Walaszczyk, Teodor

Teodor Walaszczyk
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Franciszek Walaszczyk
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krystyna ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Krystyna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Franciszek Walaszczyk
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MTeodor Walaszczyk
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1823z Małgorzata Zimoch w miejscowości Charłupia Mała
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Teodor Walaszczyk
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1823z Małgorzata Zimoch w miejscowości Charłupia Mała
OjciecFranciszek Walaszczyk
MamaKrystyna ...
RODZIC (F) Małgorzata Zimoch
Urodziny1803Wójcin
Śmierć
Małżeństwo1823z Teodor Walaszczyk w miejscowości Charłupia Mała
OjciecWojciech Zimoch
MamaMarianna Glądała
DZIECI
Wykres potomków