Szkudlarek, Stanisław

Stanisław Szkudlarek
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Łukasz Szkudlarek
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Rozalia ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Rozalia ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Łukasz Szkudlarek
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MStanisław Szkudlarek
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1843z Katarzyna Glądała w miejscowości Lututów
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Stanisław Szkudlarek
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1843z Katarzyna Glądała w miejscowości Lututów
OjciecŁukasz Szkudlarek
MamaRozalia ...
RODZIC (F) Katarzyna Glądała
Urodziny1824
Śmierć
Małżeństwo1843z Stanisław Szkudlarek w miejscowości Lututów
OjciecJózef Glądała
MamaZofia Karbowiak
DZIECI
MAntoni Szkudlarek
Narodziny1847Lututów
Śmierć
MWalenty Szkudlarek
Narodziny1845Lututów
Śmierć
Wykres potomków
Katarzyna Glądała Narodziny: 1824
Antoni Szkudlarek Narodziny: 1847
Walenty Szkudlarek Narodziny: 1845