Obdukcja Jana Gniewoskiego, Jana Zielińskiego i syna Łukasza Liska złożona przed Landwójtem Bolesławieckim w 1766 roku .

Na podstawie AGAD,Ostrzeszowskie gr. Libri Relationum et Oblatarum 1763-1767, s. 279.

 

Roku 1766 Dnia 8 kwietnia

Przyszedszy do Sądu naszego Lędwoitowskiego Bolesławskiego

Sławetny Łukasz Lisek proszący o przyjęcie Obdukcji przeciwko

Panu Towarzyszowi Dobrzańskiemu i jego Pocztowemu z pod Chorągwi

Jegomości Pana Ułana Niewegłowskiego Rochmistrza JKM na którą

to Obdukcją Sławetny Pan Lędwoyt ordynował do Obaczenia razów

zadanych Sławetnego Mateusza Sotarzewicza Ławnika i Sławetnego

Jakuba Musiałka Ławnika Maiący przy sobie Opatrzonego Jana Gniewoskiego

Sługę Miejskiego, którzy się to pilnie przypatrzywszy,

długo na puchła Szyroka i z krwanione, na Lewej ręce ma raz

zadany na ramieniu Siniałe i krwią zaszłe i która ręka od tego razu

zadanego z puchła i palce wybity którą ręką robić nie może Tejże syn

tegoż pomienionego Łukasza Liska ma raz zadany na lewem boku na 3

palce długo i Szyroko Przy tej ze Samej Okazującej Stojący na Drodze Sławetny

Jan Zieliński który tagże razy Otrzymał od tegoż pomienionego

Pocztowego i od Pana jego Razy Zadanych na karku we dwoje raz drapana

Tejże na Nosie we dwoje Raz Targnione i włosy wyrwane i kark

z puchły i Łopatka cała prawa Siniała

Tąże idąc do Kościoła Wojciech Wolski, który przez wszelki [?]

 ma raz zadany na Lewej ręce na Cala szyroką i Cala długą które to

razy przypisują Cziż PPanowie Mieszczanie zwyż wyrazami

temu pocztowemu i Panu jego

 

Walęty Chwalęski Landwoyt MJK Miłości Bolesławca

Mateusz Sutarzowicz Ławnik

Jakub Musiałek Ławnik