Bolesławiec
Bolesławiec
Rozpoczyna się Księga Zaślubionych, Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bolesławskiej, na Rok Tysięczny Osiemsetny Dwudziesty Piąty: pisania przez Ks. Jana Kantego Chrzanowskiego Proboszcza Bolesławskiego, Urzędnika Stanu Cywilnego tejże Gminy…
Wieluń
Wieluń
Opisanie Stanu Miasta Jego Królewskiej Mości Wielunia w Roku Tysiącznym Siedemsetnym Osiemdziesiątym Dziewiątym JW. Komisarzom od Przeświętnych Stanów Rzplitey Skonfederowanych wyznaczonym podane...
Wieruszów
Wieruszów
Regestr ludności Chrześcijan w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżącej spisany dnia 1 stycznia Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnuskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej….

Najnowsze wpisy

Lista posesorów Miasta Wielunia z 1790 roku.
12 grudnia 2017
Lista posesorów Miasta Wielunia z 1790 roku opracowana na podstawie akt Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego.
Tabele prestacyjne jako źródło do poznania dziejów włościan i regionu
7 grudnia 2017
Wstęp Prestacja jest to słowo używane w dawnych wiekach na określenie zobowiązań wynikających z umowy między poddanym a zwierzchnikiem, np. powinności chłopów wobec właściciela dóbr. Tabele
Parafia Kępno, spis ludności 1792 roku.
4 grudnia 2017
Rejestr ludności chrześcijan w parafii Kępińskiej w ziemi Wieluńskiej powiecie Ostrzeszowskim leżącej, spisanej przez księdza Mikołaja Ordęgę kononika inflanckiego , proboszcza Kępińskiego r
Spis ludności z parafii Ożarów z 1791 roku
20 października 2017
  l.p. Rejestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Ożarowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżący dnia 29 stycznia Roku 1791 przez ks. Ignacego Korzenicki
Obdukcja Jana Gniewoskiego, Jana Zielińskiego i syna Łukasza Liska złożona przed Landwójtem Bolesławieckim w 1766 roku .
19 października 2017
Na podstawie AGAD,Ostrzeszowskie gr. Libri Relationum et Oblatarum 1763-1767, s. 279.   Roku 1766 Dnia 8 kwietnia Przyszedszy do Sądu naszego Lędwoitowskiego Bolesławskiego Sławetn