Księgi on-line

W poprzedniej części mojego poradnika dowiedzieliśmy się gdzie znajdziemy indeksy (regestry) metrykalne. Zazwyczaj, bazy indeksacyjne dostarczają nam podstawowych informacji tj. nazwę parafii, rodzaj księgi (urodzenia, małżeństwa, zgony), rok, nr aktu, czasami nr strony oraz najważniejsza dla nas kolumna – imię i nazwisko osoby, której dokument dotyczy. W zależności od osoby indeksującej oraz możliwości programu służącego do indeksacji, możemy dodać inne informacje. Zatem takie bazy są dla nas bardzo cenną pomocą bo ułatwiają nam odnalezienie odpowiednich informacji.

 

 

Pamiętać jednak należy, że źródło ma pierwszeństwo przed wszystkimi programami indeksacyjnymi. Dlatego tym razem, pokaże gdzie znajdziemy skany dokumentów, na podstawie których, tworzone są bazy indeksacyjne.

 

Po kliknięciu na baner otworzy się strona projektu. Szukamy po miejscowości (parafii), nie nazwiskach. 

 

Baza FamilySearch - jest to prawdziwa skarbnica skanów dla badaczy swojej rodziny. Podaje namiary na skany dokumentów przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie ale są też skany z innych części kraju.

 

Poniższe przekierowania zostały zaktualizowane dnia 18 listopada 2015 roku.

 

 

 

"Serwis Szukaj w Archiwach jest projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego, którego początki sięgają października 2009 r., kiedy ukazała się pierwsza wersja serwisu. Jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA." (za stroną www.szukajwarchiwach.pl/o_serwisie). 

 

 

Trzecia baza należy do Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

 

 

 

Poniżej ostatnia baza skanów - GenBaza. Więcej informacji po kliknięciu na baner.