Pomorska, Zenobia

Zenobia Pomorska
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Julian Glądała
1894 - 1968
 
 
Anna Glądała
1925 - 1992
  
  
  
Marianna Paluch
1895 - 1976
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Zygmunt Pomorski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Anna Glądała
Urodziny1925
Śmierć1992
Małżeństwoz Zygmunt Pomorski
OjciecJulian Glądała
MamaMarianna Paluch
DZIECI
MWitold Pomorski
Narodziny
Śmierć
FZenobia Pomorska
Narodziny
Śmierć