Lorenc, Piotr

Piotr Lorenc
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
 
   
  
  
Janina Glądała
1923 - 1994
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Marian Lorenc
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Teresa Burda
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Teresa Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marian Lorenc
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Glądała
DZIECI
MPiotr Lorenc
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Małgorzata ...
MTomasz Lorenc
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Piotr Lorenc
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Małgorzata ...
OjciecMarian Lorenc
MamaTeresa Burda
RODZIC (F) Małgorzata ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Piotr Lorenc
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MJakub Lorenc
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków