Krupka, Marcin

Marcin Krupka
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Zbigniew Krupka
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Grażyna Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Grażyna Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Zbigniew Krupka
OjciecTadeusz Glądała
MamaTeresa Komar
DZIECI
FMagdalena Krupka
Narodziny
Śmierć
MMarcin Krupka
Narodziny
Śmierć