Inwentarz wsi Ochędzyn z 1768 roku

Inwentarz sporządzony przez cysterki z Ołoboka powstał w latach 1767-1768. Opisane wsie tj. Łubnice, Dzietrzkowice, Radostów, Chróścin, Mieleszyn i Ochędzyn należały do wyżej wspomnianego klasztoru. W związku z tym poddani musieli wywiązywać się ze swych powinności co znajduje swoje odzwierciedlenie w załączonych tabelach.

Oryginał przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie i znajduje się w księdze oznaczonej KP24.

Zredagowania Inwentarza podjął się Łukasz Mazurek

Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Dzietrzkowice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Radostów z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Chróścin z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Mieleszyn z 1768 roku – LINK

Inwentarz wsi Ochędzyn z 1768 roku – LINK

Wieś Ochędzyn do klucza Mieleszynskiego należąca

 

         Ta wieś iest sama w sobie żadnego pańskiego niemaiąca folwarku tylko z niey chłopi swe powinnosci odbywać powinni do Mieleszyna lub folarku Mieleszowki.

 

Stawki w Ochędzynie dworskie

 

         W tey wsi są stawki do Mieleszyna należące ieden zowiący się Pospiech na strych bardzo dobry do którego z zrzodeł idzie woda. Drugi zowiący się Polowy ten iest większy y do konserwacyi ryb zdolnieyszy woda do idzie od stawu Pikała zwanego a do Starostwa Sokolnickiego należącego.

 

Goscince w Ochędzynie

 

         W tey wsi iest Gosciniec wazny u którego karczma osobno stoi Staynia osobno w karczmie iest izba duża w niey podłoga do bra piec z prostych kafli komin lepiony sień duża snopkami pokryta przy niey staynia pod snopkami dobra w tey karczmie dawnieysze wykazały refgestra ze szynkowano starey miarypiwa po beczek sto trzydzieści gorzałki po garcy sto dziewięćdziesiąt.

 

Sytuacya wsi Ochędzyna

 

         Ta wieś w swey sytuacyi nieostatnia ma pobudynki rolne ma złe ma y dobre Iedni chłopi przednieysze swe posiedziska maią podleysze iedni powygradzali swe podworka porządnie drudzy iak tak ludu starego y młodego iest dosyć osiadłość niey we dług proporcyi gruntu dość znaczna których zaciągi y daniny ninieysza wykaże tabella.

 

 

Tabella

 Pułrolnicy z Ochędzyna

         Ci półrolnicy od Świetego Woyciecha do Świętego Marcina robią dwoygiem dwa dni trzeci dzień po iednemu od Świętego Marcina do Świętego Woyciecha tylko po iednemu a gdy do orania idą każdy swym wyjechać pługiem powinien

 

Wolni wsi Ochędzyna

 

Kapłony

Meszne

Hiberna

Pogłowne

 

Żyto

Owies

Złote

Grosze

Złote

grosze

Olek Sołtys

2

Wier 2

Wier 2

16

 

4

 

Jaroch Sołtys

3

Wier 2

Wier 2

16

 

4

 

Stryiek Sołtys

 

Wier 2

Wier 2

16

 

4

 

Jakiel Sołtys

 

Wier 2

Wier 2

16

 

4

 

Ci wolni swe osiedaiąci role te powinnosci czynićą co y wolni wsi Dzierzkowice w kluczu Łubnickim za dzierżawy Im. P. Wielowieyskiego ci sami dawali czynsze po złotych ośmdziesiąt y drogę krakoską po sol z nich każdy powinien był sprowadzić bałwan soli inney żadney nigdzie nie odprawiali.

Chałupnicy y komornicy wsi Ochędzyna

 

Robocizna

Pieszo

Dni

Przedziwo

Hiberna

Pogłowne

 

Sztuki

Złote

Grosze

Złote

Grosze

Glinski

2

2

5

 

1

15

Gałuszczyk

2

2

5

 

1

15

Kos

2

2

2

 

 

24

Fronia

2

2

4

 

1

 

Franciszek Szwiec

2

2

3

 

1

15

Krawiec

2

2

4

 

1

 

Jan Stryiak

2

2

6

 

1

15

Hudy

2

1

 

 

12

Węglarz

2

2

16

 

24

Skupień

2

2

16

 

24

Wyczyniec

2

2

16

 

24

Swiech Gajowy

 

 

2

16

 

24

(Marmul?)

2

2

 

 

18

Mańka

2

2

16

 

24

Owczarz

2

1

 

 

12

Bochenek

2

1

 

 

12

Matuszak Gajowy

 

 

2

16

 

24

Hącel

2

2

16

 

24

Matuszek y Swiech gajowi robocizny zadney nierobią ichpowinisć lasow czyli borow strzedż

         Całey zas gromady powinność stroża roczniego ustanowić na potrzebę usługę dworską do Mieleszyna iemu obmyśliwszy solarium y wiwende owce bez dnia strzydz y oprać drogę pieszo o mil dwie be ze dnia odprawić

         Tesz gromada wydaie meszne do Sokolnik bo tam swoią maią parafię zyta wierteli dwadzieścia siedm, owsa tyleż

         Do dwora Sokolskiego ta gromada wydaie owsa wierteli [miary wielunskiey?] dwadzieścia cztery a lubo przedtym więcey wydawali swe iednak zanieśli uskarżenia ze nie powinni tyle dawać ieno dwadzieścia cztery wiertele na co y lustracya tysiąc siedemset szesnastego roku w wyświadczenie położeli Jaśnie wielmożni Lustratorowie od przeswiętrzych stanow rzeczypospolitey w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątego czwartego roku wyznaczeni z seymu konwokacyalnego do prawa słuszności y sprawiedliwości przychyliwszy się onych przy daninie zostawili [WN] swiadczy lustracya tysiąc siedemset sześćdziesiątego piątego roku ktorey punt w te opisany słowa lepi za paszą wolney na gruntach czastarskich według lustracji millesimi septingentesimi decimi sexti z Ochędzyna wsi do klasztora Ołobockiego nalezącey cwiertni szesc, ze zaś tey wsi ukarzała się gromada iż do dwora Sokolskiego większą liczbę wyciągają owsa a w zaiemnie wieś Przywory do Starostwa Sokolskiego należąca na ich grunta także na paszą zaganiają dla tego wieś Ochędzyn przy tey zostawaiemy daninie słowo w słowo ten punkt wypisany

 

Składowe

 

         Z klucza Mieleszynskiego wsi Mieleszyna y Ochędzyna także y pustkowiow składowe importuie zotych polskich dwiescie trzyziesci.

 

 

Granice klucza Mieleszynskiego

 

         Wies Mieleszyn graniczy z miastem Bolesławcem IKMci które ten swoy początek maią poczynaią się od dzielny planu zwanego czyli też łąki zwaney Dębowa do Imć X Plebana Mieleszynskiego należący przy strumieniu młyna krupki zwanego a do starostwa Bolesławskiego należącego a ciągną się przez bor do polka nalepowego tak zwanego do starostwa sokolskiego należącego.

         Ochędzyn ma swoie granice z Sokolnikami które wszerz rozgranicza droga idąca do polka pospiechowego poddanego tuteyszego y idzie nad polem ochędzkim aż do boru krowno zwanego gdzie są narożniki. Za tym borem krowno zwanym schodzą się granice wieruszowska, cieszynska osowska Galewska y ochędzka od których idą kopce [WN] miedzy Wieruszowem y folwarkiem mieleszowką folwarku niedaleko są kopce narożnie wieruszowski mieleszowski ochędzyna od tych ciągną się kopce nad polem panskim do Mieleszowki należącym az do rzeki Prosny nad rzeką zaś idą granice aż do krupki od którego wzion się początek opisu granic.

         Wszystkie czyny pisma moiego niech będą na cześć y chwale Boga w Troycy Swięty iedynego a prześwietne me zgromadzenie w użytek skuteczny maią zaś w [WN] szczerych y życzliwych usług.

(podpis nieczytelny)

 

Wzwyż opisany inwentarz dóbr klucza Łubnickiego do klasztoru panieńskiego Ś. Zakonu cysterskiego dziedzicznie należących [WN] na to się utratną ręką podpisuje dnia 10 czerwca roku 1868 w Ołoboku.

 

Fabian Plaskowski Sufr. Chełmiński

Od Ś. [WWN] nad sprawami [WN]

Klasztoru Ołobockiego [NIECZYTLNE]