O poszukiwaniu 27 wojskowych z powiatu wieluńskiego w 1868 roku.

Artykuły
Dnia 9 grudnia 1868 r. Wojskowy Naczelnik Powiatu Wieluńskiego. Do Wójta gminy Dzietrzkowice Przy sprawdzaniu w obecnym czasie Kontroli zaprowadzonej w Biurze powiatowym okazało się że niektórzy wojskowi zapisani do takowej nie stawili się do opisu i niewiadomi są z miejsca zamieszkania i nie są pomieszczeni na listach przez wójtów gmin i Magistraty nadesłanych na skutek rozporządzenia mojego z dn. 4 listopada rb. Nr 29 wydanego, pragnąć zatem sprawdzić i przekonać się bliżej o zamieszkaniu niżej wymienionych wojskowych a mianowicie: Imera Wolf niewiadomego z miejsca zamieszkani i pułku z którego na urlop został uwolniony.Gorala Stanisława.Gorala Tomasza.Dragańskiego Urbana.Iwanowa Antoniego.Kustal Mateusza.Zachert Dimitryewa.Bartelak Walnetego.Gęsiarza Adama.Gonery Adama.Konradyewa Dymitra.Walusiak Walenty.Gaiczyk Franciszek.Woźniak Bartłomiej.Randa Szczepan w podobnej jak pierwszy kategorii zostający tudzieżGatner Jakub żołnierz Hersenskiej Inwalidnej Komendy, który chociaż w Kontroli zapisany że zamieszkuje we wsi Kowale…
Czytaj więcej