Inwentarz wsi Radostów z 1767 roku

Inwentarz sporządzony przez cysterki z Ołoboka powstał w latach 1767-1768. Opisane wsie tj. Łubnice, Dzietrzkowice, Radostów, Chróścin, Mieleszyn i Ochędzyn należały do wyżej wspomnianego klasztoru. W związku z tym poddani musieli wywiązywać się ze swych powinności co znajduje swoje odzwierciedlenie w załączonych tabelach.

Oryginał przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie i znajduje się w księdze oznaczonej KP24.

Zredagowania Inwentarza podjął się Łukasz Mazurek

Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Dzietrzkowice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Radostów z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Chróścin z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Mieleszyn z 1768 roku – LINK

Inwentarz wsi Ochędzyn z 1768 roku – LINK

 

Wieś Radostow z Folwarkiem Jeziorkowym do Klucza Łubnickiego należąca

Ta wieś w sama w sobie w niey zadnego Folwarku niemasz. A ze Folwark Jeziorkek zwany tylko sam w sobie iest a bliski wsi Radostowa y on obrabia wieś ten folwark z Radostowem razem opisuie się w Inwentarz. Folwark ten iest nowo wybudowany a przez I W Imć Abbatysie Ołoboka za jey Świątobliwych rządow y pilny starunek dobra powszechnego Przeswietnego Zgromadzenia Swego przymnożenia rozprzestrzeniony y z gruntu we wszystkich iego pobudynkach wybudowany. Które mieysce gdzie teraz iest Folwark posiadał poddany Łubnicki przezwiskiem Grzesiak a że nad jeziorkiem to iego posiedlisko było od tąd ten Folwark Jeziorkowy swoią odebrał denominacyą którego pobudynek iest duży podstarzały, reperacyi potrzebuie w nim Izba na Południe z komorą drzwi do niey na zawiasach zelaznych z tarcic przy niey sień; z drugiey strony sieni iest izdebek dwie o iednym piecu do których drzwi z tarcic na zawiasach zelaznych w nich okna kuminki piece dobre Budynek ten snopkami poszyty dach niezły maiący za nim iest Studnia dobra ze wszystkim przyzwoitym porządkiem w koło Folwarku tego iest płot z zerdzi dartych w którym ogrodzeniu iest stodoł dwie dobrych iedna większa druga mnieysza kazda o trzech sąsiekach dwoch bojowiskach niedawno zbudowane wrota u nich z tarcic kłotkiskuble y wszelkie u nich zamknięcie iest dobre przy których iest Spichlerz połową niedawno przybudowany połową starszy snopkami pokryty u niego drzwi z tarcic na zawiasach zelaznych przy których zamek dobry y kłotka do zamkniecia pewnieyszego w tym że podworzu niedaleko spichra są obory w kwadrat zbudowane niedawno postawione snopkami poszyte ze wszystkim zamknieciem dobre których niedaleko są kurniki nowo w tym roku postawione w ktorych chlewikow mnieyszych y większych rachuie się cztery porządnie wybudowanych. Przy wrotach ku Dzirzkowicom iest owczarnia duża w roku 1764 nowo wybudowana z wszelkimi dla owiec wygodami ze wszystkm dobra. Za oborami przy olszynie są dworskie pszczoły czyli pszczelnik w którym iest w summie ulow czterdziesci sześć to iest starych ulow dwadziescia dwa młodych ulow dwadziescia cztery do tego folwarku te nalezą role Pierwsza Pisarzowa zwana która idzie nad granicą Dzierzkowską przez czworo stay Druga rola czyli Pole w roku 1758 wykopane y wyrudowane nad Łęgiem Olszyna zwanym przez stay troie długie ale wszerz iest dosyć duże y obszernie

W tym roku na tym ze folwarku ta krescencya była Żyta Ozimnego kop sto siedemnaście przenicy oziminney kop czterdziesci cztery Jeczmienia kop czterdziesci ośm medli trzy Owsa kop siedemdziesiąt sześć medel ieden Tatarki wozow czterdziesci dwa Grochu wozow czterdziesci dwa

Przemiar gołego w ziarnie zboża

 

Zyta oziminnego wierteli ośmset czterdziesci dziewiec Przenicy wierteli trzy Grochu wierteli osmdziesiąt trzy miara iedna Tatarki wierteli dwadziescia ieden Owsa wierteli dwiescie dziesić

         Czeladz dla oprzętu Inwentarza iest ta Gospodarz, Gospodyni, Dziewka, Pastucha, Owczarz, Stróż, Ci wszyscy iednaką ordynaryą iak w Łubnicach, Dzierzkowicach iak y tu biorą.

         Z Folwarku tego zadnego niedaią nigdzie mesznego.

         Za tym folwarkiem w tele iest chałup trzy w iedney mieszka Pastucha w drugiey mieszka Owczarz w trzeciey mieszka Borowy.

         Przy tym folwarku iest Ieziorko do tarliska dobre które zadney wody przychodni z nikąd niema a nigdy niewysycha.

Sytuacya wsi Radostowa

 W tey wsi iest Gosciniec dobry w ktorym szynkują po sto osm dziesiąt beczek piwa po dwiescie trzydzieści garcy gorzałki y wiecey według proporcyi czasów wies sama w sobie iest w budynkach pięknych y porządku zupełnym swego gospodartwa podworka wygrodzone pieknie wieś choć mnieysza od innych ale w porządku żadna iey nie ukrzywdzi uczynic niemoże powinnosci y daniny poddaństwa tey wsi ninieysza wykaze tabella.

Zagrodnie role posiadaiąci
ten zaciąg y tedaniny czynią

Robocizna
pieszo lub w bydle

Kapłony

Jaia

Przędziwo

Czynsze

Meszne

Hiberna

Pogłowne

Sztuki kapłon

Sztuki jay

Z panskiego

Ze swego

Złote

Grosze

Zyto

Owies

Zło

Gro

Zło

Gro

Zagrodnicy

 

 

łokcie

łokcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adamek dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Nowak dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Sadowy dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Wąs dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Prokop dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Herbeć dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Zimoch dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Chałupka dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Gawał dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Miś dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Kedzia dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Ciach dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

[Fras ?] dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Pawlik dwoygiem

3

1

15

2

2

3

11½

4

 

4

 

18

 

2

16

Forysiowa [WWN]

2

 

 

sztuka

2

 

12½

2

 

2

 

9

 

1

8

Wolni wsi
Radostowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiek

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

18

 

2

16

Woyciech Woyt

 

 

 

 

 

6

10

2

 

2

 

18

 

2

16

Ciecha

 

 

 

 

 

7

18

2

 

2

 

18

 

2

16

Machina

 

 

 

 

 

7

18

2

 

2

 

18

 

2

16

Z tych w tabelli wypisanych zagrodników żaden inney nie czyni powinnosci procz tey która wszystkiry należy gromady a te po skończonych opiszą się tabellach.

         Wolni wsi tey te powinnosci odbywają iak wsiow Łubnic y Dzierzkowic wolni

 

Chałupnicy wsi Radostowa

 

Całey Gromady wsi Radostowa powinnosci

 

Cały tey Gromady iest ta powinność stroza ustanowić roczniego do Folwarku Jeziorkowego iemu zapłacić y Ordynaryą czyli wikt bez dokładu Folwarku bmyslić owce bez dnia prać y one ostrzydz, drogę pobliższą odprawić

 

Zagonowe całego klucza

 

Wieś Łubnice Dzierzkowice y Radostowa zagonowe importuie do kasy naymniey dwa tysiące dwiescie złotych ze wszystkich tych wsi

 

Obora Folwarku Radostowskiego

Krowy pożyteczne

7 krowa Siwa

1 krowa Czerwona brzeziata

8 krowa mroziata

2 krowa Czerwono kwiaciata

9 krowa Czerwona

3 krowa mroziata Slepa

10 krowa biało pasiata

4 krowa Biała

11 krowa czarna z ogonem białym

5 krowa Mroziata

12 krowa Czarna

6 krowa Mroziata boczata

13 krowa druga czarna

 

14 krowa czerwona Pasiata

 

 

15 krowa Płowa

4 Jałowka Płowa

16 krowa druga Płowa

5 Jałowka Czerwona

17
krowa trzecia Płowa

6 Jałowka Sada

18 krowa Czerwona

7 Jałowka Czerwona

19 krowa Czerwona kusa

8 Jałowka druga Czerwona

20 krowa Czerwona

Jałownik w Trzecim Roku

21 krowa Płowa

1 Cieluch Popielaty

22 krowa Czerwona

2 Cieluch Czerwony

23 krowa czerwona kwiaciata

3 Cieluch popielato boczaty

24 krowa Siwa kwiaciata

4 Stadniczek Czerwono pasiaty

25 krowa Czerwona

5 Jałowka Płowa

26 krowa Sada

6 Jałowka Sada

27 krowa Czerwona

7 Jałowka Czarna

28 krowa mroziata

8 Jałowka Czerwona

29 krowa druga mroziata

9 Jałowka Brzeziata

30 krowa Czerwona

10 Jałowka Biała

31 krowa Czerwona kwiaciata

Jałownik dwuletni

32 krowa Sada

1 Cieluch Czerwony

Jałownik w piątym roku

2 Cieluch czerwono Łysy

1 Cieluch Sady kusy

3 Cieluch płowo mroziaty

2 Cieluch czerwono kwiaciaty

4 Jałowica Czarna

3 Jałowka czerwona

5 Jałowica mroziata

4 Jałowka druga czerwona

6 Jałowica czerwona

5 Jałowka trzecia czerwona

7 Jałowica mroziata

6 Jałowka czwarta czerwona

8 Jałowica Czerwona

7 Jałowka Płowa

9 Jałowica Czerwono kwiaciata

8 Jałowka druga Płowa

10 Jałowica Czerwona

9 Jałowka czerwona

11 Jałowica Popielata

Jałownik w Czwartym roku

12 Jałowica Czerwona

1 Stadnik Sado Pstry

13 Jałowica druga Czerwona

2 Cieluch Płowy

14 Jałowica czerwona kwiaciata

3 Cieluch drugi Płowy

15 Jałowica druga czerwono kwiaciata

 

16 Jałowica trzecia czerwono kwiaciata

 

17 Jałowica Czerwona

Jałownik Roczni

7 Jałowica Pasiata czerwona

1 Cieluch Czerwony kwiaciaty

8 Jałowica Czerwona

2 Cieluch Płowy łysy

9 Jałowica Płowa

3 Cieluch drugi Płówy łysy

10 Jałowica Czerwono kwiaciata

4
Cieluch Czerwony Pasiaty

11 Jałowica Czerwono boczata

5 Cieluch Myszaty

12 Jałowica Czerwona

6 Cieluch Czerwony

13 Jałowica druga Czerwona

 

14 Jałówica Czerwono koziata

Owce Jeziorkowey Owczarni

 

Macior Starych iest

#ro

82

Szkopow starych iest

#ro

64

Baranow starych iest

#ro

25

Szkopow dwuchletnich iest

#ro

27

Macior dwuchletnich iest

#ro

62

Szkopow latosich iest

#ro

34

Macior latosich iest

#ro

44

Wszystkich owiec iest w Summie

#ro

338

 

Droby Folwarku Jeziorkowego

 

Gęsi starych iest

#ro

8

Gęsi młodych iest

#ro

19

 

Jędykow iest

#ro

11

Kur starych iest

#ro

20

Kogutow iest

#ro

2

Kaponow iest

#ro

35

Kurcząt iest

#ro

16

Wszystkich w Summie iest

#ro

111

Bory całego klucza Łubnickiego

         W tym kluczu niema Borow Szczegulnie w Łegu Chrosty rożne Rokicina y Olszyna Szczegulnie przy wsi Łubnicach iest Lasek młodociany wyniosły y piękny. Z samey sośniny tego na zadną potrzebe nieużywaią y naymnieyszą y owszem mocno przestrzegają aby go niewycinano na co iest wysadzony borowy ktory zadney nie robi pańszczyzny szczegulnie boru pilnuie tego.

 

Granice klucza Łubnickiego

 

         Te dobra w swey cyrkumferencyi okrążone miedzy sobą zadną inną nie są oddzielone granicą. Ktore od wschodu zimowego swoie ze Sląskiem te maią granice wieś Dzierzkowice młyn Bezula zwany odgranicza od wsi Sląskiej Uszyć rzeka Prosna zowiąca się Taż sama rzeka rozgranicza wieś Łubnice młyn krupka zwany miedzy wsią Roszkowicami do Sląska należąca y miastem Byczyną, Nayiasnieyszego krola Imci Pruskiego Dziedzicznym. ku pułnocy taż wieś Łubnice ma swoie granice znacznie z wsią Woycinem do Starostwa Bolesławskiego należącą która amemi miedzami czyli wielką miedzą samym odgranicza się polem asz ku Borowi. Wieś Radostow ma swoie granice miedzy Parcicami ktoremi w dukcie dotyka naroznikow Młyńskich Wieś Dzierzkowice z drugiey strony ma swoie rozgraniczenie z Dobrami Iasnie wielmożnego Imć Pa Władysława Bartochowskiego kasztelana Wieluńskiego mianowicie wsiami Skomlinem y Toplinem Tych wszystkich Dobr od opisu Inwentarza w Roku 1753 y wypisuie dostatecznie Granice w Swych Sytuacyach Zostaią y znikąd by naymnieyszym uszczerbkiem nie są naruszone podwyższone ani umnieyszone y koniec opisu Inwentarza klucza Łubnickiego