Suplika gromady wsi Chróścin z 18.05.1787 roku.

Materiały do dziejów wsi polskiej [pod.red.St.Arnolda], Seria I, Supliki Chłopskie XVIII wieku z Archiwum Prymasa Michała Poniatowskiego, s. 456-457,PAN 1954.

Suplika gromady wsi Chróścin 18 V 1787

A.P. nr 74. Arkusz folio luźny. Na ostatniej stronie ręką tąż co suplika adres : Suplika pokorna do Prześwietnej Administracyi J.O. Księcia Prymasa Pana naszego Mciwego podana d. 18 miesiąca maja 1787-go od gromady z wsi Chróścina.

[Wieś Chróścin należała do klucza mazewskiego dóbr kapituły gnieźnieńskiej i stanowiła uposażenie prebendy uniejowskiej]

J.Wni Wni Panowie i Najosobliwski Dobrodzieje. Gromada z wsi Chróścina z najgłębszą ściele sięsubmisyją pod stopy J.Wnych Panów Dobrodziejów , żebrze łaskawych względów , aby raczyła w swoich żądaniach miłosiernie dla siebie odnieść politowanie , która dość upadłym i znędznianym zostaje stanie przez ustawiczne nalegania i odniesione ciężary, których niemałym życia i sił wydołaniem folgi w pracach swoich odniesieniu odbiera stratę. A to z powodu wnego jmci ks. Rachlewskiego, oficjała uniejowskiego, który całą gromadę wsi Chróścina w roku przeszłym po wnym jmci ks.Górskim , proboszczu konwentu benedyktyńskiego, w swoje moc odebrał dzierżenia. Mając prawo my gromada co rocznie wypłacenia po zł 80 i pieszo dni 24 wykonać, teraz wydała chmielu po korcy 4 miary warszawskiej sama nie wiedząc za co. Nie dość na tym , że powódź oblanych wód wiele uszkodzona zostaje, tak w łąkach ,jako i w zasiewach , tudzież przez inwentarz upadły i wyniszczony, a znikąd folgi nie odnosi. Do Gniezna po 3 konie po chmiel sprowadzony wydała, do Poznania posyłała że ledwo chudoba popowracała. Pańszczyną obciążona bywa , 90 dębów ściętych odwiozła do Uniejowa, egzekucyją obciążona , a sama gromada z grosza ledwo starczyć może żywić się. Dyle łupać i te po takich strasznych topielach wywłóczyć i przystawić do Uniejowa , czy święto czy niedziela odwozić , do obrobienia tych dylów pieszo do Uniejowa chodzić. Gospodarz jeden ze wszystkim uszedł, a to nie mogąc zwyciężyć takowej pracy. Gospodarzy 3 wcale nic nie siało tak na ozimę, jako i na jarzynę. Na dwie strony 4 nas gospodarzy obracają i pędza bydłem i pieszo to do Uniejowa, to do Grzegorzewa, nie wiedzieć gdzie się rozerwać. Łukasz Nikiel oddał czynsz wnemu ks. Górskiemu zł 80, wny jmć ks. Oficjał rekwiruje i egzekucyją zsyła, aby drugi raz płacić . 4 nas gospodarzy nie oddało czynszu wnemu jmci ks. Oficjałowi, oddać gwałtem i wypłacić zł 180 musiało. Teraz znowu na gospodarzy nalega , aby powtórnie płacić. Zatym my gromada udajemy się do protekcyjnalnej łaski Pańskiej , abyście J.Wni Panowie Dobrodzieje dobroczynnie nad gromadą okazali względy, w biednym ich stanie zaratować umyśleli , w odzyskaniu politowania i wsparcia przez Majestatem Boskim codziennie wznosić obowiązuje się modły za czerstwe i długoletnie zdrowie J.Wnych Panów a Panów i Najosobliwszych Dobrodziejów my gromada wsi Chróścina , poddani , nauniżeńsi podnóżkowie.