Makowski, Mariusz

Mariusz Makowski
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) ... Makowski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Aneta Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Aneta Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Makowski
Małżeństwoz ... Kruszyna
OjciecJanusz Glądała
MamaKrystyna ...
DZIECI
MMariusz Makowski
Narodziny
Śmierć
FAleksandra Makowski
Narodziny
Śmierć