Oleś, Elżbieta

Elżbieta Oleś
Narodziny: 1934
Śmierć: 1989
Fakty
  • 1934 - Birth -
  • 1989 - Death - ; Mościska
Przodkowie
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Elżbieta Oleś
1934 - 1989
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FElżbieta Oleś
Narodziny1934
Śmierć1989Mościska
Małżeństwoz Kazimierz Glądała
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Kazimierz Glądała
Urodziny1934
Śmierć1988 Tarnów
Małżeństwoz Elżbieta Oleś
OjciecJan Glądała
MamaFranciszka Lisowska
RODZIC (F) Elżbieta Oleś
Urodziny1934
Śmierć1989 Mościska
Małżeństwoz Kazimierz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MPiotr Glądała
Narodziny1964
Śmierć2002
Małżeństwoz Ewa Chmura
MAndrzej Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Kozak
Wykres potomków
Elżbieta Oleś Narodziny: 1934 Śmierć: 1989
Kazimierz Glądała Narodziny: 1934 Śmierć: 1988
Piotr Glądała Narodziny: 1964 Śmierć: 2002
Ewa Chmura Narodziny: 1968 Śmierć: 2007