Spis ludności ewangelickiej 1792 Kępno i okolice

Spis ludności wyznania ewangelickiego sporządzony przez Michała Wincklera plebana kościoła ewangelickiego w 1792 r.

Źródło: AGAD,Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, mk.12359

Autor Małgorzata Białas

L.p.imię i nazwiskofunkcjawiek
Dwór J.W Imć Pana Samuela Bronikowskiego
1Krystian Valtinstrzelec29
2Mariajego żona25
3Karoljego dzieci3
4Karolina Krystianajego dzieci4
5Gottlieb Stempelsłużący20
6Lena Tauensłużący26
7Katarzyna Dahnielowasłużący18
8Krystina Dahnielowasłużący17
Browar Pański
9Benjamin Gottlieb Mendemielcarz=piwowar35
10Johanna Justynajego żona26
11Fryderyka Zuzannajego córka5
Służący browaru
12Grzegorz Grabia35
13Rozalia z Szulmanówjego żona31
14Jadwigajego córka4
15Jerzy Szulmanjego teść79
16Zuzanna Szulmanjego teściowa71
17Michał Wiecha35
18Helena z Prokolówjego żona31
19Szymonjego syn2
20Katarzyna Prokolsiostra żony20
Owczarnia w Mianowicach - Folwarku pod miastem
21Michał Goczlik61
22Mariajego żona46
23Michałjego dzieci10
24Bartłomiejjego dzieci2
25Mariajego dzieci15
Dom pocztowy
26Maria Magdalena Stemplowawdowa pocztę trzymająca37
27Klemensjej syn sekretarz20
28Adam Goleksłużący23
29Rozaliajego żona20
30Johannasłużąca25
31Dom Jana Krystiana Weigand42
32Zuzanna Dorotajego żona32
33Jan Fryderykjego dzieci6
34Ernst Teodorjego dzieci2
35Dorota Krystianajego dzieci9
36Zuzanna Wernerowasłużąca21
37Dom Jana Gottlieba Rumpla51
38Johanna Krystiana Juliannajego żona28
39Gottfryd Wilhelmjego dzieci
40Danieljego dzieci
41Johanna Karolinajego dzieci
42Karol Majorczeladnik
43służący?
44służąca?
45Dom Grzegorza Kątka51
46Katarzynajego żona49
47Katarzynajego dzieci8
48Zuzannajego dzieci11
49Balcer Sauer28
50Anna Rozaliajego żona20
51Johanna Dorota
52czeladnik?
53służąca?
54Izdebka Michał Polza37
55Hankajego żona?
56Mariajego dzieci?
57Zuzannajego dzieci?
58Ewa Jędryskowakomornica?
59Daniel Besserwdowiec53
60Jakubjego syn24
61Rozaliasłużąca41
62Józef Nisar
63Dorotajego żona
64Jan Gottliebjego dzieci
65Mariannajego dzieci
66Zuzannajego dzieci
67czeladnik
68Krystianasłużąca
69Marcin Jukert61
70Hankajego żona
71Dom Daniela Pritzel41
72Anna Mariajego żona53
73Jan Danieljego syn2
74Jan Pritzelczeladnik wdowiec47
75Johanna Eleonorajego córka
76Gottlieb Weinert47
77Johannajego żona45
78Karol Wilhelmjego dzieci17
79Jan Gottliebjego dzieci10
80Fryderyk Wilhelmjego dzieci6
81Benjaminjego dzieci4
82Krystian Wekkert49
83Anna Mariajego żona48
84Jan Gottliebjego syn10
85Dom Jana Gottlieba Goeldner37
86Mariannajego żona22
87Mariannajego córka1
88Rozalia Goeldnerjego matka71
89Jerzy Pawlaksłużący19
90Rozalia Waldinsłużąca20
91Mariannasłużąca18
92Dom Jana Filipa Benjamina Bogasch50
93Jan Gottliebjego dzieci20
94Jan Benjaminjego dzieci19
95Jan Gottlieb Rumpel29
96Johanna Beatajego żona26
97Jerzy Fryderyk Baescheczeladnik51
98Krystian Gottfried Siebert17
99Lena Mengenkomornica63
100Rozalia Mazkinkomornica45
101RozaliaJej córka9
102Krystian Fredrych27
103Mariajego żona25
104Gottliebjego dzieci3
105Rozaliajego dzieci7
106Mariajego dzieci4
107Fryderyk Frankeczeladnik22
108Jan Krystian Scherz39
109Anna Reginajego żona37
110Jan Krystian 4
111Karolina Louisa8
112Elżbieta3
113Lena18
114Benjamin Gottlieb Richter25
115Justyna Rozaliajego żona33
116Fryderyk Benjamin Teodorjego dzieci2
117Karolina Johannajego dzieci9
118Henrietta Krystianajego dzieci1
119Maria Elżbieta Dąbrowskawdowa41
120Jan Gottliebjej syn9
121Michał Rickert35
122Anna Eleonorajego żona37
123Michałjego syn2
124Dom Jana Kryschak41
125Ewajego żona41
126Krystianjego dzieci4
127Karoljego dzieci1
128Zuzannajego dzieci10
129Rozaliajego dzieci7
130Lenasłużąca21
131Dom Karola Chwiołki33
132Mariannajego żona21
133Johannajego dzieci7
134Marianna Dorotajego dzieci1
135Krystian Goerlitzczeladni19
136Mariakomornica41
137Jan Chwiołka25
138Rozaliajego żona21
139Michał Chwiołkasłużący10
140Maria Kluskowakomornica60
141ZuzannaJej córka1
142Elżbieta Maria Hutzelwdowa46
143Krystianajej dzieci4
144Mariajej dzieci7
145Henryk Hollay29
146Wilhelm Karol Wolf19
147Rozalia Hollaymatka Henryka81
148Dom Balcera Drabka33
149Janjego syn1
150Marcin Wilkczeladnik26
151Marcin Skotnikczeladnik21
152Dom Adama Magoy41
153Mariajego żona36
154Janjego syn13
155Dom Marcina Henryka Grundman55
156Mariajego żona47
157Jan Karoljego dzieci16
158Henrykjego dzieci7
159Anna Rozaliajego dzieci18
160Mariajego dzieci9
161Elżbietajego dzieci4
162Wilhelm Karol Grundmankomornik41
163Filip Prymka29
164Marcinjego syn5
165Rozalia Prymkowakomornica wdowa63
166Anna RozaliaJej córka31
167Izdebka Jana Frydrycha30
168Mariajego żona29
169Katarzynajego córka1
170Jerzy Frydrychkomornik23
171Rozalia Frydrychkomornik27
172Dorota Frydrychkomornik19
173Izdebka Józefa Mensch29
174Rozaliajego żona27
175Johannajego dzieci1
176Mariajego dzieci4
177Dorotajego dzieci1
178Dom Gottlieba Wekkert36
179Johannajego żona35
180Gottliebjego dzieci10
181Rozaliajego dzieci13
182Zuzannajego dzieci12
183Johannajego dzieci5
184Marianna Juliannajego dzieci2
185czeladnik
186Dom Balcera Werner39
187Barbarajego żona37
188Wilhelmjego dzieci10
189Karol Dawidjego dzieci8
190Johanna Dorotajego dzieci1
191Marianna Martajego dzieci5
192Justyna Zuzannajego dzieci3
193Balcer Wernerkomornik39
194Ewajego żona41
195Gottliebjego syn8
196Gottlieb Gralaczeladnik51
197Jakub Fiołka43
198Elżbietajego żona36
199Tomaszjego syn8
200Dom Gottlieba Major29
201Maria Magdalenajego żona26
202Zuzannajego córka3
203Mariajego siostra sierota12
204Rozaliajego siostra sierota8
205Johannajego siostra sierota5
206Szymon Hennigczeladnik61
207Jan Hellmanczeladnik15
208Puertschelczeladnik30
209służąca
210Elżbietakomornica51
211Dom Michała Hoffman47
212Lenajego żona37
213Jan Wilhelmjego dzieci10
214Anna Mariajego dzieci4
215Johanna Krystiana jego dzieci1
216czeladnik
217Rozaliasłużąca25
218Adolf Iggert34
219Elżbietajego żona35
220Danieljego dzieci12
221Julianna Johannajego dzieci4
222Karol Kuntny51
223Anna Rozaliajego żona41
224Karoljego syn20
225Zuzanna Sybertowasłużąca8
226Maria Czechowakomornica wdowa 45
227Janjej syn7
228Dom Daniela Natki56
229?żona jego39
230Karoljego dzieci20
231Krystianajego dzieci8
232Danieljego dzieci6
233Jan Gottliebjego dzieci1
234Zuzannajego dzieci14
235Fryderyk Bonguenis?czeladnik30
236Dorota Goyównasłużąca35
237Dom Gottlieba Nyzar51
238Katarzynajego żona51
239Michał Nyzarkomornik61
240Katarzyna Dorotajego żona45
241Gottliebjego syn13
242Rozalia Muchowakomornica50
243Gottliebjej syn20
244Dom Karola Gottlieba Kozioła34
245Anna Dorotajego żona31
246Krystian Gottliebjego syn5
247Dorotajego córka6
248Mariajego córka2
249Jan Gottfried Kirschczeladnik22
250Zuzanna Kluskowasłużąca18
251Marianna Fischerowakomornica wdowa51
252Maria Bonerowakomornica wdowa61
253Dom Jana Frydrycha Namsler56
254Anna Rozaliajego żona31
255Krystian Benjaminjego dzieci26
256Jan Jędrzejjego dzieci16
257Johanna Katarzynajego dzieci8
258Maria Rozaliajego dzieci7
259Karol Stempelczeladnik19
260Krystian Wodniaksłużący36
261Justynasłużąca20
262Joanna Gniotczynakomornica47
263Daniel Kuetzingizdebnik28
264Johanna Karolinajego żona29
265Fryderykajego córka3
266Hankasłużąca51
267Dom Jana Gottlieba Reissman40
268Johanna Eleonorajego żona41
269Jan Gottliebjego dzieci12
270Benjaminjego dzieci6
271Fryderykjego dzieci4
272Karolinajego dzieci1
273Hanka Długosionkasłużąca18
274Jan Krystian Reissmanjego ojciec79
275Filip Boguschizdebnik51
276Johannajego żona41
277Jan Krystianjego dzieci23
278Jan Gottfried jego dzieci10
279Jan Danieljego dzieci8
280Gottlieb Benjaminjego dzieci2
281Dorotajego dzieci1
282Johanna Somerowajego teściowa62
283Dom Benjamina Klause39
284Dorotajego żona27
285Jan Benjaminjego dzieci8
286Karol Wilhelmjego dzieci6
287Jan Ernstjego dzieci4
288Ephraim Gottfriedjego dzieci1
289służący
290Maria Kliszczonkasłużąca16
291Karol Gottlieb Klauseizdebnik59
292Katarzynajego żona64
293służąca
294Michał Kluska24
295Ewajego żona25
296Lena Hermansłużąca30
297Maria Besserowakomornica41
298Michałjej syn13
299Sybertowawdowa44
300Jerzyjej syn15
301jej córka?
302Maria Rozalia Majorowawdowa41
303Johanna Dorotajej córka8
304Johanna Abingowawdowa54
305Dom Ephraima Wernik37
306Johanna Beatajego żona31
307Karol Tomaszjego dzieci10
308Józef Fryderykjego dzieci1
309Zuzannajego dzieci6
310Michał Wernerczeladnik?
311Jan Schafferkomornik56
312Anna Rozaliajego żona37
313Dom Gottlieba Reichmana54
314Krystynajego żona46
315Jan Bernhardjego dzieci23
316Julianna Elżbietajego dzieci22
317Zuzanna Lengnerowa26
318Benjaminjej dzieci4
319Johanna Zofiajej dzieci1
320Zofia Majorównajej wychowanica15
321Jędrzej Baumgartsłużacy23
322Michał Długoszsłużący19
323Ewa Migosionkasłużaca23
324Dom Józefa Hafy29
325Mariajego żona31
326Jan Krystianjego syn2
327Zuzanna Dybalonkasłużąca20
328Maria Wekkertowasłużąca38
329Dom Jerzego Kuschawdowiec71
330Lenasłużąca30
331Mariasłużąca56
332Jakub Kuschizdebnik32
333Mariannajego żona24
334Karoljego dzieci4
335Rozaliasłużąca26
336Dom Jana Kuscha46
337Mariannajego żona33
338Gottliebjego dzieci19
339Juliannajego dzieci12
340Maria Magdalena Schmidtkomornica44
341Karolinajej córka16
342Zuzanna Magdalenajej córka9
343Johanna Elżbieta Bokowawdowa44
344Gottliebjej syn4
345Johannajej córka11
346Dom Gottlieba Hoffman50
347Rozaliajego żona32
348Jan Gottfriedjego syn12
349Zofiasłużąca15
350Dom Jana Hoffman64
351Anna Eleonorajego żona55
352Janjego syn26
353Dom Jana Gottfrieda Hoffman53
354Lenajego żona51
355Gottlieb Wilhelmjego dzieci25
356Krystianajego dzieci18
357Elżbietajego dzieci17
358Dorotajego dzieci16
359Wilhelm Deisbergsłużący19
360Zuzanna Webersłużąca20
361Dom Krystiana Menscha32
362Hankajego żona24
363Mariajego córka4
364Hanka Menschowajego matka61
365Dom Tomasza Klose71
366Katarzynajego żona71
367Rozalia Marschałkowakomornica wdowa50
368Zuzannajej dzieci7
369Mariajej dzieci4
370Mariajej matka60
371Lena Fabiszowawdowa40
372Gottliebjej dzieci7
373Woyciechjej dzieci4
374Dom Jędrzeja Kiska33
375Mariajego żona27
376Balcerjego dzieci5
377Maciejjego dzieci5
378Jan Gottliebjego dzieci1
379Mariajego dzieci6
380Johannajego dzieci3
381Mariasłużąca52
382Maria Zuzanna Schremska46
383Wojciechjej dzieci13
384Johannajej dzieci7
385Jakub Fromelius25
386Michał Fromeliusczeladnik21
387Dom Jerzego Herbka41
388Mariajego żona36
389Gottliebjego dzieci11
390Karoljego dzieci6
391Krystian Janjego dzieci1
392Johannajego dzieci7
393Dom Pawła Hellman53
394Rozaliajego żona24
395Katarzyna Schaerkowajej matka61
396Dom Jerzego Hellman61
397Lenajego żona37
398Johannajego dzieci6
399Krystiana Magdalenajego dzieci1
400Michałsłużący26
401Maria Hermanowateściowa Jerzego56
402Lenasłużąca21
403Dom Jerzego Fuchsa49
404Johannajego żona40
405Jan Fryderykjego dzieci1
406Mariannajego dzieci17
407Rozaliajego dzieci12
408Balcer Hentschelczeladnik26
409Jan Fryderyk Muedeczeladnik44
410Mariasłużąca56
411Jędrzej Hoffmanizdebnik38
412Johannajego żona27
413Jerzyczeladnik25
414Johanna Maciejowskateściowa Jerzego50
415Dom Barbary Nekklowejwdowa36
416Krystianjej dzieci15
417Mariannajej dzieci10
418Johannajej dzieci8
419Zuzannajej dzieci6
420Rozaliajej dzieci3
421Szymon Janischczeladnik21
422Izdebka Szymona Kubinwdowiec79
423Jan Gans39
424Johanna Rozaliajego żona29
425Jan Ernstjego dzieci9
426Karl Wilhelmjego dzieci2
427Johanna Rozaliajego dzieci6
428Zuzannajego dzieci5
429Jan Hentschelkomornik61
430Johanna Rozaliajego żona69
431Dom Wojciecha Wabnik56
432Johannajego żona56
433Ewasłużąca20
434Mariasłużąca20
435Daniel Langnerizdebnik27
436Johannajego żona27
437Marianna Juliannajego córka1
438Zuzanna Marianna Migoschkasłużąca14
439Dom Samuela Ochman44
440Rozaliajego żona46
441Samuel Jędrzejjego syn7
442Karol Weirauch37
443Johanna Karolinajego żona35
444Jerzy Wilhelmjego dzieci7
445Karol Wilhelmjego dzieci3
446Karolina Mariannajego dzieci6
447Dorota Bergerowasłużąca25
448Jan Gottlieb Schindlerizdebnik39
449Anna Rozaliajego żona37
450Jan Gottliebjego dzieci8
451Józefjego dzieci6
452Fryderyk Ephraimjego dzieci1
453Anna Rozaliajego dzieci13
454Gottlieb Koperczeladnik22
Komornicy, służący i przychodni
455Jakub Feder32
456Mariannajego żona28
457Henryk Horn35
458Maria Elżbietajego żona33
459Rozaliajego dzieci11
460Mariajego dzieci10
461Johannajego dzieci2
462Michał Puszcz31
463Mariajego żona25
464Jerzy Marciniak37
465Rozaliajego żona31
466Janjego dzieci12
467Zuzannajego dzieci14
468Rozaliajego dzieci7
469Jerzy Krzak41
470Jadwigajego żona31
471Szymonjego syn9
472Maria Brodzinawdowa54
473Jakubjej dzieci27
474Jagnajej dzieci20
475Jan Danisch34
476Mariajego żona32
477Janjego syn6
478Szymon Danisch71
479Mariajego żona61
480Adamjego syn19
481Elżbieta Danischowawdowa54
482Michał Danisch56
483jego żona31
484Gottfried Wisner32
485Zuzannajego żona25
486Hankawdowa71
487Rozaliawdowa42
488Daniel Hensleg48
489Anna Rozaliajego żona38
490Gottliebjego dzieci8
491Karoljego dzieci1.5
492Krystianajego dzieci10
493Johannajego dzieci8
494Lenajego dzieci4
495Jerzy Bastys50
496Mariajego żona50
497Jan Wayndak40
498Hankajego żona34
499Johannajego córka3
500Michał Jagioła35
501Hankajego żona35
502Jan Nowak49
503Rozaliajego żona30
504Bartłomiej Kulakomornik34
505Annajego żona30
506Piotr jego dzieci6
507Zuzannajego dzieci9
508Jerzy Kula30
509Ewajego żona20
510Michałjego dzieci1.25
511Mariajego dzieci3.5
512Michał Pawełczak24
513Katarzynajego żona30
514Jan Śliwa60
515Zuzannajego żona40
516Zuzannajego córka11
517Michał Gembus52
518Mariajego żona50
519Maria Urbanowska40
520Fryderyk Froelich30
521Mariajego żona30
522Katarzyna Keller22
523Szymon Nowak26
524Krystynajego żona26
525Mariajego dzieci4
526Rozaliajego dzieci1.5
527Michał Kałuża40
528Mariajego żona30
529Janjego dzieci6
530Krystianjego dzieci1
531Rozaliajego dzieci5
532Krystian Keller82
533Hankajego żona75
534Szymon Pruszczyński42
535Mariajego żona41
536Janjego syn8
537Bartłomiej Twardy30
538Franciszekjego syn5
539Barbara Jesowawdowa60
540Krzysztof Galler60
541Mariajego żona41
542Janjego syn16
543Jakub Urban62
544Hankajego żona60
545Jerzy Haydamski30
546Jan Wojtenarz30
547Mariajego żona27
548Józefjego syn2
549Mateusz Wieczorek30
550Mariajego żona30
551Józefjego dzieci10
552Janjego dzieci2.5
553Mariajego dzieci5
554Małgorzatakomornica60
555Jan Nowak31
556Mariajego żona30
557Janjego dzieci2
558Karoljego dzieci6
559Szymon Adrian30
560Mariajego żona26
561Szymonjego dzieci6
562Hankajego dzieci3.5
563Mariajego dzieci1
564Jan Drybka40
565Zuzannajego żona32
566Karoljego syn1
567Jadiwga Bartniowawdowa36
568Pawełjej syn9
569Maria Krackawdowa30
570Janjej dzieci4
571Mariajej dzieci2
572Jan Długosz27
573Mariajego żona30
574Jakub Ilsa40
575Mariajego żona28
576Gottliebjego dzieci6
577Filipjego dzieci3
578Barabarajego matka70
579Jakub Wyrwa41
580Mariajego żona43
581Karoljego syn9
582Jerzy Baumgart52
583Katarzynajego żona50
584Michał Wienert50
585Rozaliajego żona46
586Mariajego córka14
587Bartłomiej Konwiarz46
588Michał Debel
589jego żona
590Gottfried Heier60
591Elżbieta jego żona40
592Gottfried Cierpka40
593Mariajego żona30
594Helena Wallerowa20
595Jan Pokrywka45
596Karoljego syn1.5
597Maciej Piotr30
598Mariajego żona30
599Jerzy Nowak40
600Rozaliajego żona40
601Jerzy Woytenarz36
602Katarzynajego żona35
603Mariajego dzieci4
604Rozaliajego dzieci3
605Gottfried Dahniel60
606Rozaliajego żona52
607Barbarajego córka18
608Jan Kmieć30
609Hankajego żona22
610Michał Fustember56
611Ewajego żona55
612Maciej Huncia43
613Rozaliajego żona40
614Mariajego córka19
615Wojciech Piątek63
616Barbarajego żona50
617Fryderyk Hetschel30
618Rozaliajego żona35
Karczma Nowy Świat
619Jędrzej Kohlmann32
620Julianna Krystianajego żona22
621Gottlieb Jelschuczeń17
622Gottlieb Schubertsłużący16
623Jan Barristkomornik64
624Eleonorajego żona26
625Jan Gottfriedjego dzieci1
626Zuzannajego dzieci5
627Elżbietajego dzieci3
Na wiatraku młynie
628Fryderyk Mueller60
629Krystianjego syn18
630Zuzanna Wellenkomornica46
631Zuzanna Eleonorajej córka13
Młyn na przedmieściu
632Krystian Weirauch
633Jan Grzeiasłużący26
634Jan Kulasłużący16
635Zuzanna Lipczonkasłużący25
Młyn biały
636Józef Neugebauer59
637Elżbietajego żona52
638Krystian Gottliebjego dzieci18
639Piotr Henrykjego dzieci11
640Krystian Chwiołkasłużący26
641Adam Gorgon24
642Krzysztof Broda14
643Bartłomiej Drabek14
644Karol Gierzyc13
645Tomasz Misiak15
646Rozalia Menschowna23
647Zuzanna Rzepczonka31
648Barbara Janneczonka22
649August Neugebauer70
Młyn Nowy
650Jan Weirauch55
651Ewajego żona41
652Jędrzejjego dzieci26
653Krystianjego dzieci12
654Janjego dzieci10
655Katarzynasłużący20
656Sikorasłużący21
657Hanka Prokolsłużący28
Cegielnia w Krążkowach
658Gottlieb Hahn34
659Gottliebjego syn5
660Karol Fryderyk Moderan29
Na Osinach wsi do Kępna należącej
661Grzegorz Mucha51
662Jadwigajego żona41
663Krystianjego dzieci14
664Hankajego dzieci17
665Rozaliajego dzieci5
666Maria Asmankakomornica51
Plebania
667Michał Wincklerksiądz pastor36
668Johanna Karolinajego żona26
669Krystianna Rozaliajego córka5.5
670Henrietta Karolinajego córka2
671Krystiana Stemplowasłużący26
672Rozalia Nizarowasłużący15
673Jan Krystian Glasyndacantor czyli szkolny25
674Barbara Jesowasłużący61
Miasteczko Baranów Dziedziczne Jana Węzinka
675Wojciech Wernerkomornik61
676Mariajego żona38
677Johanna jego córka12
Na Trzcionce do Baranowa należącej
678Dom Jana Gottlieba Bogaschwdowiec31
679Karol Samuel Wasnerczeladnik25
680Jan Roehr51
681Elżbietajego żona41
682Jan Gottliebjego syn19
683Balcer Ephraim Goykomornik28
684Maria Burrhauptsłużący41
685Karl Ludwik Rumpelkomornik24
686Zuzannajego żona20
687Krystian Reismanuczeń16
688Knutowawdowa29
689jej córka1
690Jankomornik32
691Hankakomornica
Owczarnia w Niwkach do Mroczenia należąca
692Jan Babrowski33
693Ewa Lenajego żona28
694Janjego dzieci9
695Michałjego dzieci3
696Mariajego dzieci5
697Rozaliajego dzieci4
698Mariasłużący19
Owczarnia w Borowni do Mroczenia należąca
699Michał Stok41
700Mariajego żona41
701Michałjego dzieci4.5
702Hannajego dzieci9
703Mariajego dzieci5
704Katarzynajego dzieci3
705Szymon Stoksłużący19
706Jakub Góra19
707Hanka Pohlowasłużąca29
708Jan Skotnik54
Wieś Rzetnia dziedziczna w Parafii Parzynowskiej
709Chałupa Jan Grzegorek27
710Rozaliajego żona27
711Mariajego córka5
712Chałupa Woyciech Grzegorekwdowiec71
713Joannajego córka37
714Gottfried Nowaksłużący23
715Marcinsłużący11
716Mariakomornica32
717Chałupa Jana Kasprzaka31
718Zuzannajego żona41
719Mateuszjego dzieci18
720Marcinjego dzieci15
721Janjego dzieci4
722Jędrzejjego dzieci3
723Chałupa Jana Wichury41
724Mariajego żona28
725Janjego dzieci18
726Wojciechjego dzieci2
727Mariajego dzieci16
728Mariasłużąca21
729Rozalia Wencelkomornica31
730Chałupa Jana Goerlitz61
731Mariajego żona47
732Jędrzejjego dzieci16
733Rozaliajego dzieci21
734Katarzynajego dzieci18
735Jadwigajego dzieci12
736Owczarnia Łukasz Babrowski25
737Elżbietajego żona25
738Młyn we wsi Krystian Bąk30
739Rozaliajego żona26
740Rozaliasłużąca25
741Młyn za wsią Gottlieb Krause26
742Johannajego żona21
743Tomasz Turskisłużący19
744Tomasz Mroszsłużący19
745Mateusz Włodarczyksłużący18
746Maria Gruszczonkasłużący18
747Rozaliasłużący11
748Folusz-pomieszczenie, w którym mieści się maszyna do obróbki (folowania) sukna. Samuel Weirauch36
749Paweł Weisssłużący24
Młyn na Korzeniu należący do Rzetni
750Jan Fayli40
751Barbarajego żona33
752Janjego dzieci16
753Michałjego dzieci9
754Mariannajego dzieci15
755Zuzannajego dzieci11
756Johannajego dzieci7
757Rozaliajego dzieci5
758Katarzynajego dzieci3
759Gottfried Kaniasłużący19
760Krystian Kępasłużący18
761Wojciech Turskisłużący17
762Szymon Reismansłużący50
763Maria Rejęcinkasłużący20
764Katarzyna Grekodkasłużący21
Pustkowie nad Stawem
765Grzegorz Walenski39
766Mariajego żona39
767Jan8
768Paweł 4
769Maria12
770Rozalia11
771Katarzyna6
Owczarnia w Myjomicach wsi dziedzicznej
772Wawrzyn Babrowski37
773Hankajego żona29
774Pawełjego dzieci6
775Hankajego dzieci7
776Mariajego dzieci2
777Szymon Babrowskisłużąca28
778Hankasłużąca21
779Ewa Babrowskamatka Wawrzyna71
Wieś Godzionków dziedziczna
780Michał Nowak36
781Katarzynajego żona33
782Janjego dzieci8
783Mariajego dzieci10
784Johannajego dzieci6
785Zuzanna Marianna jego dzieci1
786Mateusz Chwiołka29
787Mariajego żona23
788Józefjego dzieci4
789Zuzannajego dzieci2
790Lena Trzoda36
791Jagnajej dzieci12
792Mariajej dzieci6
Owczarnia
793Elżbieta Sigmund51
794Wojciech Gurajej dzieci21
795Jędrzejjej dzieci15
796Mariajej dzieci20
797Hankajej dzieci17
798Jagnajej dzieci11
Gieciska Pustkowie do Godzionków należące
799Jan Rzimian35
800Jagnajego żona24
801Tomaszjego syn4
802Maciej Mośkomornik61
803Mariajego żona66
804Jerzy Waber51
805Rozaliajego żona37
806Rozaliajego dzieci21
807Lenajego dzieci19
808Hankajego dzieci15
Wieś Tokarzew dziedziczna
809Jan Kotka?33
810Ewajego żona31
811Rozaliajego córka6
812Mariasłużąca11
Owczarnia
813Bartłomiej Jokielwdowiec44
814Pawełjego syn20
815Jędrzejjego syn12
816Janjego syn9
817Szczepanjego syn3
818Mariajego córka17
819Katarzynajego córka15
820Johannajego córka6
Młyn
821Jakub Smolny33
822Rozaliajego żona27
823Janjego syn5
824Józef Smolnysłużący21
825Hankasłużący19
826Hankasłużący12
Młyn Zrzodelny do wsi Rogaszyce dziedzicznej należący
827Jan Łabecki35
828Mariannajego żona23
829Mateusz Parzeksłużący17
830Maria Parzekkomornica wdowa56
831Jadwigajej córka18
832Katarzynajej córka13
Wieś Przytocznica dziedziczna
833Tomasz Przibytek56
834Janjego dzieci9
835Piotr jego dzieci5
836Mariajego dzieci19
837Lenajego dzieci17
838Zofiajego dzieci14
839Tomasz Browarmłodzian31
Młyn na Katuzie do Przytocznicy należący
840Maciej Besser
841Marianna
842Jakub
843Hanka Stokowakomornica51
Młyn we wsi Doruchów dziedzicznej
844Daniel Hentschel31
845Jadwigajego żona25
846Janjego dzieci6
847Johannajego dzieci4
848Maria Johannajego dzieci2
Wieś Mikorzyn dziedziczna
849Chałupa Jędrzej Rzimian37
850Florenz Rzimiansłużący19
851Jankomornik
852Mariajego żona
853córka3
854Owczarnia Wojciech Goerlitz29
855Rozaliajego żona20
856Michałjego syn3
857Owczarnia Michał Kliszmłodzian23
858Jerzy Kliszkomornik41
859Mariajego żona41
860Pawełjego dzieci4
861Jadwigajego dzieci3
Młyn w Mikorzynie
862Gottfrie Hollay31
863Johannajego żona34
Starucha Pustkowie do wsi Olszowa dziedzicznej należące
864Jakub Stelmach41
865Hankajego żona29
866Ewajego dzieci7
867Johannajego dzieci4
868Jan Stelmach37
869Mariajego żona34
870Janjego dzieci10
871Mariajego dzieci4
Owczarnia wsi Olszowa
872Wojciech Goerlitz31
873Rozaliajego żona24
874Jędrzejjego dzieci6
875Tomaszjego dzieci4
876Mariajego dzieci2
877Jan Kośkakomornik61
878Hankajego żona46
879Janjego dzieci4
880Jagnajego dzieci7
Wieś Mielęcin dziedziczna parafii Parzynowskiej
881Chałupa Wojciech Smółka61
882Hankajego żona30
883Katarzynajego dzieci10
884Mariajego dzieci7
885Rozaliajego dzieci3
886Paweł Opatykomornik33
887Mariajego żona31
888Gottliebjego syn7
889Chałupa Jakub Lendwogt54
890Zofiajego żona56
891Michałjego dzieci23
892Jędrzejjego dzieci20
893Mariajego dzieci14
894Hankajego dzieci18
895Rozaliajego dzieci10
896Bartłomiej Tarniakkomornik
897Chałupa Jan Dębny31
898Mariajego żona31
899Michałjego dzieci10
900Jędrzejjego dzieci7
901Janjego dzieci2
902Mariajego dzieci5
903Chałupa Jerzy Tum?36
904Katarzynajego żona31
905Michał jego dzieci11
906Janjego dzieci9
907Mariajego dzieci3
908Chałupa Tomasz Szkudlarek35
909Mariajego żona26
910Tomaszjego dzieci5
911Józefjego dzieci1
912Chałupa Wawrzyn Smółka51
913Mariajego żona36
914Maciejjego dzieci26
915Jędrzejjego dzieci19
916Bartłomiejjego dzieci9
917Mariajego dzieci17
918Mariakomornica61
919Chałupa Michał Puszcz57
920Hankajego żona51
921Reichkomornik19
922Chałupa Wawrzyn Lendwogt37
923Mariajego żona37
924Janjego dzieci1
925Mariajego dzieci16
926Hankajego dzieci15
927Mariajego dzieci4
928Chałupa Wawrzyn Reich55
929Rozaliajego żona51
930Michałsłużący14
931Jan Reichkomornik26
932Mariajego żona24
933Chałupa Jan Lendwogt47
934Hankajego żona31
935Ewasłużący21
936Krystian Thamkomornik71
937Paweł Szubertkomornik26
938Mariajego żona24
939Janjego dzieci4
940Mariajego dzieci1
941Chałupa Szymon Hoia41
942Mariajego żona31
943Szymonjego dzieci11
944Mariajego dzieci7
945Rozaliajego dzieci6
946Zuzannajego dzieci4
947Hankakomornica51
948Bartłomiejjej syn13
949Chałupa Józef Scheweisz30
950Zuzannajego żona24
951Karczma na wsi Balcer Puszcz70
952Mariajego żona31
953Gottliebjego syn8
954Mariasłużący26
955Młyn we dworze Jan Smolny31
956Hankajego żona29
957Henrykjego syn9
958Gottliebjego syn3
959Ewakomornica91
960Młyn we wsi Maria Tallarwdowa69
961Janjej syn19
962Barbarajego żona31
963Rozaliasłużący14
964Młyn na Walcowskim zwany Wencel Wesoły45
965Annajego żona31
966Gottliebjego dzieci21
967Pawełjego dzieci6
968Mariajego dzieci18
969Annajego dzieci13
970Zuzannajego dzieci8
971Johanna2
972Młyn na Mroczku zwany Paweł Tallar63
973Zofiajego żona51
974Józefjego dzieci21
975Jadwigajego dzieci26
976Hankajego dzieci15
977Katarzynajego dzieci13
978Rozaliajego dzieci11
979Młyn na Skrobku zwany Krzysztof Fuhrman36
980Jadwigajego żona31
981Janjego dzieci10
982Karoljego dzieci8
983Wawrzynjego dzieci6
984Mariajego dzieci13
985Hankajego dzieci4
986Rozaliajego dzieci3
987Mariakomornica61
988Owczarnia Marcin Kurzawa49
989Hankajego żona47
990Michałjego dzieci22
991Szymonjego dzieci18
992Janjego dzieci17
993Pawełjego dzieci6
994Maciejjego dzieci5
995Mariajego dzieci12
996Rozaliajego dzieci10
997Hankajego dzieci8
998Cegielnia w Mieleszynie Jan Wencell28
999Ewajego żona27
1000Katarzynajego córka2
1001Paweł Tallarkomornik24
1002Ewajego żona21
1003Balcer Szubertkomornik31
1004Hankajego żona31
1005Balcerjego dzieci4
1006Mariajego dzieci9
Wieś Szklarka do Mielęcina należąca
1007Chałupa Wawrzyn Goerlitz56
1008Katarzynajego żona41
1009Marcinjego dzieci11
1010Rozaliajego dzieci18
1011Katarzynajego dzieci16
1012Zuzannajego dzieci14
1013Ewajego dzieci8
1014Jagnajego dzieci6
1015Lenajego dzieci3
1016Chałupa Jan Konwiarz36
1017Mariajego żona36
1018Józefjego dzieci5
1019Ewajego dzieci6
1020Zofiajego matka61
1021Chałupa Jerzy Kościonkowski51
1022Hankajego żona41
1023Jakub jego dzieci21
1024Rozaliajego dzieci19
1025Jadwigajego dzieci15
1026Mariajego dzieci7
1027Zuzannajego dzieci4
1028Chałupa Michał Chwiołka41
1029Ewajego żona41
1030Szymonjego dzieci5
1031Jędrzejjego dzieci4
1032Mariajego dzieci11
1033Hankajego dzieci2
1034Chałupa Jerzy Fabian36
1035Maciejjego syn3
1036Mariasłużący31
1037Chałupa Jan Mencel43
1038Mariajego żona34
1039Pawełjego dzieci14
1040Janjego dzieci11
1041Jakubjego dzieci9
1042Maciejjego dzieci4
1043Tomaszjego dzieci4
1044Katarzynajego dzieci2
1045Chałupa Jakub Marschałek27
1046Hankajego żona21
1047Hankajego dzieci4
1048Jansłużący16
1049Chałupa Maciej Herrman29
1050Katarzynajego żona21
1051Szymonsłużący17
1052Rozaliasłużący20
1053Jędrzej Herrmankomornik61
1054Mariajego żona57
1055Chałupa Jan Scheweisz26
1056Katarzynajego żona22
1057Ewajego córka2
1058Chałupa Józef Knura46
1059Rozaliajego żona27
1060Szymonjego dzieci4
1061Mariajego dzieci8
1062Chałupa Paweł Kościonkowski54
1063Jagnajego żona52
1064Jadwigasłużący15
1065Szymon Kościonkowskikomornik24
1066Mariajego żona24
1067Mariajego córka2
1068Jakub Hoffman32
1069Mariajego żona21
1070Na Woytku Karczma Jan Fadera48
1071Elżbietajego żona35
1072Janjego dzieci18
1073Frydrychjego dzieci13
1074Gottliebjego dzieci2
1075Elżbietajego dzieci12
Wieś Przybyszów do Mieleszyna należąca
1076Chałupa Jan Jes41
1077Jadwigajego żona41
1078Jędrzejjego dzieci6
1079Janjego dzieci3
1080Hankajego dzieci8
1081Mariajego dzieci11
1082Katarzynasłużący46
1083Chałupa Michał Marschałek22
1084Hankajego żona22
1085Maria Marschałkowajego matka46
1086Chałupa Antoni Goerlitz83
1087Hankajego żona51
1088Maciejjego syn24
1089Szymon Wichurakomornik41
1090Hankajego żona39
1091Jadwigajego dzieci15
1092Hankajego dzieci11
1093Chałupa Jan Knura27
1094Rozaliajego żona18
1095Vizentsłużący21
1096Katarzynasłużący12
1097Maria Knurowajego matka61
1098Chałupa Jędrzej Giernaut26
1099Mariajego żona26
1100Spanielakomornik58
1101Mariajego żona54
1102Chałupa Maciej Lewik33
1103Hankajego żona24
1104Mariajego dzieci6
1105Hankajego dzieci5
1106Chałupa Marcin Grzegorek29
1107Lenajego żona24
1108Michałjego dzieci4
1109Marcinjego dzieci2
1110Jędrzejsłużący11
1111Jerzy Kwakkomornik51
1112Hankajego żona51
1113Michałjego dzieci12
1114Katarzynajego dzieci9
1115Karczma Jan Matoczki23
1116Katarzynajego żona21
1117Szymonjego dzieci7
1118Wawrzynjego dzieci5
1119Mariajego dzieci11
1120Wieś Parzynów Gottfried Steuer33
1121Ewajego żona32
1122Janjego dzieci2
1123Mariannajego dzieci3
1124Jerzysłużący12
Wieś Turze dziedziczna do Kochłów należąca
1125Chałupa Szymon Turski51
1126Mariajego żona47
1127Michałjego dzieci25
1128Szymonjego dzieci24
1129Jędrzejjego dzieci17
1130Katarzynajego dzieci19
1131Jadwigajego dzieci16
1132Hankajego dzieci4
1133Barbarajego dzieci4
1134Chałupa Wawrzyn Turski43
1135Hankajego żona41
1136Janjego dzieci15
1137Woyciechjego dzieci13
1138Katarzynajego dzieci15
1139Hankajego dzieci11
1140Rozaliajego dzieci9
1141Michałsłużący21
1142Chałupa Jędrzej Turski45
1143Rozaliajego żona34
1144Szymonjego dzieci16
1145Janjego dzieci8
1146Jerzyjego dzieci6
1147Michałjego dzieci4
1148Chałupa Paweł Muttman25
1149Mariajego żona20
1150Janjego syn2
1151Maciejsłużący15
1152Szymonsłużący18
1153Wawrzynsłużący10
1154Jagnasłużący19
1155Zuzannasłużący14
1156Chałupa Maciej Prycia27
1157Jagnajego żona23
1158Marcinsłużący12
1159Pawełsłużący11
1160Rozaliasłużący24
1161Szymon Stolakomornik23
1162Mariajego żona28
1163Mariajego córka3
1164Chałupa Jan Stola32
1165Mariajego żona31
1166Jędrzej Stolakomornik65
1167Lenajego żona34
1168Jędrzejjego syn14
1169Chałupa Ewa Muttmanwdowa40
1170Janjej syn17
1171Tomaszjej syn9
1172Katarzynajej córka14
1173Karolinajej córka19
1174Jan Goerlitzkomornik34
1175Mariajego żona24
1176Janjego syn2
1177Lenasłużący11
Na Dąbrowie Pustkowiu do Turza należącego
1178Maciej Stola38
1179Mariannajego żona36
1180Jakubjego dzieci5
1181Mariajego dzieci15
1182Rozaliajego dzieci8
1183Katarzynajego dzieci2
1184Maria Szablaczkakomornik51
1185Tomasz Kasprzak41
1186Hankajego żona32
1187Janjego dzieci3
1188Katarzynajego dzieci10
1189Mariajego dzieci8
1190Rozaliajego dzieci6
1191Wawrzynsłużący21
1192Rozaliasłużący19
Wieś Olszynka dziedziczna
1192Bartłomiej Mauszyński46
1193Katarzynajego żona32
1194Janjego dzieci16
1195Bartłomiejjego dzieci9
1196Jakubjego dzieci6
1197Tomaszjego dzieci2
1198Johannajego dzieci11
1199Rozaliajego dzieci4
1200Grzegorz Mauszyński51
1201Mariannajego żona51
1202Woyciechjego dzieci21
1203Jędrzejjego dzieci16
1204Jakubjego dzieci14
1205Mariannakomornik27
1206Woyciechjej syn3
Papiernia Olszynka
1207Karol Fryderyk Pfau39
1208Lenajego żona26
1209Gottfried Schoefflerczeladnik64
1210Gottlieb Henrykczeladnik29
1211Samuel Klimbergerczeladnik24
1212Samuel Fafronczeladnik22
1213Woyciech Kunzsłużący23
Młyn we wsi
1214Woyciech Jorks26
1215Johannajego żona24
Tabor Pustkowie do Olszynki należące
1216Krzysztof Goczlik56
1217Katarzynajego żona56
1218Woyciechjego dzieci26
1219Józefjego dzieci24
1220Pawełjego dzieci4
1221Katarzynajego dzieci19
1222Elżbietajego dzieci13
Na Pustkowiu Trzciona
1223Maciej Fuhrman40
1224Katarzynajego żona35
1225Mariannajego dzieci10
1226Annajego dzieci8
1227Rozaliajego dzieci5
1228Barbarajego dzieci3
Miasteczko Wieruszów dziedziczne
Dom Pocztowy
1229Ephraim Manesh Dehnel31
1230Marianna Elżbietajego żona34
1231Karoljego syn7
1232Beata Mariajego córka2
1233Michał Wayndaksłużący25
1234Marianna Anlaufsłużący21
1235Maria Modrzikównasłużący21
1236Rozaliasłużący22
1237Barbarasłużący16
1238Barbara Gilerinkomornik41
1239Dom Józef Barron37
1240Johannajego żona45
1241Janjego dzieci7
1242Johannajego dzieci23
1243Gottliebjego dzieci7
1244Jan Brems37
1245Rozaliajego żona28
1246Jan Krystianjego dzieci5
1247Anna Rozaliajego dzieci10
1248Gottlieb Major35
1249Elżbietajego żona31
1250Karol Wilhelmjego dzieci10
1251Jerzy Fryderykjego dzieci8
1252Jan Benjaminjego dzieci5
1253Johannajego dzieci2
1254Ludwik Kubin36
1255Barbarajego żona31
1256Karol Drabekczeladnik25
1257Maria Kubeczkowakomornik31
1258Mariajej córka14
1259Szymon Dahnisch38
1260Jan Hanecczakkomornik47
1261Rozaliajego żona47
1262Krystianjego dzieci16
1263Mariajego dzieci21
1264Mariajego dzieci3
1265Rozaliajego dzieci19
1266Michał Glumba41
1267Mariajego żona44
Młyn w Mierzowach
1268Dawid Neugebauer33
1269Maria Dorotajego żona34
1270Józefjego dzieci11
1271Rozaliajego dzieci5
1272Zuzannajego dzieci3
1273Jakub Srokasłużący24
1274Jan Fibichsłużący21
1275Lenasłużący30
1276Mariajej córka2
Młyn Dobrzygów pod Wieruszowem
1276Jan Krause30
1277Johannajego żona20
1278Michałsłużący14
1279Mariasłużący31
1280Filip Hoffmanczeladnik24
Owczarnia Kopaliny do Sokolnik należące
1281Grzegorz Neugebauer61
1282Hankajego żona51
1283Grzegorzjego dzieci21
1284Zuzannajego dzieci19
Krajonka Pustkowie
1285Gottfried Fuhrman53
1286Barbarajego żona37
1287Tomaszjego dzieci18
1288Janjego dzieci14
1289Jędrzejjego dzieci4
1290Mariajego dzieci6
1291Barbarajego dzieci2
1292Mariakomornik57
1293Jędrzejjej syn19
Owczarnia na Głosu
1294Józef Jokiel41
1295Jadwigajego żona32
1296Wawrzyniecjego dzieci10
1297Walentyjego dzieci7
1298Hankajego dzieci13
1299Ewajego dzieci4
Owczarnia w Turowie
1300Bartłomiej Groebner41
1301Annajego żona31
1302Mariajego córka9
Owczarnia na Kątach
1303Jerzy Weinber26
1304Mariajego żona23
1305Michałjego syn4
Owczarnia Przedmoście
1306Michał Goy31
1307Hankajego żona26
1308Teklajego dzieci7
1309Mariajego dzieci3
1310Jerzy Goysłużący26
Owczarnia Jankowy
1311Stanisław Jokiel71
Owczarnia Wysynów (Wyszanów?)
1312Jan Trąbka51
1313Gottfried jego dzieci19
1314Janjego dzieci8
1315Mariajego dzieci15
1316Hankajego dzieci11
1317Jan Trąbkakomornik51
Miasteczko Bolesławiec Królewskie
1318Jan Wabnikkomornik31
1319Mariajego żona33
1320Jagnajego córka4
1321Krystian Schulzkomornik51
1322Barbarajego żona37
1323Tomaszjego syn18
1324Jan Modrzakkomornik71
1325Mariajego żona61
1326Daniel Kregel51
1327Jerzy Bartosz45
1328Barbarajego żona46
1329Janjego dzieci21
1330Krystianjego dzieci15
1331Mariajego dzieci6
1332Jerzy Schubert41
1333Jerzy Gwoździk34
1334Zuzannajego żona26
1335Johannajego dzieci8
1336Katarzynajego dzieci3
Owczarnia w Świątkowicach
1337Maciej Mrozek39
1338Hankajego żona30
1339Mateuszjego dzieci11
1340Salomeajego dzieci13
1341Mariannajego dzieci6
1342Katarzynajego dzieci4
Wieś Słupia dziedziczna
1343Jerzy Koenig50
1344Anna Rozaliajego żona26
1345Wilhelm Friedrichjego dzieci7
1346Jan Karoljego dzieci5
1347Johannajego dzieci1
Młyn na Szpigla do Słupi należący
1348Grzegorz Kral72
1349Michałsłużący21
Owczarnia w Słupi
1350Kacper Neugebauer34
1351Mariajego żona25
1352Janjego dzieci9
1353Kacperjego dzieci6
1354Mariajego dzieci3
1355Grzegorz Neugebauersłużący34
1356Tomasz Chwiołkasłużący14
Wieś Grębanin dziedziczna
Owczarnia we wsi
1357Jerzy Dawid25
1358Zuzannajego żona19
1359Gottfried Dawidsłużący23
1360Krystian Dawidsłużący12
1361Elżbieta Dawidjego matka51
1362Krystian Matockikomornik25
1363Lenajego żona20
Owczarnia na Żurawińcu
1364Jakub Heuser42
1365Lenajego żona53
1366Karoljego dzieci16
1367Jerzyjego dzieci5
1368Janjego dzieci1
1369Hankajego dzieci13
Wieś Opatów dziedziczna
1370Daniel Nizar38
1371Zofia Krystianajego żona38
1372Janjego dzieci5
1373Johannajego dzieci13
Miasto Ostrzeszów Królewskie
1374Jerzy Woytenarzkomornik40
1375Annajego żona35
1376Janjego dzieci5
1377Maciejjego dzieci3
Browar
1378Karol Buczek38
1379Johanna Katarzynajego żona42
1380Anna Rozaliajego dzieci15
1381Johanna Elżbietajego dzieci7
1382Marianna
Wieś Giżyce? Dziedziczna
1383Wojciech Freyman42
1384Rozaliajego żona42
1385Rozaliajego córka6
1386Daniel Pritzelsłużący12
Młyn
1387Michał Besser28
1388Rozaliajego żona31
1389Karoljego dzieci8
1390Gabryeljego dzieci2
1391Hankajego dzieci11
1392Mariajego dzieci7
1393Rozaliajego dzieci6
Na Recia Pustkowie do Giżyc należące
1394Jędrzej Przibyła57
1395Zuzannajego żona51
1396Janjego dzieci24
1397Adamjego dzieci20
1398Karoljego dzieci8
1399Gottfriedjego dzieci6
1400Krzysztof Goczlikjego dzieci4
1401Janjego dzieci2
1402Karol Bekkerkomornik28
1403Zuzannajego żona28
1404Jan Gość61
1405Zuzannajego żona63
1406Michałjego dzieci26
1407Hankajego dzieci20
1408Lenajego dzieci46
Na Niwkach
1409Krzysztof Henryk46
1410Zuzannajego żona50
1411Krzysztofjego syn19
Młyn na Zamościu do Giżyc należący
1412Jan Besser29
1413Mariajego żona31
1414Jan jego dzieci9
1415Mariajego dzieci5
Młyn na Babrowskiej Kuźnicy
1416Jan Giec56
1417Filipjego syn13
Wieś Kraionka
1418Michał Gawlik33
1419Janjego dzieci4
1420Michałjego dzieci10
1421Jakubjego dzieci5
1422Gottlieb Kurtz51
1423Rozaliajego żona36
1424Rozaliajego dzieci24
1425Mariajego dzieci21
1426Johannajego dzieci12
1427Elżbieta jego dzieci4
Owczarnia na Dąbrowie do Kuźnicy należąca
1428Daniel Chwiołka27
1429Katarzynajego córka10
1430Gurasłużący24
1431Marcin Królkomornik31
1432Hankajego żona21
Na Starej Kuźnicy
1433Michał Thumczyk48
1434Bartłomiejjego syn10
1435Maciejjego syn8
Młyn
1436Michał Deutsch25
1437Rozaliajego żona23
1438Janjego syn4
1439Jan Teuchert53
1440Rozaliajego żona31
1441Jan Gottliebjego dzieci23
1442Jan Henrykjego dzieci14
1443Kkrystianjego dzieci15
1444Karoljego dzieci7
1445Gottfriedjego dzieci6
1446Krzysztof jego dzieci17
1447Elżbietajego dzieci19
Owczarnia w Domaninie wsi dziedziczej
1448Wojciech Gruszka23
1449Mariajego żona23
1450Antonisłużący21
1451Tomasz Gruszkasłużący12
Na Grochowni Karczma do Rojowa należącej
1452Bogusław Wickler33
1453Zuzanna Bąkównajego żona29
1454Pawełjej dzieci?11
1455Wojciechjej dzieci?9
1456Michałjej dzieci?3
1457Mariajej dzieci?8
Owczarnia Walichnowy
1458Jan Jasiniak44
1459Hankajego żona41
1460Szymonjego dzieci14
1461Rozaliajego dzieci10
1462Hankajego dzieci8
1463Mariajego dzieci5
1464Jadwiga Reisowakomornica81
Wieś Siemianice
Owczarnia
1465Matys Malirz54
1466Jadwigajego żona51
1467Jędrzejjego dzieci25
1468Pawełjego dzieci20
1469Stanisławjego dzieci17
1470Mariajego córka wdowa23
1471Gottfryd Gruszczyńskisłużący16
Młyn na Słupskiej Kuźnicy
1472Michał Zając61
1473Mariajego żona29
1474Krystianjego syn4
1475Owczarnia na Mariankę
1476Gottfryd Schulz27
Raków
1477Szymon Dudazagrodnik41
Owczarnia na Grochowni do Roiowa
1478Wojciech Eibisch38
1479Mariannajego żona34
1480Szymonjego dzieci12
1481Janjego dzieci1.5
1482Rozaliajego dzieci16
1483Katarzynajego dzieci4
Karczma na Czupce z Kasków do Rudniczyska
1484Maria Wolnichowa31
1485Maria jej dzieci8
1486Zuzanajej dzieci5
1487Hankajej dzieci4