Obdukcja Stefana Neimana wykonana w 1767 w Ostrzeszowie.

Na podstawie AGAD,Ostrzeszowskie gr. Libri Relationum et Oblatarum 1763-1767, s. 450.

Do Urzędu i Ksiąg Grodzkich Starościńskich Ostrzeszowskich osobiście przyszedłszy Uczciwy Stefan Neiman Nowochrzczeniec żałobę swoją przed niniejszymi Księgami przeciwko WJMC Panu Janowi Wierzbięta Doruchowskiemu Podczaszemu Żytomierskiemu w niżej opisany sposób zanosi, iż zostając w podróży, opatrzony będąc należnymi Dokumentami, gdy do tutejszego przyszedł Miasta, bez wszelkiej winy, na publicznym Rynku, gdzie każdemu przechodniowi całość i bezpieczeństwo Prawem publicznym obwarowane jest, od wyżej wspomnianego WJMCi Pana Podczaszego, nieuczciwie, bezbronnie i setnemi razami to przez służących ludzi, na rozkaz oskarżonego to też, przez samego WJMCi Pana Podczaszego zbitym i ranionym został, jeszcze się nie kontentując Wielmożny i oskarżony, tym jednokrotnym pobicia razem, gdy Manifestant szukając w ucieczce bezpieczeństwa unikał niesprawiedliwej Wielmożnego napadu przez służących swoich powtórnie złapać i daleko jeszcze niemiłosierniej ubić, oraz nawet i Książki do Umocnienia w Wierze Świętej jako Nowochrzczeńca od Duchowieństwa mu dane popalić rozkazał Zaczym jako cudzoziemiec w kraju tutejszym przechodni, zapobiegając dalszemu niebezpieczeństwa życia i zdrowia na tyle razy wspomnianego Wielmożnego JMC Pana Wierzbięta Doruchowskiego Podczaszego Żytomierskiego rzeczonymi łzami zalawszy się solennie uskarża się.

 

Stefan Neiman

 

Feria quinta post Dominica […..] 1767