Obdukcja Michała Matczaka przed Urzędem Burmistrzowskim i Wójtowskim Miasta Kępna z 1767 roku.

Na podstawie AGAD,Ostrzeszowskie gr. Libri Relationum et Oblatarum 1763-1767, s. 452.

Stanąwszy przed Niniejszym Sądem Naszym Burmistrzowskim i Wójtowskim Kempińskim Pracowity Michał Matczak komornik z Krąszków [obecnie Krążkowy] i poddany do tutejszego Zamku Kempińskiego osobiście, Serdecznie się żalił nieszczęścia Swego, w interesie, że się jego bez wszelakiej racji kaleczyć podważył dnia siódmego kwietnia Roku teraźniejszego Tysięcznego Siedemsetnego Sześćdziesiątego Siódmego na samej drodze pod Krąszkowską [obecnie Krążkowy] karczmą przed samym Zachodem Słońca, a to pracowity Jan Lewendowski z Pustkowia Myjomskiego, i pokazało się przez uczynioną rewizją Sławetnego Pana Piotra Henrika Daniela, tutejszego Miejskiego Felczera [tłum.chirurga] dnia Ósmego teraźniejszego miesiąca kwietnia zaraz z rana o wpół do dziewiątej godzinie prasente [tłum. teraźniejszego] 1767 to przy bytności Urzędu Naszego, jak ten wyżej pomieniony Jan Lewęndowski z wyż wyrażonego Michała Matczaka kijem skaleczył primo: Na głowie z Prawej Strony o cztery palce od ucha rana wzdłuż na cztery cale aż do kości. W drugim miejscu, to jest nad szyją od prawej Strony jest rana na cztery palce w głowie wzdłuż półtora cala, głęboka do samej kości. Około tych ran jest odbite ciało od kości, które krwią za skórą pozachodziło. Na prawej łopatce ręki jest uderzony ciężko tak dalece, że krwią zaszła i zsiniała, tudzież i cała ręka spuchła. Także nad pięścią na tejże prawej ręce jest ręka stłuczona i w całe jest spuchła. Po tym i na lewej ręce jest ciężko kijem uderzony, tak dalece że jest sina i spuchła. Którą obdukcję Vulnerum [tłum. ran] dla tym lepszej Wiary Waloru i Wagi Urząd Nasz Miejski Kempiński oraz i z pomienionym Sławetnym Panem Felczerem przy przyciśnięciu Zwyczajnej Miejskiej Kempińskiej Pieczęci podpisuje Actum Kęmpno die et Anno ut Supra.

 

Augustyn Naygebauer Burmistrz

Józef Daskiewicz Wójt

Michał [?] Radny

Józef Tokarski Radny

P.H.Dunnehl Chirurg

Benedykt Faber Notariusz