Kinast, Patrycja

Patrycja Kinast
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Andrzej Kinast
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Beata Torchała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Beata Torchała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Andrzej Kinast
OjciecHenryk Torchała
MamaJoanna Glądała
DZIECI
FPatrycja Kinast
Narodziny
Śmierć
MRafał Kinast
Narodziny
Śmierć
MPiotr Kinast
Narodziny
Śmierć