Szufraga, Stanisława

Stanisława Szufraga
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Józef Szufraga
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Apolonia Gorgolewska
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Apolonia Gorgolewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Józef Szufraga
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MLeon Szufraga
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1895z Antonina Fejga w miejscowości Lututów
FFranciszka Szufraga
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1873z Ignacy Laskowski w miejscowości Lututów
MFranciszek Szufraga
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1890z Józefa Cicha w miejscowości Lututów
FStanisława Szufraga
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1897z Józef Cichy w miejscowości Lututów
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Józef Cichy
Urodziny1869Wiry par. Lututów
Śmierć
Małżeństwo1897z Stanisława Szufraga w miejscowości Lututów
OjciecWojciech Cichy
MamaWiktoria Laskowska
RODZIC (F) Stanisława Szufraga
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1897z Józef Cichy w miejscowości Lututów
OjciecJózef Szufraga
MamaApolonia Gorgolewska
DZIECI
Wykres potomków
Józef Cichy Narodziny: 1869