Suplika gromady wsi Chróścin z 18.05.1787 roku.

Artykuły
Materiały do dziejów wsi polskiej [pod.red.St.Arnolda], Seria I, Supliki Chłopskie XVIII wieku z Archiwum Prymasa Michała Poniatowskiego, s. 456-457,PAN 1954. Suplika gromady wsi Chróścin 18 V 1787 A.P. nr 74. Arkusz folio luźny. Na ostatniej stronie ręką tąż co suplika adres : Suplika pokorna do Prześwietnej Administracyi J.O. Księcia Prymasa Pana naszego Mciwego podana d. 18 miesiąca maja 1787-go od gromady z wsi Chróścina. [Wieś Chróścin należała do klucza mazewskiego dóbr kapituły gnieźnieńskiej i stanowiła uposażenie prebendy uniejowskiej] J.Wni Wni Panowie i Najosobliwski Dobrodzieje. Gromada z wsi Chróścina z najgłębszą ściele sięsubmisyją pod stopy J.Wnych Panów Dobrodziejów , żebrze łaskawych względów , aby raczyła w swoich żądaniach miłosiernie dla siebie odnieść politowanie , która dość upadłym i znędznianym zostaje stanie przez ustawiczne nalegania i odniesione ciężary, których niemałym życia i…
Czytaj więcej

Historia kościołów w Mieleszynie i w Chróścinie z 1897 roku.

Artykuły
Historia Kościołów w Mieleszynie i w Chróścinie z akt tychże kościołów w krótkości zebrana przez ks. Stanisława Kostkę Maniewskiego proboszcza parafii Mieleszyn [i następców] w r.1897   Mieleszyn dnia 15 grudnia 1897 Stanisław Kostka Maniewski   Krótko o pamiętniku.    Pamiętnik który publikuje jest autorstwa ks. Stanisława Kostki Maniewskiego. Wiemy że był proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie. Więcej informacji nie posiadamy. Oryginał Pamiętnika ks. Maniewskiego znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie. Dla potrzeb Biblioteki Narodowej w Warszawie została wykonana kopia w formie mikrofilmu. Postarałem się odszyfrować wszystkie słowa, jednak nie wszystko się udało. Tam gdzie nie byłem pewny wyrazu wstawiałem [w.n.] który odczytywać należy jako wyraz nieczytelny. Wszelkie dopiski do pamiętnika sporządzone ręką księdza Maniewskiego czy jego następców dałem w nawiasach [...]. Mając na względzie oddanie sensu…
Czytaj więcej