Historia kościołów w Mieleszynie i w Chróścinie z 1897 roku.

Artykuły
Historia Kościołów w Mieleszynie i w Chróścinie z akt tychże kościołów w krótkości zebrana przez ks. Stanisława Kostkę Maniewskiego proboszcza parafii Mieleszyn [i następców] w r.1897   Mieleszyn dnia 15 grudnia 1897 Stanisław Kostka Maniewski   Krótko o pamiętniku.    Pamiętnik który publikuje jest autorstwa ks. Stanisława Kostki Maniewskiego. Wiemy że był proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie. Więcej informacji nie posiadamy. Oryginał Pamiętnika ks. Maniewskiego znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie. Dla potrzeb Biblioteki Narodowej w Warszawie została wykonana kopia w formie mikrofilmu. Postarałem się odszyfrować wszystkie słowa, jednak nie wszystko się udało. Tam gdzie nie byłem pewny wyrazu wstawiałem [w.n.] który odczytywać należy jako wyraz nieczytelny. Wszelkie dopiski do pamiętnika sporządzone ręką księdza Maniewskiego czy jego następców dałem w nawiasach [...]. Mając na względzie oddanie sensu…
Czytaj więcej