Bolesławiec
Bolesławiec
Rozpoczyna się Księga Zaślubionych, Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bolesławskiej, na Rok Tysięczny Osiemsetny Dwudziesty Piąty: pisania przez Ks. Jana Kantego Chrzanowskiego Proboszcza Bolesławskiego, Urzędnika Stanu Cywilnego tejże Gminy…
Wieluń
Wieluń
Opisanie Stanu Miasta Jego Królewskiej Mości Wielunia w Roku Tysiącznym Siedemsetnym Osiemdziesiątym Dziewiątym JW. Komisarzom od Przeświętnych Stanów Rzplitey Skonfederowanych wyznaczonym podane...
Wieruszów
Wieruszów
Regestr ludności Chrześcijan w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżącej spisany dnia 1 stycznia Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnuskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej….

Ogólnopolski Zajzd Rodziny Glądałów

Najnowsze wpisy

Spis ludności z parafii Ożarów z 1791 roku
20 października 2017
  l.p. Rejestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Ożarowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżący dnia 29 stycznia Roku 1791 przez ks. Ignacego Korzenicki
Obdukcja Jana Gniewoskiego, Jana Zielińskiego i syna Łukasza Liska złożona przed Landwójtem Bolesławieckim w 1766 roku .
19 października 2017
Na podstawie AGAD,Ostrzeszowskie gr. Libri Relationum et Oblatarum 1763-1767, s. 279.   Roku 1766 Dnia 8 kwietnia Przyszedszy do Sądu naszego Lędwoitowskiego Bolesławskiego Sławetn
Księgi on line
27 maja 2017
Poniżej umieściłem adresy www czterech podstawowych stron, na których znajdziemy zeskanowane księgi metrykalne i akta stanu cywilnego. 1.       Baza prowadzona przez archiwa państwowe www
Odręczne pismo rosyjskie wraz z tłumaczeniem
Odręczne pismo rosyjskie wraz z tłumaczeniem
27 maja 2017
Poniżej wzór odręcznego pisma rosyjskiego wraz z ich przełożeniem na alfabet łaciński.
Parafia Sokolniki, spis ludności z 1790 roku.
12 maja 2017
Regestr Ludności Chrześcjan w Parafii Sokolnickiej Województwie Sieradzkim, Ziemi Wieluńskiej leżący, spisany dnia 1 stycznia 1790 r. przez ks. Jana Żulickiego Kommendarza Religii K