Kucia, Gabriel

Gabriel Kucia
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Jan Kucia
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Gertruda ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Gertruda ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jan Kucia
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MGabriel Kucia
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1903z Marianna Kamińska w miejscowości Krzyworzeka
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Gabriel Kucia
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1903z Marianna Kamińska w miejscowości Krzyworzeka
OjciecJan Kucia
MamaGertruda ...
RODZIC (F) Marianna Kamińska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1903z Gabriel Kucia w miejscowości Krzyworzeka
OjciecLudwik Kamiński
MamaMarianna Glądała
DZIECI
Wykres potomków