Konieczna, Helena

Helena Konieczna
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Grzegorz Konieczny
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marianna ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Marianna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Grzegorz Konieczny
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FHelena Konieczna
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mikołaj Cichy
Małżeństwo1831z Tomasz Glądała w miejscowości Chróścin par.Mieleszyn
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Mikołaj Cichy
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Helena Konieczna
OjciecMaciej Cichy
MamaZuzanna ...
RODZIC (F) Helena Konieczna
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mikołaj Cichy
Małżeństwo1831z Tomasz Glądała w miejscowości Chróścin par.Mieleszyn
OjciecGrzegorz Konieczny
MamaMarianna ...
DZIECI
MSzczepan Cichy
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1863z Wiktoria Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Tomasz Glądała
Urodziny1811Chróścin par.Mieleszyn
Śmierć1832 Chróścin par.Mieleszyn
Małżeństwo1831z Helena Konieczna w miejscowości Chróścin par.Mieleszyn
OjciecWojciech Glądała
MamaMarianna Ludzkowska
RODZIC (F) Helena Konieczna
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mikołaj Cichy
Małżeństwo1831z Tomasz Glądała w miejscowości Chróścin par.Mieleszyn
OjciecGrzegorz Konieczny
MamaMarianna ...
DZIECI
Wykres potomków
Wiktoria Glądała Narodziny: 1832
Franciszka Cichy Narodziny: 1866
Jan Cichy Narodziny: 1868
Tomasz Glądała Narodziny: 1811 Śmierć: 1832