Księgi ludności stałej w badaniach genealogicznych

Księgi ludności stałej w badaniach genealogicznych

 

Dzisiaj chciałbym zainteresować Państwa księgami ludności stałej.  Jest to źródło, którym genealodzy coraz częściej zaczynają się interesować. W Archiwum Państwowym w Lublinie przeglądałem wspomniane księgi dotyczące gminy Wólka.  Najbardziej, interesowały mnie informacje, zawarte w zespole 580 sygnatura 259 tj. Rejestr mieszkańców dla wsi Pliszczyn gmina Wólka Lubelska w guberni lubelskiej z lat 1913-1931 oraz zespół 580 sygnatura 273 czyli Rejestr mieszkańców dla wsi Pliszczyn, Folwark Pliszczyn, Boduszyn i Kolonia Buduszyn w gm. Wólka, pow. lubelski z lat 1932-1943.  Na podstawie tych źródeł opiszę swoje doświadczenia.

W wielkiej księdze, w której strony podzielone są na odpowiednie kolumny jest bardzo dużo danych genealogicznych, które z powodzeniem każdy z nas może wykorzystać przy pisaniu historii rodzinnej. Otóż w księgach ludności stałej informacje, podane są pod numerami domów miejscowości, której księga dotyczy. Zatem, jeśli ktoś zna adres pod którym rodzina mieszkała to szybko może zlokalizować dane a jeśli nie zna, to będzie musiał sprawdzać stronę po stronie i poszukiwania zajmą trochę więcej czasu.  Dane zawarte w księdze, można pogrupować w poniższy sposób:

 

1. Imię i nazwisko osoby zameldowanej,
2. imiona rodziców wraz z podaniem nazwiska panieńskiego matki,
3. data i miejsce urodzenia,
4. stan cywilny,
5. wyznanie,
6. stopień wojskowy,
7. zawód,
8. wcześniejsze miejsce zameldowania,
9 informacja o wymeldowaniu z podaniem miejsca nowego zameldowania.

 

Na podstawie przekazów rodzinnych wiedziałem, że rodzina Armatysów na przełomie lat 20tych i 30tych XX wieku sprowadziła się na Lubelszczyznę i mieszkała w Pliszczynie. Jednak nie wiedziałem kiedy to nastąpiło oraz w którym domu i chciałem ten fakt ustalić. W związku z tym zamówiłem wymienione materiały, następnie strona po stronie sprawdziłem zapisane strony i informacje, które tam znalazłem przeszły moje oczekiwania.

 

W praktyce wygląda to mniej więcej tak:

Pliszczyn dom nr 30.

Główny lokator: Antoni Armatys syn Antoniego i Marii z Pozieraków, urodzony 7 stycznia 1896 w Mianocicach gm. Książ Wielki, pow. miechowski, woj. krakowskie. Wyznania rzymsko-katolickiego, ogrodnik, żonaty, strzelec – nr wg głównej księgi aneksu 350, wcześniejsze miejsce zamieszkania – Folwark Ciecierzyn gm. Niemce, data zamieszkania w obecnej gminie – 24 XI 1933 r.

Maria Armatys z d. Rudnicka córka Stanisława i Walerii z domu Michalska, urodzona 30 lipca 1898 w Kielcach. Wyznania rzymsko-katolickiego, gospodyni domowa, zamężna, wcześniejsze miejsce zamieszkania – Folwark Ciecierzyn gm. Niemce, data zamieszkania w obecnej gminie – 24 XI 1933 r.

Następnie w ten sam sposób zostały wymienione dzieci Antoniego i Marii Armatysów.

Dodaj komentarz