Armatys

Rodzina Armatysów pojawiła się na Lubelszczyźnie w latach 30tych XX wieku. Przybyła tu z majątku Hallerów w Mianocicach, gdzie Antoni pracował jako ogrodnik. Przez krótki okres rodzina mieszkała w Ciecierzynie k. Lublina a następnie przenieśli się do pobliskiego Pliszczyna, gdzie Antoni dostał angaż jako ogrodnik w majątku Róży i Jana Kołaczkowskich.

Antoni Armatys 1896-1984 syn Antoniego i Marianny z Pozieraków.

Maria Armatys 1898-1984 córka Stanisława Rudnickiego i Walerii z Michalskich

Szereg informacji z tego okresu dostarczają przekazy ustne oraz źródła historyczne przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie. W zespole 580 „Rejestr mieszkańców dla wsi Pliszczyn, Folwark Pliszczyn, Boduszyn i kol. Boduszyn [gm. Wólka, pow. lubelski ] 1932-1943”, została wymieniona cała rodzina Armatysów. Warto przytoczyć odnalezione informacje aby pokazać jak cenne dane genealogiczne znajdują się we wspomnianych rejestrach.

Pierwszą wymienioną osobą jest Antoni Armatys syn Antoniego i Marii z Pozieraków urodziny 7 stycznia 1896 w Mianocicach w gm. Książ Wielki, pow. miechowski, woj. Krakowskie. Przed zameldowaniem się w Pliszczynie mieszkał w Ciecierzynie, a następnie w Pliszczynie pod nr 30 od 1933 roku. Pracuje jako ogrodnik, jest żonaty.  W księdze są też informacje o przebiegi egu służby wojskowej i na podstawie zgromadzonych danych dowiadujemy się że Antoni był strzelcem.

Drugą wymienioną osobą jest Maria z Rudnickich Armatys córka Stanisława i Walerii z Michalskich urodzona 30 lipca 1898 roku w Kielcach. Mieszka w Pliszczynie od 1933 roku i zajmuje się gospodarstwem domowym.

Następnie wymienieni zostali synowie Antoniego i Marii.
1.  Mieczysław Rajmund Armatys ur. 19 sierpnia 1922 w Piaskach k. Kielc.
2.  Stanisław Wiktor Armatys ur. 20 kwietnia 1925 w Mianocicach. Pracuje jako ogrodnik w Pliszczynie. Następne jego miejsce zamieszkana to Warszawa. Data skreślenie z rejestru mieszkańców gm. Wólka 31 października 1950.
3. Jerzy Marian Armatys ur. 3 lutego 1827 w Mianocicach.
4. Henryk Zygmunt Armatys ur. 19 kwietnia 1930 w Mianocicach. Następne jego miejsce zamieszkania to Zabrze od 4 stycznia 1950.
Jak łatwo można zauważyć, informacje zawarte w rejestrach mieszkańców są bardzo cennym źródłem, pozwalającym poznać dzieje naszej rodziny.

Poniżej zdjęcie dzieci Antoniego i Marii Armatysów wykonane prawdopodobnie pod koniec lat 30tych XX wieku. Na odwrocie fotografii znajdują się pisane ręką Antoniego Armatysa pozdrowienia dla rodziców. Jest to jedyne zdjęcie braci Armatys z tego okresu.

 

 

W 1984 roku w styczniu w domu we wsi Baszki umarł Antoni Armatys zaś w sierpniu również tego roku umarła Maria Armatys.

Mieczysław Armatys w latach 1943-1944 był partyzantem działających w lasach parczewskich. W lipcu 1944 roku został złapany przez gestapo i był więziony kolejno w Lublinie w siedzibie gestapo “Pod Zegarem”, w Radomiu także w siedzibie gestapo a następnie w KL Auschwitz, KL Buchenwald i KL Dachau. W maju 1945 roku został wyzwolony przez wojska amerykańskie.

W 1948 w Dąbrowie Górnicznej poślubił Otylię Majkę z którą miał dwie córki Anne urodzoną w 1949 i Elżbietę urodzoną w 1953 roku.

Anna Armatys w Lublinie poślubiła Stanisława Ciesielkę i miała z nim troje dzieci Grzegorza, Urszulę i Rafała.

Elżbieta Armatys w 1978 w Lublinie poślubiła Zenona Glądałę i ma z nim dwoje dzieci Barbarę i Piotra.