Monczka, Wiktoria

Wiktoria Monczka
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Wojciech Monczka [Mączka]
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Józefa Lis
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Józefa Lis
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Wojciech Monczka [Mączka]
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FWiktoria Monczka
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1879z Jan Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Jan Glądała
Urodziny1858Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć1919
Małżeństwo1879z Wiktoria Monczka w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecJan Glądała
MamaAntonina Gruszka
RODZIC (F) Wiktoria Monczka
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1879z Jan Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecWojciech Monczka [Mączka]
MamaJózefa Lis
DZIECI
MAndrzej Glądała
Narodziny1898Chróścin par.Mieleszyn
Śmierć
FMarianna Glądała
Narodziny1880Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć1881Chróścin par. Mieleszyn
MJan Glądała
Narodziny1887
Śmierć
FFranciszka Glądała
Narodziny1889
Śmierć1975Kol.Bol.Chróścin
Małżeństwo1911z Apolinary Knefel w miejscowości Chróścin par. Bolesławiec
FCecylia Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Niesobski
FTeodora Glądała
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków
Jan Glądała Narodziny: 1858 Śmierć: 1919
Andrzej Glądała Narodziny: 1898
Marianna Glądała Narodziny: 1880 Śmierć: 1881
Jan Glądała Narodziny: 1887
Franciszka Glądała Narodziny: 1889 Śmierć: 1975
Apolinary Knefel Śmierć: 1960