Piec, Michał

Michał Piec
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Paweł Piec
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Urszula ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Urszula ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Paweł Piec
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MMichał Piec
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1861z Marianna Marczak w miejscowości Żdżary par. Wójcin
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Michał Piec
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1861z Marianna Marczak w miejscowości Żdżary par. Wójcin
OjciecPaweł Piec
MamaUrszula ...
RODZIC (F) Marianna Marczak
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1852z Wincenty Glądała w miejscowości Żdżary par. Wójcin
Małżeństwo1861z Michał Piec w miejscowości Żdżary par. Wójcin
OjciecAndrzej Marczak
MamaJózefa Zimoch
DZIECI
Wykres potomków