Księga ludności stałej wsi Wójcin i Gola z 1865 r.

Artykuły
W Archiwum Państwowym w Łodzi o. Sieradz w zespole pn. Akta gminy Dzietrzkowice w Łubnicach pod sygnaturą 2847, znajduje się Księga ludności stałej wsi Wójcin i Gola z 1865 roku. Księga liczy 687 stron, choć łatwo można zauważyć, że część kart została usunięta. Pomimo braku tych kilku, może kilkunastu stron, które zapewne dotyczyły miejscowości Radostów, reszta stron jest w dobrym stanie i można ją opracować w formie zbiorczej tabeli. Na poszczególnych stronach znajdziemy szereg ciekawych informacji, które z punktu widzenia genealoga są bardzo interesujące. Na jednej karcie, składającej się z dwóch stron jest miejsce dla mieszkańców jednego domu. Podano numer domu lub numer kolejny, imię i nazwisko mieszkańców z podziałem na mężczyzn i kobiety. Przy kobietach należało podać nazwisko panieńskie oraz nazwiska z poprzednich małżeństw. Następnie znajdziemy informacje o rodzicach…
Czytaj więcej