Księga ludności stałej wsi Wójcin i Gola z 1865 r.

Artykuły
W Archiwum Państwowym w Łodzi o. Sieradz w zespole pn. Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach pod sygnaturą 2847, znajduje się Księga ludności stałej wsi Wójcin i Gola z 1865 roku. Księga liczy 687 stron, choć łatwo można zauważyć, że część kart została usunięta. Pomimo braku tych kilku, może kilkunastu stron, które zapewne dotyczyły miejscowości Radostów, reszta stron jest w dobrym stanie i można ją opracować w formie zbiorczej tabeli. Na poszczególnych stronach znajdziemy szereg ciekawych informacji, które z punktu widzenia genealoga są bardzo interesujące. Na jednej karcie, składającej się z dwóch stron jest miejsce dla mieszkańców jednego domu. Podano numer domu lub numer kolejny, imię i nazwisko mieszkańców z podziałem na mężczyzn i kobiety. Przy kobietach należało podać nazwisko panieńskie oraz nazwiska z poprzednich małżeństw. Następnie znajdziemy informacje o rodzicach…
Czytaj więcej

O poszukiwaniu 27 wojskowych z powiatu wieluńskiego w 1868 roku.

Artykuły
Dnia 9 grudnia 1868 r. Wojskowy Naczelnik Powiatu Wieluńskiego. Do Wójta gminy Dzietrzkowice Przy sprawdzaniu w obecnym czasie Kontroli zaprowadzonej w Biurze powiatowym okazało się że niektórzy wojskowi zapisani do takowej nie stawili się do opisu i niewiadomi są z miejsca zamieszkania i nie są pomieszczeni na listach przez wójtów gmin i Magistraty nadesłanych na skutek rozporządzenia mojego z dn. 4 listopada rb. Nr 29 wydanego, pragnąć zatem sprawdzić i przekonać się bliżej o zamieszkaniu niżej wymienionych wojskowych a mianowicie: Imera Wolf niewiadomego z miejsca zamieszkani i pułku z którego na urlop został uwolniony.Gorala Stanisława.Gorala Tomasza.Dragańskiego Urbana.Iwanowa Antoniego.Kustal Mateusza.Zachert Dimitryewa.Bartelak Walnetego.Gęsiarza Adama.Gonery Adama.Konradyewa Dymitra.Walusiak Walenty.Gaiczyk Franciszek.Woźniak Bartłomiej.Randa Szczepan w podobnej jak pierwszy kategorii zostający tudzieżGatner Jakub żołnierz Hersenskiej Inwalidnej Komendy, który chociaż w Kontroli zapisany że zamieszkuje we wsi Kowale…
Czytaj więcej
Plan Bolesławca z 1825 roku

Plan Bolesławca z 1825 roku

Poradnik
W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Zbiorach Kartograficznych pod sygnaturą 1/402/0/-/289 - 9A odnalazłem mapę której tytuł brzmi "Plan terytorium miasta i folwarku Bolesławiec" z 1824 roku. Mapa jest bardzo szczegółowa o czym przekonać się można przeglądając ją na poniższej stronie. Co wiemy o Bolesławcu w tym okresie? Nie chodzi mi o dane typowo genealogiczne ale takie zwyczajne jak przynależność do województwa, powiatu, ilu mieszkańców żyło itp. Z pomocą przychodzi nam Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 Jest to dwutomowa publikacja powstała w 1827 na zamówienie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Zatem czego dowiadujemy się o Bolesławcu. Bolesławiec w 1827 znajdował się w województwie kaliskim, w obwodzie wieluńskim, powiecie ostrzeszowskim, parafii Bolesławiec. Miasto przed rozbiorami było własnością królewską…
Czytaj więcej