Niemiec, Jakub

Jakub Niemiec
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
 
   
  
  
Maria Glądała
1921 - 1961
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Zbigniew Niemiec
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Teresa Budzyńska
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Teresa Budzyńska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Zbigniew Niemiec
OjciecAntoni Budzyński
MamaMaria Glądała
DZIECI
MRadosław Niemiec
Narodziny
Śmierć
MMichał Niemiec
Narodziny
Śmierć
MJakub Niemiec
Narodziny
Śmierć