Zajdel, Paweł

Paweł Zajdel
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Antoni Zajdel
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Franciszka Głąb
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Franciszka Głąb
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Antoni Zajdel
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MPaweł Zajdel
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1893z Franciszka Glądała w miejscowości Krzyworzeka
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Paweł Zajdel
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1893z Franciszka Glądała w miejscowości Krzyworzeka
OjciecAntoni Zajdel
MamaFranciszka Głąb
RODZIC (F) Franciszka Glądała
Urodziny1874Bolesławiec
Śmierć1914 Wierzbie par. Ożarów
Małżeństwo1893z Paweł Zajdel w miejscowości Krzyworzeka
OjciecWładysław Glądała
MamaBibianna Armanowska
DZIECI
FAnna Zajdel
Narodziny1905Wierzbie par. Ożarów
Śmierć
Małżeństwo1964z Józef Smyrd w miejscowości Praszka
MAntoni Zajdel
Narodziny1907Wierzbie par. Ożarów
Śmierć1909Wierzbie par. Ożarów
MAdam Zajdel
Narodziny1910Wierzbie par. Ożarów
Śmierć1974
FAntonina Zajdel
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1930z Piotr Siudy
FWładysława Zajdel
Narodziny1912
Śmierć1916
FMarianna Zajdel
Narodziny1893Popowice par. Krzyworzeka
Śmierć
Małżeństwoz Marianna Zajdel
Małżeństwoz ... Paluch
FZofia Zajdel
Narodziny1896Popowice par. Krzyworzeka
Śmierć1905Wierzbie par. Ożarów
FStanisława Zajdel
Narodziny1898Popowice par. Krzyworzeka
Śmierć
Małżeństwoz ... Strolerow
MAntoni Zajdel
Narodziny1900Popowice par. Krzyworzeka
Śmierć1905Wierzbie par. Ożarów
Wykres potomków
Franciszka Glądała Narodziny: 1874 Śmierć: 1914
Anna Zajdel Narodziny: 1905
Antoni Zajdel Narodziny: 1907 Śmierć: 1909
Adam Zajdel Narodziny: 1910 Śmierć: 1974
Władysława Zajdel Narodziny: 1912 Śmierć: 1916
Marianna Zajdel Narodziny: 1893
Marianna Zajdel Narodziny: 1893
Zofia Zajdel Narodziny: 1896 Śmierć: 1905
Stanisława Zajdel Narodziny: 1898
Antoni Zajdel Narodziny: 1900 Śmierć: 1905