Mania, Kasper

Kasper Mania
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Idzi Mania
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marianna ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Marianna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Idzi Mania
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MKasper Mania
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1843z Marianna Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Kasper Mania
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1843z Marianna Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecIdzi Mania
MamaMarianna ...
RODZIC (F) Marianna Glądała
Urodziny1822Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
Małżeństwo1843z Kasper Mania w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecMikołaj Glądała
MamaAgnieszka Drzonek
DZIECI
FFranciszka Mania
Narodziny1862Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
MJózef Mania
Narodziny1861Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć1861Chróścin par. Mieleszyn
FJózefa Mania
Narodziny1857Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
MFranciszek Mania
Narodziny1855Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć1919Chróścin par. Bolesławiec
Małżeństwoz Konstancja Dymska
MWalenty Mania
Narodziny1852Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
MJan Mania
Narodziny1849Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
FZofia Mania
Narodziny1845Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
Wykres potomków
Marianna Glądała Narodziny: 1822
Franciszka Mania Narodziny: 1862
Józef Mania Narodziny: 1861 Śmierć: 1861
Józefa Mania Narodziny: 1857
Franciszek Mania Narodziny: 1855 Śmierć: 1919
Walenty Mania Narodziny: 1852
Jan Mania Narodziny: 1849
Zofia Mania Narodziny: 1845