Projekt Prosna

 

Spisy parafialne z czasów działania Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej

 

Uchwałą sejmową z dnia 24 listopada 1789 roku, nakazano proboszczom sporządzanie dla Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, corocznych spisów parafialnych.

Poczynając od 1 stycznia 1790 roku, plebani jak też rządcy gmin wyznaniowych, mieli za zadanie sporządzać wykaz wszystkich osób swojego wyznania zamieszkujących parafię w danym roku.

 

 

 Spis ten był imiennym wykazem wiernych przypisanych do domostwa z uwzględnieniem płci, wieku oraz pokrewieństwa między domownikami. Corocznie do księgi były dołączane metryki urodzeń, ślubów i zgonów z danego roku spisu. Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa dość dużą uwagę przykładała do spraw oświatowych. Wynikiem tych zainteresowań, był spis dzieci pobierających naukę, lub w przypadku kiedy szkoła nie funkcjonowała, należało podać przyczynę zaistniałego faktu. Komisje zakończyły swoją działalność w 1792 roku, pozostawiając po sobie materiał uważany za początek regularnej ewidencji ludności na ziemiach polskich.

 

 

W okresie 1939 - 1945, spisy parafialne z okresu działalności Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej uległy znacznemu zniszczeniu. W chwili obecnej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz w archiwach państwowych przechowywane są m.in. spisy sporządzone przez następujące Komisje:

 

Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego (Archiwum Główne Akt Dawnych).

 

Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa Inowrocławska z powiatem radziejowskim i kruszwickim (Archiwum Główne Akt Dawnych).

 

Komisja Porządkowa Cywilno – Wojskowa województwa krakowskiego (Archiwum Narodowe w Krakowie).

 

Komisja Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej, Powiatu Urzędowskiego i Ziemi Łukowskiej 1790-1793 (Archiwum Państwowe w Lublinie)

 

Komisja Cywilno-Wojskowa Województwa Ruskiego i Ziemi Chełmskiej 1790-1793 (Archiwum Państwowe w Lublinie)

 

 

Autorów strony szczególnie interesują spisy sporządzone przez komisję dla ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego. Zachowało się 58 spisów parafialnych dla wyżej wymienionych ziem.

 

Pomocna literatura:

 

W. Obraniak, Sytuacja demograficzna komorników i czeladzi chłopskiej w Wieluńskiem w końcu XVIII w. [w] „Przeszłość Demograficzna Polski”  2, 1968, s. 109-117.

 

A. Siluch, Parafialne spisy ludności ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego z lat 1790-1791 [w] „Przeszłość Demograficzna Polski”  15, 1984, s. 141-144.

 

K. Rzemieniecki, Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku [w] „Przeszłość Demograficzna Polski”  29, 2010, s. 29-67.

 


Poniżej tabela z numerami sygnatur i mikrofilmów. W celu sprowadzenia mikrofilmu do archiwum państwowego położonego najbliższej naszego miejsca zamieszkania , na rewersie należy podać nr zespołu oraz mikrofilmu wg danych z tabeli.

 

 

 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Zespół 64

Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego.

AGAD

Projekt Prosna

Materiały udostępnione na stronie

l.p.

Parafia

Nr mikrofilmu  

Spis ludności

Metryki

Uczniowie 

1

Dzietrzniki

12359

 1791 ;

 

 

2

Dzietrzkowice

12359

 1791 ;

 

 

3

Grabów nad Prosną

12359

 

 

 1790 ;

4

Jaworzno

12359

 

 

 

5

Kadłub

12359

 1791 ;

 

 

6

Kępno

12359

 1791 ; 1792 ; Ew1790 ; Ew1792 ; Ż1790

 UMZ1790 ;

 Ew1790 ;

7

Kłomnice

12359

 

 

 

8

Kobylagóra

12359

 

 

 

9

Komorniki

12359

 1791 ;

 

 

10

Konopnica

12359

 

 

 

11

Kotłów

12359

 

 M1791 ;

 

12

Kraszewice

12359

 1790 ;

 

 

13

Kruszyna

12359

 

 

 

14

Krzyworzeka

12359

 1792 ;

 

 

15

Kierzno

12360

 

 

 

16

Lututów

12360

 1790 ;

 

 

17

Łagiewniki

12360

 1791 ;

 

 

18

Łaszów

12360

 1791 ;

 

 

19

Łyskornia

12360

 

 

 

20

Mieleszyn

12360

  1790 ; 1791

 

 1790 ;

21

Mierzyce

12360

 

 

 

22

Mikorzyn

12360

 1791 ;

 

 

23

Mikstad

12360

 

 

 

24

Mokrsko

12360

 1791 ;

 

 

25

Myjomice

12360

 1791 ;

 

 

26

Mykanów

12360

 

 

 

27

Naramice

12360

 1792 ;

 

 

28

Olszowa

12360

 1791 ;

 

 

29

Opatów

12361

 1791 ;

 

 

30

Osjaków

12361

 

 

 

31

Ostrzeszów

12361

 

 

 

32

Ożarów

12361

 1791 ;

 

 

33

Parzymiechy

12361

 

 

 

34

Parzynów

12361

 

 

 

35

Pątnów

12361

 1791 ;

 

 

36

Praszka

12361

 

 U1791 ; M1791 ;

 

37

Przedborów

12361

 

 

 

38

Raczyn

12362

 

 

 

39

Rogaszyce

12362

 

 

 

40

Ruda

12362

 

 

 

41

Rudlice

12362

 

 

 

42

Rudniki

12362

 

 

 

43

Rychłowice

12362

 

 

 

44

Siemianice

12362

 1791 ;

 

 

45

Siemkowice

12362

 

 

 

46

Skomlin

12362

 1791 ;

 

 1790 ;

47

Słupia k. Kępna

12362

 1790 ;

 

 

48

Sokolniki

12362

 1790 ;

 

 

49

Stare Krzepice

12362

 

 

 

50

Trzcinica

12362

 1790 ;

 M1791 ; U1792 ; Z1792 ;

 

51

Walichnowy

12362

 

 

 

52

Wąsosza

12362

 

 

 

53

Wieluń

12362

 

 

 

54

Wieruszów

12362

 1791 ;

 M1790-1791 ;

 

55

Wierzchlas

12362

 1791 ;

 

 

56

Wójcin

12362

 1791 ;

 

 

57

Wydrzyn

12362

 

 

 

58

Wyszanów

12362

 

 

 

59

Żytniów

12362