Kubiś, Marcin

Marcin Kubiś
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Wawrzyniec Kubiś
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Julianna Marcikowska
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Julianna Marcikowska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Wawrzyniec Kubiś
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MMarcin Kubiś
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1903z Marianna Cecylia Laskowska w miejscowości Lututów
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Marcin Kubiś
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1903z Marianna Cecylia Laskowska w miejscowości Lututów
OjciecWawrzyniec Kubiś
MamaJulianna Marcikowska
RODZIC (F) Marianna Cecylia Laskowska
Urodziny1883Rososz par.Lututów
Śmierć
Małżeństwo1903z Marcin Kubiś w miejscowości Lututów
OjciecIgnacy Laskowski
MamaFranciszka Szufraga
DZIECI
FEleonora Kubiś
Narodziny1905Lututów
Śmierć
FMarianna Kubiś
Narodziny1903Lututów
Śmierć
Wykres potomków
Marianna Cecylia Laskowska Narodziny: 1883
Eleonora Kubiś Narodziny: 1905
Marianna Kubiś Narodziny: 1903