Januszewicz, Marta

Marta Januszewicz
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Franciszek Januszewicz
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Elżbieta Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Elżbieta Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Franciszek Januszewicz
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
DZIECI
FMarta Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marta Januszewicz
FMarzena Januszewicz
Narodziny
Śmierć
MŁukasz Januszewicz
Narodziny
Śmierć
MKrystian Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Marta Januszewicz
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marta Januszewicz
OjciecFranciszek Januszewicz
MamaElżbieta Glądała
Wykres potomków