Odręczne pismo rosyjskie wraz z tłumaczeniem

Poniżej wzór odręcznego pisma rosyjskiego wraz z ich przełożeniem na alfabet łaciński.