Mazgaj, Alicja

Alicja Mazgaj
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FAlicja Mazgaj
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Bogusław Glądała
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Bogusław Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Alicja Mazgaj
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
RODZIC (F) Alicja Mazgaj
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Bogusław Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MDamian Glądała
Narodziny
Śmierć
MMichał Glądała
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków