Inwentarze ksiąg notarialnych

Wieluńskie księgi notarialne.

Wieluńscy notariusze, którzy prowadzili działalność w powiatach wieluńskim i ostrzeszowskim, funkcjonowali w oparciu o ustawę z 4 sierpnia 1808 roku i reskrypt Ministra Sprawiedliwości z 23 maja 1808 roku. Do zadań notariuszy należało sporządzanie aktów dobrej woli tj. akta kupna-sprzedaży, umowy, zapisy, cesje, legaty, intercyzy przedślubne, pełnomocnictwa itp.

W Wieluniu swoje kancelarie prowadzili następujący notariusze:

Dokumenty które zostały wytworzone w ich kancelariach obecnie są przechowywane i udostępniane w Archiwum Państwowe w Łodzi o. Sieradz. Dla celów szybkiego odszukania dokumentów prowadzono skorowidze i/lub repertoria. Wiele z tych pomocy przetrwało do naszych czasów i łatwo możemy zlokalizować poszukiwany dokument. Niestety, zdarzają się przypadki, że ich brakuje i wówczas trzeba przeglądać akt po akcie. Dlatego poniżej publikuję inwentarz osobowy do ksiąg, dla których nie zachowały się skorowidze. W inwentarzu na stronie znajdą Państwo podstawowe informacje tj. Nazwisko notariusza, rok, nr aktu, podstawowe informacje o stronach układających się itp.

Inwentarz do ksiąg notarialnych z kancelarii A.Kowalskiego z Wielunia za 1860 rok.
Inwentarz do ksiąg notarialnych z kancelarii A.Kowalskiego z Wielunia za 1856 rok.

Inwentarz do ksiąg notarialnych z kancelarii A.Kowalskiego z Wielunia za 1857 rok.