajego syn17
195Elawdowa55
196Lewekjej syn30
197Esterajego żona28
198Dawid Hofman24
199Goldajego żona23
200Lewek Joachim49
201Gillajego żona50
202Izrael Berek49
203Stajajego żona40
204Nafta Joachimkomornik34
205Peysajego żona23
206Perycz Jakubkomornik65
207Raychlajego żona60
208Izrael Mosiekkomornik45
209Igorajego żona54
210Hyrszel Jezkowiczkomornik39
211Rywkajego żona30
212Abram Dawid45
213Mindajego żona36
214Feygylajego córka15
215Goldawdowa52
216Izraeljej syn14
217Rochynajej córka16
218Dawid Ernst40
219Lorajego żona25
220Faybis Lewekkomornik34
221Gillajego żona39
222Feygylajego córka13
223Mortka Dawid39
224Esterajego żona38
225Józefjego syn14
226Jeyl Elikan54
227Lujajego żona50
228Lewekjego syn13
229Cinder Jakub39
230Slajajego żona30
231Berek Daniel30
232Esterajego żona24
233Danieljego syn3
234Samson Poryczkomornik26
235Mertajego żona19
236Poryczjego syn2
237Bendusjego syn26
238Haważona syna35
239Dawidsyn syna3
240Liberinan Hyrszlik30
241Hanajego żona28
242Hajajego córka5
243Hyrszlik Joachim70
244Froniajego żona36
245Lewekjego syn17
246Myrszal Berek32
247Sorlajego żona22
248Eidlajego córka1
249Dawid Arcz50
250Marcjajego żona46
251Eklajego córka15
252Noa Dawidkomornik30
253Kunajego żona30
254Mortha Peryczkomornik22
255Kusiel Mosiek50
256Gillajego żona59
257Jeyljego syn24
258Hainżona syna25
259Kuszelsyn syna1
260Rochlawdowa komornica51
261Jochym Markus26
262Matkajego żona24
263Jakubjego syn4
264Elias Lynakomornik30
265Elejajego żona39
266Józefjego syn3
267Abram Dawid60
268Lotkajego żona45
269Berekjego syn24
270Worajego córka22
271Jada Marekwdowiec55
272Reyzlajego córka25
273Bendus Dawid35
274Esterajego żona32
275Abram Izral28
276Rochlajego żona26
277Izraeljego syn2
278Panwel Michał55
279Baylajego żona48
280Michałjego syn8
281Michał Kantor48
282Peysajego żona45
283Spryncajego córka20
284Lewek Mosichkomornik52
285Lujajego córka18
286Hyrslik Bonus52
287Perlajego żona40
288Jerzykjego syn24
289Reyzlajego córka15
290Rajawdowa40
291Gronasjej syn22
292Wołek Jakubkomornik42
293Gillajego żona20
294Lorajego córka2
295Dawid Abram35
296Fraydajego żona34
297Sorajego córka9
298Nyssel Liberman52
299Krandlajego żona48
300Reyzlajego córka3
301Reyzlasłużąca20
302Boruch Hynsch38
303Rywkajego żona39
304Henschlikjego syn15
305Hyrsz Berek36
306Gillajego żona25
307Sanysjego syn3
308Jaybel Markus32
309Layndlajego żona34
310Jayweljego syn12
311Szmul Jakub54
312Jowajego żona56
313Dawidjego syn30
314Hindajego córka15
315Berekjego syn24
316Syfrażona syna21
317Marek Izral30
318Syfrajego żona21
319Siaja Dawid28
320Esterajego żona26
321Dawidjego syn3
322Markus Dawid24
323Baylajego żona26
324Józef Daniel32
325Esterajego żona30
326Jakub Dawid26
327Fraydajego żona22
328Dawidjego syn4
329Baylasłużąca22
330Sekubs Aron24
331Sorajego żona22
332Aronjego syn4
333Haskel Joyk24
334Worajego żona22
335Lewek Berek35
336Różajego żona32
337Berekjego syn3
338Mosiek Lewek40
339Mendlajego żona38
340Loisekjego syn12
341Worajego córka4
342Izral Lewekkomornik26
343Hanajego żona25
344Lewekjego syn1
345Slama Lewkowicz48
346Rayzlajego żona45
347Lewekjego syn5
348Herczka Mosiek48
349Matkajego żona45
350Zysmon Hynszel5
351Peysajego żona48
352Fobrajego córka14
353Nossym Józef32
354Baylajego żona30
355Syfrajego córka8
356Czoch Peryczwdowiec30
357Juda Jerzykkomornik24
358Rywkajego żona22
359Nossym Józefowicz60
360Machlajego żona57
361Zymeljego syn39
362Hindajego córka30
363Libajego córka12
364Wołek Hossym28
365Rywkajego żona26
366Majcyr?jego syn11
367Izral Rossym28
368Esterajego żona30
369Haysygjego syn3
370Abram Joziek32
371Ellajego żona30
372Joykjego syn8
373Lajajego córka6
374Mosiekczeladnik24
375Zolich Perycz32
376Blumajego żona28
377Jeyksłużący25
378Juda Sloma32
379Baylajego żona30
380Smul Wołekkomornik52
381Lotkajego żona30
382Bondyt Smaja25
383Raychlajego żona24
384Abram Eliaskomornik32
385Lujajego żona25
386Kopel Marek35
387Fraygylajego żona32
388Baylajego córka10
389Salomon Mosiek30
390Hajajego żona25
391Marekjego syn8
392Smul Joyk32
393Hajajego żona30
394Jeyk Jochym35
395Esterajego żona32
396Nyssel Mosiek32
397Mendlajego żona30
398Smul Berek32
399Sayndlajego żona30
400Berekjego syn4
401Cenderczeladnik24
402Leyzer Berek40
403Lujajego żona38
404Lewekjego syn24
405Jankiel Wołekkomornik30
406Hodyczjego żona24
407Elias Majyr28
408Lajajego żona20
409Aron Markuskomornik30
410Libajego żona26
411Dawid Jakub32
412Gronajego żona30
413Jankiel Mosiek28
414Sorlajego żona24
415Lewek Panwelkomornik28
416Lajajego żona24
417Dawid Jeyk25
418Rywkajego żona24
419Abram Józef25
420Fraydajego żona23
421Jochym Mosiekkomornik26
422Rochlajego żona22
423Leib Lewekkomornik26
424Sorlajego żona26
425Siaja Pimon45
426Goldajego żona40
427Siemsiajego syn18
428Judaczeladnik22
429Hyrszel Nossymkomornik26
430Peysajego żona24
431Leyzer Abram32
432Reyzlajego żona26
433Abramjego syn13
434Siemsiaczeladnik26
435Izral Marekkomornik50
436Esterajego żona48
437Józef Dawidkomornik65
438Lujajego żona60
439Smuljego syn24
440Gronajego córka20
441Dawid Jratel60
442Rywkajego żona58
443Noseljego syn26
444Różajego córka24
445Sloma Dawid32
446Rywkajego żona30
447Hiteljego syn10
448Jonas Aronkomornik22
449Hajajego żona21
450Solyrm Mosiekkomornik24
451Hanajego żona28
452Bendus Daniehl30
453Sorlajego żona26
454Mosiek Jochym36
455Esterajego żona34
456Jochymjego syn24
457Lewekczeladnik28
458Abram Fratla35
459Beylajego żona32
460Fraletjego syn15
461Nossym Hanciel35
462Fraydlajego żona34
463Jozefjego syn15
464Putamon Plama35
465Hodyczjego żona32
466Salomon Soman30
467Baylajego żona28
468Sormajego córka15
469Smulczeladnik22
470Jakub Smul50
471Gillajego żona46
472Lewekjego syn18
473Jeyk Kopelkomornik25
474Esterajego żona24
475Jochym Abramkomornik30
476Raychlajego żona26
477Sanwel Mosiek42
478Rywkajego żona28
479Smul Dawid45
480Hindajego żona44
481Jeykjego syn30
482Krassajego córka28
483Ezrel Dawid35
484Baylajego żona34
485Dawidjego syn12
486Bochymajego córka26
487Jeyk Nysselkomornik24
488Hajajego żona22
489Gillajego córka5
490Haskel Jakub35
491Baylajego żona30
492Laiajego córka12
493Jozefczeladnik20
494Dawid Josielkomornik30
495Ellajego żona28
496Lorajego córka3
497Salamon Abram32
498Nytlajego żona28
499Abram Lewekkomornik50
500Fraydajego żona49
501Hyrszlikjego syn24
502Hanajego córka22
503Wołek Mosiek50
504Esterajego żona48
505Danieljego syn19
506Mosich Abramkomornik24
507Różajego żona32
508Mendel Wołekkomornik24
509Fajajego żona26
510Bendyt Izral35
511Hanajego żona34
512Jochymjego syn24
513Lewek Smul34
514Gillajego żona22
515Smuljego syn45
516Dawid Beniamin42
517Rochlajego żona18
518Smul Ibyrsz24
519Gillajego żona22
520Lewekjego syn27
521Lorajego córka51
522Elikunjego syn22
523Rochlażona syna20
524Leyzer Dawidkomornik27
525Braunajego żona25
526Markusjego syn17
527Eilias Abram27
528Bailajego żona25
529Mosiekjego syn17
530Jezyk Izral40
531Gillajego żona35
532Gillajego córka22
533Jozef Izrel42
534Gillajego żona40
535Mosiekjego syn20
536Jochymjego syn18
537Peysajego córka12
538Syia Jochymkomornik24
539Sorlajego żona20
540Mosiek Paul45
541Reyzlajego żona44
542Pauljego syn24
543Eliasjego syn18
544Dawid Mosiek51
545Sorlajego żona48
546Jezykjego syn28
547Mosiek Izrel30
548Mendlajego żona28
549Izral Wołekkomornik32
550Gillajego żona30
551Dawidjego syn
552Wołek Mosiek26
553Bochlajego żona25
554Elihan Jaywel45
555Baylajego żona25
556Ensekjego syn24
557Brandlajego córka23
558Lilman Wołek28
559Esterajego żona26
560Dawidjego syn8
561Aron Zysman55
562Blumajego żona45
563Salamon Zysmankomornik35
564Jobiajego żona30
565Boruch Berek23
566Jaygajego żona28
567Salamon Abram24
568Hodyczjego żona21
569Hawakomornica48
570Faytel Lewek45
571Rywkajego żona40
572Wołekjego syn25
573Mosiek Slamakomornik38
574Lorajego żona36
575Mendeljego syn15
576Smul Jakub Wiktor40
577Cyrlajego żona32
578Mosiekjego syn12
579Tobias Mosiek32
580Małkażona syna30
581Loracórka syna15