Torchała, Joanna

Joanna Torchała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Stefan Glądała
1892 - 1974
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Henryk Torchała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Joanna Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Joanna Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Henryk Torchała
OjciecStefan Glądała
MamaJadwiga Paluch
DZIECI
FJoanna Torchała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Wiesław Preś
FEwa Torchała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Panek
FBeata Torchała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Andrzej Kinast
FMarzena Torchała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jan Tomaszek
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Wiesław Preś
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Joanna Torchała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Joanna Torchała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Wiesław Preś
OjciecHenryk Torchała
MamaJoanna Glądała
DZIECI
MKrzysztof Preś
Narodziny
Śmierć
FKlaudia Preś
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków