Suplika gromady wsi Chróścin z 18.05.1787 roku.

Artykuły
Materiały do dziejów wsi polskiej [pod.red.St.Arnolda], Seria I, Supliki Chłopskie XVIII wieku z Archiwum Prymasa Michała Poniatowskiego, s. 456-457,PAN 1954. Suplika gromady wsi Chróścin 18 V 1787 A.P. nr 74. Arkusz folio luźny. Na ostatniej stronie ręką tąż co suplika adres : Suplika pokorna do Prześwietnej Administracyi J.O. Księcia Prymasa Pana naszego Mciwego podana d. 18 miesiąca maja 1787-go od gromady z wsi Chróścina. [Wieś Chróścin należała do klucza mazewskiego dóbr kapituły gnieźnieńskiej i stanowiła uposażenie prebendy uniejowskiej] J.Wni Wni Panowie i Najosobliwski Dobrodzieje. Gromada z wsi Chróścina z najgłębszą ściele sięsubmisyją pod stopy J.Wnych Panów Dobrodziejów , żebrze łaskawych względów , aby raczyła w swoich żądaniach miłosiernie dla siebie odnieść politowanie , która dość upadłym i znędznianym zostaje stanie przez ustawiczne nalegania i odniesione ciężary, których niemałym życia i…
Czytaj więcej