Pokora, Jan

Jan Pokora
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Karol Pokora
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Balbina ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Balbina ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Karol Pokora
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MJan Pokora
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1882z Franciszka Szymanek w miejscowości Piaski par. Bolesławiec
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Jan Pokora
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1882z Franciszka Szymanek w miejscowości Piaski par. Bolesławiec
OjciecKarol Pokora
MamaBalbina ...
RODZIC (F) Franciszka Szymanek
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1882z Jan Pokora w miejscowości Piaski par. Bolesławiec
Małżeństwo1866z Konstanty Wincenty Glądała w miejscowości Wiewiórka par. Wójcin
OjciecWawrzyniec Szymanek
MamaKatarzyna Dominas
DZIECI
Wykres potomków