Kuczko, Beata

Beata Kuczko
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FBeata Kuczko
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jacek Glądała
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Jacek Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Beata Kuczko
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
RODZIC (F) Beata Kuczko
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jacek Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
Wykres potomków